Bronius Pundzius

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2,8 / 5 (12 balsai)
Skulptorius, pedagogas Bronius Pundzius (1907 09 15 – 1959 04 11).

Gyvenimo ir kūrybos datos: Gimė 1907 m. rugsėjo 15 d. Pievenų k., Tirkšlių vls., Mažeikių apskr. Nuo 1926 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, K.Šklėriaus vadovaujamoje skulptūros studijoje. 1929 m. buvo pašalintas iš Kauno meno mokyklos po studentų streiko (dirbo prie viešųjų pastatų dekoravimo). Nuo 1930 m. dalyvavo parodose. 1933 m., gavęs valstybinę stipendiją, išvyko studijuoti į Paryžių. 1937 m. baigė mokslus Nacionalinėje dailės ir amatų konservatorijoje Paryžiuje. 1937 m. sukūrė „Trijų milžinų“ skulptūrų grupę Karininkų Ramovės fasadui bei laimėjo Dariaus ir Girėno paminklo projekto pirmąją vietą. 1940 – 1951 m. dėstė Kauno taikomosios dailės ir dekoratyvinės dailės institute (skulptūros katedros vedėjas 1940 – 1941, 1944 – 1946 m.). 1947 m. profesorius. 1951 – 1959 m. dėstė LTSR dailės institute Vilniuje. Mirė 1959 m. balandžio 11 d. Vilniuje (palaidotas Antakalnio kapinėse). 1971 m. gimtinėje įsteigtas memorialinis muziejus. 2007 m. rugsėjo 24 d. prie namo Kaune, Laisvės al. 24, kur Br.Pundzius gyveno 1938 – 1951 m., atidengta memorialinė lenta.

Pagal: Dailė architektūroje / Algimantas Mačiulis. – Vilnius, 2003, p. 273 – 275; Lietuvių enciklopedija. – T. 24. – Boston, 1961, p. 235 – 236; T. 36. – Boston, 1969, p. 458.

Sukūrė bažnyčių skulptūrų ir dekoracijų, apie 30 žymių lietuvių menininkų ir visuomenės veikėjų biustų, antkapinių paminklų, monumentalių skulptūrų.

Prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Prekybos, pramonės ir amatų rūmams ( dabar - vienas iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos pastatų - Donelaičio/Lygos g. kampas)B.Pundzius sukūrė bareljefus „Pramonė“ ir „Prekyba“ (eksterjerui, pagrindinio fasado šonuose), bronzinę vazą ir dekoratyvinę skulptūrą „Pramonė“ (liko neįgyvendinta) rūmų interjerui. Leidinyje „XX a. lietuvių dailės istorija“ (Vilnius, 2003, p. 273 – 274) apie Br.Pundziaus bareljefus Prekybos, pramonės ir amatų rūmų eksterjere pažymima: „Reljefuose vyrauja suapvalintos masės, skulptūrų plastiškumas priešpastatomas lygioms pastato plokštumoms. Abu darbai ryškūs, dekoratyvūs, darniai sukomponuoti. Saikingais, grynai puošybos akcentais jie papildo ramių ir paprastų linijų pastato eksterjerą, nusakydami ir jo paskirtį.“ Monografijoje apie Bronių Pundzių (Bronius Pundzius / S.Budrys. – Vilnius, 1969, p. 68) jos autorius trumpai aprašo, kas pavaizduota bareljefuose: „Embleminis bareljefas sukomponuotas iš simbolinę prasmę turinčių įvairių atributų: svarstyklių, grandinės, besirangančių gyvačių, sparnų. Jo formos stambios, ryškios, dekoratyvios ir kiek sausokos. Tuo tarpu kitas reljefas, su alegorine moters figūra, simbolizuojančia darbą, vaisių statine, rūkstančiais kaminais, laivu jūroje bei dantračiu – lyriškas, šviesus. Statiška, anfasinė moters ilgu drabužiu figūra spręsta dekoratyviai. Panašus figūrų motyvas su atributais vykusiai panaudotas ir vazose: [Prekybos, pramonės ir amatų rūmams].“ Bareljefai laikui bėgant buvo gerokai apgadinti, nes buvo padaryti iš nepatvarių medžiagų. Nusprendus juos restauruoti, teko iš naujo padaryti bareljefų modelius ir juos nuliejus, pritvirtinti buvusiose vietose. Bareljefų rekonstrukciją 1983 - 1984 m. atliko Kauno restauravimo dirbtuvių specialistai. Bareljefus restauravo dailininkas V.Radiūnas (Kultūros paminklo restauravimo pasas: Kauno viešoji J.Paleckio biblioteka. Skulptoriaus B.Pundziaus bareljefai „Prekyba“ ir „Pramonė“. Kaunas, 1984).

S.Budrys išsamiai aprašo ir Br.Pundziaus bei Liudviko Strolio vazas, stovėjusias Pramonės, prekybos ir amatų rūmuose, o dabar saugomas M.K.Čiurlionio dailės muziejuje (L.Strolio vaza pristatoma M.K.Čiurlionio dailės muziejaus filialo, keramikos muziejaus ekspozicijoje) bei jo sukurtą rūmams skulptūrą „Pramonė“: „Didelės bronzinės vazos turi paprastą, aiškią ir monumentalią formą. Apačioje jas juosia siaura ornamentinė juostelė iš stilizuotų tulpės žiedų, o aukščiau – plačiu frizu – reljefai. Kiekvienam vazos frize – po keturias figūras (dvi moterų ir dvi vyrų) su atitinkamais atributais. Visos figūros statiškos, anfasinės, tvirtai stovinčios. Judesio teikia tik tik pasuktos į šalį galvos. Fone – rūkstantys gamyklų kaminai. Figūros traktuotos apibendrintai, jaučiant bronzinių formų sodrumą ir plastinę jėgą, simbolizuoja įvairias pramonės sritis: medžio apdirbimo, odos, tekstilės, maisto ir t.t. Vazos figūroms savo bendra kompozicija artima skulptūra „Pramonė“ – moteris grakščiai iškėlusi dantratį. Ritmiškos ilgo drabužio klostės pabrėžia figūros vertikalumą ir tvirtą stovėseną, ramiame veide – savo vertės supratimas ir dvasinė pusiausvyra. Visos statulos formos ir linijos griežtos, tik plaukai traktuoti laisviau, lyg vėjo išdraikyti. Mums žinomas tik nedidelis šios skulptūros modelis, kuris saugomas M.K.Čiurlionio dailės muziejaus fonduose tarp nedaugelio kitų Br.Pundziaus darbų. Išlikusi gipsinės skulptūros Kaune peizažo fone nuotrauka rodo, kad buvo ir didesnis „Pramonės“ variantas.“ (Bronius Pundzius / S.Budrys. – Vilnius, 1969, p. 70.


Straipsnį parengė A. Surblys, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Senųjų ir retų spaudinių skyrius