Domininkas Dabriška

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,5 / 5 (6 balsai)

Domininkas Dabriška

(1924-08-19 – 2002-10-19)


Mokytojas, artistas, režisierius, buvęs nenuilstamas bei ilgametis agitmeninės brigados „Sprigtas“ vadovas Domininkas Dabriška gimė 1924 metais rugpjūčio 19 dieną Gaudikių kaime prie Žagarės. Baigė Joniškio gimnaziją, 1951-1953 metais Šiaulių mokytojų, 1956-1969 metais neakivaizdiniu būdu Vilniaus pedagoginį institutus, 1963-1969 metais Lietuvos valstybinės Konservatorijos režisūros fakultetą. Dirbo Žagarės girininkijoje, Pakruojo rajono Kruopių progimnazijoje Šeduvoje.

Į Alytų Domas Dabriška atvyko 1953 metais – žmona turėjo paskyrimą dirbti Alytaus vaistinėje. Iš pradžių jis dėstė rusų kalbą Darbo jaunimo, paskui 2-ojoje vidurinėje mokykloje ir galop du dešimtmečius 5-ojoje vidurinėje mokykloje. Visur jis ne tik mokė, bet ir kūrė dramos būrelius, režisavo bei vaidino, organizavo mokytojų agidbrigadą. Pirmoji režisuota pjesė ir suvaidintas vaidmuo – A. Afinogenovo „Mašenka“.

1961-1976 metais Domas Dabriška buvo Alytaus Liaudies teatro režisierius, su kolegomis režisavo daug spektaklių. Premjera vijo premjerą. Domo režisuota L. Saveljevo drama „Tu mano vienintelė“ 1961 metais skambėjo šalies radijo teatre, A. Griciaus „Sėja ir pjūtis“ 1963 metais pelnė respublikinės apžiūros auksą, D. Urnevičiūtės „Numintas slenkstis“ 1971 metais – bronzą.

Tai buvo be galo darbštus žmogus. Apsivertęs mokinių sąsiuviniais ir teatro scenarijais, jis ne tik baigė dvi aukštąsias mokyklas neakivaizdiniu būdu, bet dar talkino V. Kirliui tvarkydamas garsiosios meninės agidbrigados „Sprigtas“ reikalus. Tačiau D. Dabriška pats būdamas be galo inteligentiška, talentinga ir kūrybinga asmenybė, nerimo V. Kirlio šešėlyje. Jis pirmasis agidrigadoje panaudojo pantomimą ir šešėlių teatrą. Likimas taip susiklostė, kad nuo 1967 metų liko abiejų kolektyvų - Liaudies teatro ir „Sprigto“ – režisierius.

Palaipsniui reorganizuodamas kolektyvą, D. Dabriška subūrė didelę pajėgių artistų grupę. 1967 metais „Sprigtas“ pelnė absoliučiai geriausios šalyje agidbrigados vardą. Vadovaudamas šiam kolektyvui, sukūrė visą „Sprigto“ epochą, kurioje būta ir didžiausių laimėjimų, ir skaudžiausių nuosmūkių. Su humoro žanru – menki juokai. Čia neužtenka gerų režisierių ir artistų – būtini dar talentingi scenaristai, o jų visoje šalyje – vos vienas kitas. „Sprigtas“ klupo, kėlėsi ir vėl nyko, o jo ilgametis vadovas kankinosi ieškodamas išeities. Keliskart traukėsi į mažesnius mokyklų ir įmonių saviveiklos kolektyvus, užleisdamas‘Sprigto“ vadovo vietą jauniems žmonėms. Tačiau šiems greit išsisėmus, vėl sugrįždavo. Galop pasiligojęs 1997-ųjų pabaigoje paliko Alytų ir išsikėlė gyventi į Vilnių kur ir mirė. Režisierius Domas Dabriška palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.

1995 metais Domą Dabrišką už ilgametę kultūros veiklą Alytaus miesto savivaldybė apdovanojo Kultūros premija.

Domas Dabriška lieka tas mūsų kultūros mohikanas, nerimstantis ieškotojas ir novatorius, kuris auksiniais meno saviveiklos metais savo pečiais išlaikė geriausius Alytaus miesto kolektyvus labai aukšto meninio lygio.

Šaltiniai

1. „Daug esu pralinksminęs žmonių“ : [pokalbis su mokytoju, artistu, režisieriumi Domu Dabriška / kalbėjosi] Birutė Orinienė. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 1994, rugpj. 24, p. 2, 4.

2. Domas Dabriška: „Aš mėgdavau technines naujoves, skaityti, ieškoti“ : [pokalbis su režisieriumi / kalbėjosi] Eglė Vedlugaitė. – Iliustr. // Ramovė. – 1994, rugs. 16, p. 3.

3. Pagerbtieji ir padovanotieji per šiemetinę Miesto dieną / Juozas Mažupis‚ Zitos Stankevičienės nuotr. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 1995, birž. 16, p. 1.

4. Atleiskite mums užmarštį, maestro / Henrikas Rimkus. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2003, spal. 21, p. 2.

5. Permainų metai. Valentinas Kirlys, Domininkas Dabriška ir kiti. – Iliustr. // "Sprigtas": seniausias, geriausias, vienintelis… / Henrikas Rimkus. - [Alytus : UAB "Alytaus spaustuvė", 2004] (Alytus : Alytaus sp.). – P. 11-13.