Daukšiai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,7 / 5 (117 balsai)

Netoli už Marijampolės, važiuojant link Žuvinto palių, rasite gražų,nedidelį, abipus Dovinės upės išsidėsčiusį bažnytkaimį, pavadintą Daukšiais. Daukšiai yra tarytum sąsmaukoje tarp Žuvinto ir Amalvos palių, prie plataus kelio, 7 km į pietvakarius nuo Gudelių, 18 km nuo Marijampolės. Daukšiai išsistatę abipus Dovinės upės, vieno didesniųjų Šešupės intakų. Tai giloka raistų upė, su juodu dugnu permatomame vandenyje, gana žuvinga ir vandeninga, tikriausias daukšiškiams vandens kelias į vaizdingą Žuvinto ežerą. Amalvos ir Žuvinto ežerai matomi iš medžių, nuo stogų; sunkiai užmirštama reto grožio panorama iš Daukšių bažnyčios stogo.Istorija

Tai – senas kaimas, įsikūręs Sūduvos girių kolonizacijos pradžioje, Punios girios srityje. Profesorius Jonas Totoraitis mano, kad Daukšių kaimas galėjęs atsirasti apie 1559 metus. Pagal išlikusį gyvą padavimą, pirmasis šioje vietoje apsigyvenęs girios sargas Daukšys. Vėliau kaimas išaugo, gavęs pirmojo gyventojo vardą. Jau 1592 m. byloje tarp Birštono ir Punios seniūnų minimas Daukšių karališkojo kaimo vardas. Pirmąją medinę bažnyčią Daukšiuose 1774 metais pastatė kunigaikštis Sapiega. Maždaug tuo metu Daukšių parapijai priklausė Daukšių, Varnupių, Geležinių, Kumečių, Plynių, Padovinio, Kūlokų, Putriškių, Dzingių, Amalviškių kaimai. 1803 metais senoji Daukšių bažnyčia sudegė: žuvo visas bažnyčios turtas. 1864 metais parapijiečiai gavo valstybės pašalpą ir pastatė dabartinę Šv. Jurgio bažnyčią 1905 metais klebonas Kazys Mačiukevičius pastatė mūrinę kleboniją. Bažnyčia atstatyta pokario metais.Gyventojai

1923 metais Daukšiuose buvo 85 sodybos ir 486 gyventojai. 1931 metais liepos 9 dieną Daukšiuose pastatytas ir pašventintas Lietuvos Nepriklausomybės paminklas. Okupacijų metais Daukšiai ir jų apylinkės gerokai nukentėjo – neteko daug gyventojų. 1959 metais kaime buvo 426 gyventojai. Daukšiuose nebuvo nė vieno žydo. Iš Daukšių yra kilęs vyskupas Vincas Brizgys, Amerikos lietuvių veikėjas Vincas Ambrazevičius, pedagogas Juozas Lazauskas, poetas Ignas Naruševičius, visuomenės veikėjas Juozas Grabau-Grabauskas, knygų leidėjas ir žurnalistas Vladas Civinskas.


Dabartis

Šiuo metu Daukšiuose gyvena apie 380 gyventojų. Kaimas priklauso Marijampolės savivaldybės administracijos Igliaukos seniūnijai. Čia veikia pagrindinė mokykla, yra verslo įmonių, paštas, biblioteka, Dovinės žemės ūkio bendrovė. Aktyviai veikia kaimo bendruomenė susikūrusi 2005 m., vienijanti ne tik nuolat gyvenančius ar dirbančius Daukšių miestelyje, bet ir kitaip susijusius su šiuo kaimu žmones.


Šaltiniai: Kviklys Bronius. Mūsų Lietuva. T.3.- Vilnius, 1991, p. 208-210.


Parengė Irma Leonavičienė