Darsūniškio istorijos puoselėtojas - Vytautas Lapinskas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2 / 5 (5 balsai)
 Ak, kaip greitai bėga laikas, taip dažnai pagalvoji, ar senai buvau mažas, o man jau 67- neri. Visą gyvenimą neturėjau sveikatos, nuo mažų dienų sirgau ir niekada nepagalvojau, kad sulauksiu tokio gražaus senjorų amžiaus, nors daugelis mano bendraamžių draugų, kurie buvo sveiki ir stiprūs jau ilsisi gimtojoje žemelėje.Tokia Dievo valia, niekas nežino kiek žmogui skirta  svečiuotis šioje žemelėje ir kokius darbus jiems pavesta atlikti.Gyvenimo saulėlydyje vis dažniau susimąstai...ką žmogau nuveikei šioje žemėje ir kokios pėdos įsispaudė.

   Labai įdomu pasikalbėti su šiuo neeiliniu žmogumi apie gyvenimą, surinktą neįkainuojamą savo krašto ir jo žmonių istoriją.  Jo nuveiktus darbus puoselėjant savo krašto istoriją ir tradicijas  daugelis prisimins ir įvertins.

    Dar 1990 metais Lapinsko iniciatyva, nepaisant tuometinio kolūkio pirmininko V.Mankevičiaus trukdymų, darsūniškiečiai atstatė istorinius Darsūniškio Šventos Agotos, Šv.Kazimiero ir Šv.Jurgio vartus.Statulos ir paveikslas 27-nerius metus išbuvęs Ateizmo muziejuje, vėl sugrįžo į mūsų gimtąjį kraštą ir Kaišiadorių vyskupo Jo Ekselencijos Juozapo Matulaičio pašventinti, laimina Darsūniškį ir visus kurie atvažiuoja ir išvažiuoja. Iš visų pusių vartai apsupę Darsūniškį - Lietuvoje  vienetiniai. Dėka V.Lapinsko nuo atgimimo laikų prie šių vartų švenčiamos tradicinės šventės; Šv.Agotos - šv.duonos garbintojos, Šv.Kazimiero - jaunimo globėjo. Šv.Jurgio - žemdirbių užtarėjo.

  Vytauto rūpesčiu prie Darsūniškio mokyklos pastatyta medinė knygnešio skulptūra - knygnešiams atminti.Medžio drožėjas iš Žiežmarių V.Kapačiūnas knygnešį pavaizdavo tarp ajerų, lyg brendantį per vandenį, pasak Lapinsko, istorija byloja, kad knygnešys, nešdamas brangų, draudžiamų knygų ryšulį, saugodamasis persekiotojų, įbrido į Nemuną ir ilgai stovėjo. Viršuje skulptūroje parašyti žodžiai ,,Šviesos keliu" šviečia tartum žvaigždės danguje.

Lapinskas visą gyvenimą išdirbęs kultūros darbuotoju, rūpinosi savo krašto puoselėjimu, jo garsinimu.

1997m jo iniciatyva pastatytas paminklinis akmuo Darsūniškio 250 metų jubiliejui.

2000-aisiais pastatytas paminklinis akmuo prie Nemuno Darsūniškio piliavietei pažymėti. 

2001 - 2004 restauruota koplyčia Darsūniškio kapinėse

.V.Lapinskas yra bendruomenės pirmininkas nuo bendruomenės įsikūrimo laikų.2005m parašius projektą ir laimėjus jį  V.Lapinskas su kitais bendruomenės nariais atremontavo  bendruomenei išnuomotas patalpas, kur buvo įrengta šarvojimo salė. 

2007 metais bažnyčios šventoriuje pastatytas kryžius.

Tai pat Lapinskas puoselėja ir prižiūri bažnyčios varpinę atstatytą 1828m. kuri prie Lapinsko tartum atgimė, joje Vytautas įrengė istorinį bažnyčios muziejų.Vytautas papasakojo ir varpinės varpo istoriją.Saugojant nuo sunaikinimo, varpas 1930 metais buvo nukeltas ir užkastas žemėje,kai jis išvydo dienos šviesą, restauracijai reikėjo nemažai lėšų, kurias surinko darsūniškiečiai emigravę į Ameriką.Dabar varpinėje pakabintas naujas varpas.Visada besišypsantis Lapinskas tymteli specialų laidą - varpo garsas nuvilnija virš miestelio, nuskrieja link Nemuno.Kaskart vis nuskambėjęs varpo garsas praneša apie svarbiausius Darsūniškio įvykius. 

Už visus jo atliktus didelius darbus Kaišiadorių meras R.Urmilevičius Lapinską apdovanojo padėkos raštu.

 Jei į mūsų miestelį atvažiuoja ekskursija Lapinskas tampa jos gidu.Daug, labai daug jis žino apie mūsų krašto istoriją ir stengiasi perduoti ją ateinančiom kartom.Dar ir dabar nenuilstamai renka istoriją apie mūsų krašte gyvenusius žmones ir jų likimus ir kiekvieną kartą vis atranda kažką naujo, vis papildo.Šis žmogus myli savo kraštą , saugo ir brangina šio krašto istoriją.Norisi palinkėti kuo stipresnės sveikatos ir dar ilgų gyvenimo metų.

Straipsnio autorius: bibliotekininkė  Audronė Sirvydienė 

Kaišiadorių raj.Darsūniškio biblioteka.

https://picasaweb.google.com/113660250550639964023?authkey=Gv1sRgCLGkzbHpzby1HQ