Gerardas Bagdonavičius ir Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (198 balsai)


Gerardas Bagdonavičius (1901-1986) suvaidino didžiulį vaidmenį lietuvių ekslibriso raidoje. Tačiau, anot prof. V. Rimkaus, „iki šiol dar nežinoma, kiek jis yra ekslibrisų sukūręs“.


Ekslibrisų klasikas


XX a. Lietuvos ekslibrisų klasiko G. Bagdonavičiaus kūrybinio palikimo dalis, 52 ekslibrisai, saugoma Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Ekslibriso muziejuje. Ypač vertingi 42 kūriniai dovanoti bibliotekai paties autoriaus su įrašu: „Šiaulių viešosios bibliotekos skaityklos fondui – bendros mūsų meilės knygai vardan – ant bibliofilijos aukuro“. Ekslibrisai priklijuoti ant storesnio popieriaus lapų, antraštinis lapas su visomis autoriaus koordinatėmis. 12 ekslibrisų autorius skiria sau, 27 – kitiems asmenims, vieną – Šiaulių bažnyčiai. Ekslibrisai skirti žymiems šiauliečiams V. Vaitekūnui, I. Urbaičiui, J. Petruliui, S. Pilkai, K. Dambrauskui ir kitiems. Kūriniai apjuosti G. Bagdonavičiaus rankraščiu su iliustracijomis, 1980 m. kovo 25 d. datuotu sveikinimu – padėka viešosios bibliotekos Muzikos skyriaus vedėjai A. Vaišvilienei (1928-1998) už įvairius muzikinius renginius Šiaulių miesto visuomenei.


G. Bagdonavičiaus rankraštis su iliustracijomis, 1980 m.


Ekslibriso muziejus


Bibliotekos Ekslibriso muziejaus fondas 2006 m. pasipildė G. Bagdonavičiaus kūriniais, eksponuotais 1926-1931 metais įvairiose parodose. Ekslibrisų aplanką sudaro 12 darbų, pabuvojusių Los Andželo miesto muziejuje, Briuselio Karališkame Meno ir Istorijos muziejuje, Rygos Pilies Muziejuje, Kauno M. K. Čiurlionio galerijoje. Kiekvienas iš šių ekslibrisų yra paženklintas autoriaus parašu.Dailininkas ir knyga


Šiauliečio dailininko ir pedagogo G. Bagdonavičiaus asmenybė, jo kūryba ir veikla, svarus jo indėlis į Lietuvos ekslibriso raidą įprasmintas 1997 m. Šiauliuose vykusiame tarptautiniame ekslibrisų konkurse „Exlibris G. Bagdonavičius 1901-1986. Šiauliai“. Susipažinti su įvairių pasaulio šalių dailininkų ekslibrisais, dedikuotais G. Bagdonavičiui, ir pavartyti parodos katalogą „Dailininkas Gerardas Bagdonavičius ir ekslibrisai“ galima kiekvienoje Lietuvos viešojoje bibliotekoje.

Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos Meno centre saugomos knygos su dailininko nuosavybės ženklais.


Palikimas


Gerardas Bagdonavičius buvo ne tik žymus lietuvių dailininkas ir pedagogas, bet ir aktyvus Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos skaitytojas. Įmantriu šriftu G. Bagdonavičiaus (1979 m.) parašytos pastabos bibliotekos skaitytojams dėl netikslių ir neišskaitomų įrašų skaitytojų atsiliepimų knygoje liudija apie menininko ryšį su biblioteka. Knygoje išlikę ir nuoširdūs dailininko ranka parašyti pagyrimo žodžiai bibliotekai.


G. Bagdonavičiaus atsiliepimai Skaitytojų pageidavimų knygoje, 1979 m.


Ryški dailininko asmenybė savo buvimu ir palikimu praturtino Šiaulių apskrities P. Višinskio viešąją biblioteką.


LITERATŪRA IR ŠALTINIAI

1. Naujokienė L. Pirmasis Šiaulių dailininkas // Tarp knygų. - 2001, Nr. 7-8, p. 21-23.

2. Nekrašius J. Dailininkas Gerardas Bagdonavičius ir ekslibrisai : tarptautinio ekslibrisų konkurso "Ex libris G. Bagdonavičius 1901-1986. Šiauliai" parodos katalogas. - Šiauliai : Saulės Delta, 1998.

3. Rimkus V. Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisai // Baltijos šalių ekslibrisas. - Šiauliai: Šiaulių "Aušros" muz. l-kla, 2002. P. 16-17.


Parengė Asta Kaktytė


.