Bulotų dvaras

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

BULOTŲ DVARAS (Bulotų kaimas)

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (256 balsai)

Iki 1927 m. Bulotų kaimas vad. Vandapolio dvaru. Apie 1860m. Žiežmarių par. gyvenviečių sąraše minimas Vandapolio dvaras su 15 gyventojų katalikų. Apie 1897 m. Vandapolio palivarke, priklausančiam grafui Tiškevičiui, buvo 20 gyventojų ir 77 deš. žemės, 1923 – 2 sodybos, 46 gyventojai. 1924m. išparceliuotas Benediktui Juozui Tiškevičiui priklausęs Vandapolio dvaras su 157,7 ha žemės. Dvaro žemė išdalinta aplinkinių - Juknonių, Bobilių, Skudenių – kaimų mažažemiams bei atskiriems gyventojams. Didžiausias sklypas (34,88 ha) teko Jonui, Vytautui ir Jurgiui Bulotoms. 1926 m. buvęs dvaras pavadintas Bulotais. 1935m. LŽV apie Bulotų kaimą rašoma: ,, Seniau vadinosi Vandapolio dvaru. Priklausė gr. Tiškevičiui, nuomojo žemę dvarininkas Strumila. Dvaro centras (43 ha) atiduotas gen. J. Bulotai, o likusi žemė – bežemiams. Taigi kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Šiuo metu dvare gyvena dvi Kersnauskų šeimos: tėvai ir sūnus su šeima. Išlikęs didžiulis dvaro parkas su tvenkiniu, šimtamečiu ąžuolu, liepų alėja. Atstatytas dvaro pastatas.


Apie Bulotų dvarą medžiagą surinko Pakertų pr. ugdymo skyriaus mokytoja Onutė Račiūnienė su stovyklautojais "Pakertukais"