Eilėraščiai laisvai Lietuvai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Elena Bartkienė


MYLĖK LIETUVI TĄ BRANGIĄ ŽEMĘ


Mylėk Lietuvi tą brangią žemę,

Nes čia per amžius tėvai gyveno.

Čia bočių žemė, kapai didvyrių,

Brangink lietuvi, savo laisvą tėvynę.


Čia sodai žydi, čia pušys ošia,

Mylėk Lietuvi tą žemę mūsų.

Kur tu bebūtum, kokioj šalelėj

Brangesnės žemės niekur nerasi...KADA BUS LAISVA LIETUVA...


Tarp žilvyčių krūmų žalių,

Lakštingalėlė slepias maža.

Atsidusus aš paklausiau josios

Ar greitai bus laisva Lietuva?

Oi kary, drauguži mano narsus

Niaukiasi jau rūstus dangus.

Nėr laimės ,nei laisvės šioj šaly

Vargo aidą vien tik girdi.

Palytėjo rožių lapus

Ir nuskrido aidas mišku.

O lakštutė ir ta daina, suoks man -

Kada bus laisva Lietuva.


Elenos Bartkienės eilės/užrašė Sonata Mockienė. - Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio VB, Grabupių filialas, 2010.