Birutė Žilinskaitė - Papečkienė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3 / 5 (4 balsai)

Tik prie gimtų namų virpėjo oras nuo kaitros.

Širdy džiugu, ramu! Taip laukdavom naujos dienos

Tenai dangaus palaimą tyloje jaučiau,

Bijūno kvapų žiedą lūpomis liečiau.


Birutė Žilinskaitė Papečkienė - rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, literatė. Gyvena Marijampolėje. Gimė 1934 03.06 Sangrūdos valsčiuje Navininkų kaime, buvusioje Lazdijų apskrityje. Mokėsi Sangrūdos progimnazijoje, Kalvarijos vidurinėje mokykloje. 1952-1955 m . studijavo Šiaulių mokytojų institute, mokytojavo Nemunaičių septynmetėje mokykloje. 1955-1960 m. dirbo Akmenynų vidurinėje mokykloje. Nuo 1960 . iki 1980 m. dėstė rusų kalbą ir literatūrą Marijampolės žemės ūkio technikume. Eilėraščius ir dainas, slėpdama nuo visų, rašė, dar tebesimokydama vidurinėje mokykloje. Kai į kaimo rašytojų sąjungą būrėsi rašytojai, B. Papečkienė pasiuntė keletą savo eilėraščių ir 1994 m.tapo šios sąjungos nare . Kūrybą spausdino vietinėje Marijampolės spaudoje (laikraščiai „Suvalkietis“ ir „Sūduva“), Kaimo rašytojų sąjungos leidinyje „Ūkininkas“, Kanados laikraštyje „Tėviškės žiburiai“, Australijos laikraštyje „Bičiulis“, Marijampolės literatų klubo „Sietynas“, kuriam priklauso nuo 1999 m., almanachuose (1999 – 2004 m.), Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos leidinyje „Ten sidabro vingis“(2001). Dainas B. Papečkienės tekstais atlieka „Armonikos“ ansamblis, Jurkšaičių tercetas, Krikštonių mokytojų ansamblis ir t.t.


Išleisti poezijos rinkiniai:

  • „Gimtinės vieškelio smiltelė“ (2001)
  • „Netikėk, kad liūdesys begalis“ (2007)