Henrikas Sinkus

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,8 / 5 (30 balsai)

                    Henrikas Sinkus

                                               1916 - 2014 m.


Dauguma Kalvarijiečių gydytoją Henriką Sinkų žino ir mini geru žodžiu. Ne veltui gyvenimo išmintis teigia, kad kaip šauksi, taip atsilieps. Jei žiūrėsi į gyvenimą geranoriškai ir su viltimi, turėsi viską, ko tau tikrai reikia.

Ir ištiesų, gydytojas sėkmingai eina gyvenimo vingiais, kalneliais ir kloniais pasikliaudamas Dievu ir padedant geriems žmonėms visuose jo gyvenimo tarpsniuose. Jis negailėdamas savęs dalina gerumą, šilumą, šypseną.

Pasak gydytojo, jam skirtų likimo uždavinių jis nebūtų galėjęs įvykdyti be savo gyvenimo draugės, bendražygės, žmonos Valerijos, kurios pasiaukojimas išsaugojo ir šildė šeimos židinį.


Gydytojas Henrikas Sinkus – Žmogus, Pilietis, Gydytojas, Draugas, Tėvas, Kolega iš didžiosios raidės. Tai žmogus kaip meilės savo kraštui ir tėvynei pavyzdys, pavyzdys senai ir naujai kalvarijiečių kartai.


Henrikas Sinkus gimė 1916 m. rugpjūčio 26 d. Kudirkos Naumiestyje darbininkų šeimoje. Tėvai nuo šešerių metų berniuką išleido pas apylinkės ūkininkus piemenauti. Nelengva buvo piemenėlio duona. Teko ir kampe pastovėti, ir paklūpėti, ir diržo paragauti.
Žiemomis lankė Kudirkos Naumiesčio pradžios mokyklą. Šioje mokykloje dirbo mokytojas Barkauskas, kuris švenčių proga ruošė programėles. Jų metu išryškėjo Henriko aktoriniai sugebėjimai.


   Vaidintojai. Mokytojas Petras Barkauskas (apie 1928 m.)      

        

Rytais berniukas eidavo patarnauti Šv. Mišioms.


Šventos komunijos priėmimo dieną. 1927-ųjų rugsėjo 21-ąją Kudirkos Naumiesčio bažnyčioje Henrikas priima pirmą Komuniją.               

Išpiemenavęs devynias vasaras, 1932 m. jaunuolis susipažino su mokytoju J. Čepurna ir jo padedamas, įstojo į Kauno T.T. Jėzuitų gimnazijos 2 -ąją klasę. Tėvai jėzuitai juo rūpinosi, kol baigė penkias gimnazijos klases. Su H. Sinkumi toje pačioje klasėje mokėsi ir būsimasis kardinolas Vincentas Sladkevičius. Jie tuo metu tarpusavyje rungtyniavo, pasitelkę savo žinias, dėl pirmosios vietos klasėje.
Besimokydamas gimnazijoje, Henrikas aktyviai dalyvavo popamokinėje veikloje.

             

Vyresniojo vienuolio vaidmenyje. Kauno jėzuitų gimnazija. 1937 m.


Baigęs gimnaziją, 1939 metais jis įstojo į Lietuvos karo mokyklos aspirantų kursus. Tai buvo paskutinė 15-a Lietuvos kariūnų aspirantų laida. 1940-aisiais baigęs šią mokyklą, gavo tik atsargos karininko pažymą, nes mokslo metų pabaigoje, tiems kurie giedojo Lietuvos himną, laipsnio nesuteikė.


Lietuvos karo mokyklos kariūnas. 1940 m.


1940 metais H.Sinkus įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Nuotraukoje matome būsimą gydytoją su savo kurso draugais „prozektoriume“. Besimokydamas 5-me medicinos kurse įsidarbino  Kauno II moterų ligoninėje stažuotoju. 1945 metais gavęs diplomą, tęsė darbą ten pat gydytoju ordinatoriumi.


Studentavimo metai. Kauno vytauto didžiojo universitetas. Kurso draugai. 1943 m.


1941 metais sukurė šeimą. Vedė savo bendrakursę Valeriją Bulotaitę.


Henriko Sinkaus ir Valerijos Bulotaitės vestuvės. 1941 m.


Šią nuotrauką 1947 m. Valerija nusiuntė į Vorkutą savo mylimam vyrui. Kitoje jos pusėje užrašė:


Brangus Henrikai !

Ta nuotrauka tegul primena tau mūsų laimingas dienas, ir žinok, kad ir tada, kada mano kapą žolės dengs, tai mano sustingusios lūpos vis tiek apie jas ir apie meilę Tau kalbės.

Tavo Valerija.


Karo metu susilaukė dviejų sūnų: Algimanto ir Silvestro-Rimgaudo.


Sūnūs: Silvetras ir Algimantas.


Pokario tremties nepavyko išvengti ir daktarui Henrikui Sinkui. 1946 m. vasario 9 dieną 3 val. nakties į butą Kaune įsiveržė čekistai ir jį areštavo. Po ilgų tardymų gydytojui suformuotas kaltinimas. Henrikas Sinkus buvo nuteistas 8 metų laisvės atėmimu ir ištremtas į Vorkutą.

Lietuvoje pasiliko žmona ir vaikai. 1954 m. vasario 9 d., pasibaigus kalinimo laikui, Gydytojui Henrikui Sinkui nebuvo suteikta teisė grįžti į Lietuvą.

Nusimetus kalinio „bušlatą“.
Pirmoji nuotrauka tremtyje, 1954 m.


Jis įsidarbino Vorkutos miesto gimdymo namuose gydytoju akušeriu-ginekologu.


Vorkutos gimdymo namai. Tremtinys gydytojas Henrikas Sinkus perpila krauj� gimdyvei (apie 1954 m.)

Susiklosčius tokioms aplinkybėms į Vorkutą atvyko ir jo šeima.


Šioje nuotraukoje Sinkų šeima prie savo namo Vorkutoje. 1954 m.


Su žmona Valerija. 1954 m.


1956 m. Sinkų šeima grįžo į Lietuvą. Tų pačių metų liepos 16 dieną gydytojas buvo paskirtas Kalvarijos rajono ligoninės akušerijos-ginekologijos skyriaus vedėju. Toje pačioje ligoninėje įsidarbino ir žmona Valerija.


Apie 1965 m. su žmona Valerija (akių ligų gydytoja).


Henriką Sinkų vertino ne tik kaip gydytoją, bet ir kaip asmenybę, lyderį. Tai liudija kolegų įrašai kitoje šios nuotraukos pusėje: „Daugiau tokių vyrų“, „Dėkinga už valsą ir dėmesį“, „Už nesenstančius vyrus – „jauniklius “ “.


Su akušerinio-ginekologinio skyriaus darbuotojais (apie 1968 m.)


Kalvarijos 1-osios raj. ligoninės akušerinio-ginekologinio skyriaus darbuotojai. Skyriaus vedėjas gyd. Henrikas Sinkus (apie 1968 m.)


Kalvarijos 1-osios raj. ligoninės akušerinio ginekologinio skyriaus darbuotojai
(apie 1968 m.).


Gyd. Mildos Kaliulytės (su gėlėmis) išleistuvės (apie 1968 m.).

Dirbdamas gilino žinias didžiausiose Lietuvos ligoninėse, Gydytojų tobulinimosi institute.


Klinikose operacijos metu 1960 m.


1968 m. gydytojui suteikė pirmą kvalifikacinę akušerio-ginekologo kategoriją.


Kauno klinikose su doc. Tarnausku. 1968 m.


Gydytojų tobulinimosi institute. Vilnius. 1975 m.

Kalvarijos ligoninėje gydytojas išdirbo iki 1987 – ųjų. Gavęs leidimą, ligonius gydė ir namuose.

Savo darbo kabinete (namuose).


Paklaustas, kiek per savo gydytojo praktiką yra priėmęs naujagimių, gydytojas, rimtai pagalvojęs, atsakė, kad maždaug apie 8 tūkst. Jų tarpe buvo nemažai dvynukų, vienas trejetukas iš Kalvarijos.

Jis su žmona užaugino du sūnus. Algimantas pasuko tečio pėdomis. Jis prof. habil. dr., Silvestras-Rimgaudas – inžinierius. Sinkų šeima sulaukė 4 anūkų ir 5 proanūkų.


Sūnus Silvestras, marti Gražina, anūkės, gyd. Henrikas ir Valerija Sinkai. 1972 m.


1989 m. Aukščiausias teismas visiškai reabilitavo gydytoją ir atsiprašė už padarytą moralinę ir materialinę žalą. 1992 metais lapkričio 20 d. gydytojui H.Sinkui suteikė dimisijos kapitono laipsnį. Jis buvo Lietuvos atsargos karininkų sąjungos narys. Nuo 1993 m. aktyviai dalyvavo Šaulių sąjungos veikloje, buvo Kalvarijos šaulių kuopos tarybos narys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kalvarijos poskyrio tarybos narys.


  • Gydytojas turi daug Sveikatos Ministerijos, Kalvarijos savivaldybės, Šaulių sąjungos  padėkos raštų už nepriekaištingą ir aktyvią visuomeninę veiklą. 1999 metais rugsėjo 12 d. jis pripažintas garbiausiu tarp XX a. pradžioje gimusių ir miestui daug nusipelnusių žmonių. Jis yra Kalvarijos garbės pilietis. 2000 m. rugsėjo 30 d. apdovanotas Amerikos lietuvių Žvaigždės medaliu už nuopelnus Lietuvai ir Šaulių sąjungai.
  • Kalvarijos sav. viešojoje bibliotekoje veikia H. Sinkaus asmeninė biblioteka.

http://www.kalvarijosvb.lt/joomla/images/ftp1/H.%20sinkaus%20asmenine%20biblioteka.pdf
Parengė:

Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos bibliografė Dovilė Skroblaitė