Daugailių krašto muziejus

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4 / 5 (29 balsai)

1988 m. gegužės mėnesį Utenos rajono Daugailių pagrindinėje mokykloje duris atvėrė krašto muziejus, kuriame buvo eksponuojami sovietinio laikotarpio pasiekimai. Muziejaus ekspoziciją projektavo architektas Vytautas Zaranka, įrengė Vilniaus "Dailės" kombinatas, finansinę paramą skyrė Utenos rajono vykdomojo komiteto Daugailių apylinkė ir daugailiškiai išeivijoje.

Prasidėjus Atgimimui Lietuvoje, muziejaus ekspozicija buvo iš pagrindų atnaujinta. 1993 m. liepos 11 d. muziejuje lankėsi Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas ir pašventino jau atnaujinto ir papildyto muziejaus ekspoziciją.

Šiandien Daugailių pagrindinės mokyklos muziejaus fonduose per 4500 eksponatų, kurie liudija apie Daugailių krašto, miestelio ir mokyklos praeitį, supažindina su žymiųjų daugailiškių gyvenimu ir darbais. Eksponatai įvairūs. Tai senieji spaudos leidiniai ir pinigai, žymių žmonių - arkivyskupo Mečislovo Reinio, generolo Vlado Mieželio, kultūrininko Broniaus Kviklio, rašytojo Anatolijaus Kairio, prelato Juozo Prunskio, istoriko prof. Prano Čepėno ir kitų - asmeniniai daiktai ir nuotraukos, Daugailių mokyklos ir Sv. Antano Paduviečio bažnyčios istoriją liudijantys dokumentai, spaudos draudimo metais knygnešių gabentos maldaknygės, lietuviškos knygos, leistos lietuvių pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, Austrijoje, JAV arkivyskupo Mečislovo Reinio asmeniniai ir liturginiai daiktai, nuotraukos, laiškai iš Vladimiro kalėjimo. Ekspozicijoje - ir Broniaus Kviklio darbai, išleisti JAV: keturi „Mūsų Lietuvos" tomai ir septynios „Lietuvos bažnyčių" knygos. Taip pat rašytojo Anatolijaus Kairio ir prelato Juozo Prunskio knygos. Gausu ir kitų gimtojo krašto pažinimui reikšmingų daiktų.

Muziejaus atsiliepimų knygoje - iš įvairių Lietuvos kampelių atvykusių lankytojų įrašai ir svečių iš užsienio atsiliepimai. Dažni muziejuje rajoninės spaudos žurnalistai, studentai ir gimnazijų moksleiviai, rašantys kursinius darbus ar referatus, kiti Daugailių kraštu besidomintys asmenys. Muziejuje sukaupta medžiaga naudojama ugdymo procese, per 5-10 klasių mokinių istorijos ir literatūros pamokas, pradinukų pasaulio pažinimo pamokose, taip pat popamokinėje veikloje.

Muziejaus vadovė - Daugailių pagrindinės mokyklos mokytoja Rita Jurkevičienė.

Muziejaus eksponatai

Liturginiai arkivyskupo M. Reinio daiktai


Asmeniniai Broniaus Kviklio daiktai


Rašytojo A. Kairio knygų kolekcija


XIX a. pabaigos senosios bažnytinės maldaknygės


Metalinis dubenėlis ir spygliuota viela iš Sibiro


Mokytojo A. Ratelio medžio darbai


Tarybinė atributika


Senieji spaudos leidiniai, vadovėliai

Šaltiniai

1. Daugailių mokyklos istorija // Daugailių kraštas ir žmonės.- Utena: Indra, 2008.- P. 346 - 347.

2. A. Grigaliūnienės nuotraukos iš muziejaus skaitmeninio archyvo.