Eilėraščiai. Lituania Restituta

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 0 / 5 (0 balsai)

J. Repečkienė


Lyg viltis Į dangų pakylėta

Atsistojai prieš visų akis.

Žvelgiant į tave, širdy iš lėto

Vėl atgyja skausmo praeitis.


Tavo skausmas — tai kiekvieno mūsų

Skurdas, priespauda, nelaisvė čia,

Atėjūnų — vokiečių ir rusų —

Prievarta įsiūlyta kančia.


Lageriai, kalėjimai, Igarka,

Sibiro taiga, priglaudus mus...

Ne tik gyvus, — mirusius sudarkė.

(Jų tik kaulai grįžtą į namus).


Bet lietuviška širdis be keršto

Siekiant laisvės rytmečių naujų.

Dieve, duok, kad niekas nesuterštų

Šitos laisvės žmogišku krauju.


Būk laisva, dėl savo laisvės mirus,

Pavergta, kankinta, o — gyva!

Smurto daug ir daug skriaudų patyrus.

Būki Dievo rankoj, Lietuva.