Išbarstyta vaikystė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (125 balsai)
1949 metų liepos 9 –osios naktis visada liks atmintyje. 4 val. nakties į namus įsiveržė 4 ginkluoti vyrai.Vienas iš jų įsakė kinkyti arklius , įsidėti maisto, drabužių, nes būsite vežami į Sibirą.Šilutėje geležinkelio stotyje buvome persodinti į traukinį.Man tada buvo 11 mėnesių, sesei Irenai -7 metai.Tėvams paklausus , už ką esame išvežami, buvo atsakyta , kad sužinosite , kai būsite nuvešti į vietą.
Bulsė Jurgis , Martyno , gim.1908 , Bulsienė Elena, Jono gim.1922m.,Bulsytė Irena, Jurgio gim. 1942m,. Bulsė Jurgis , Jurgio gim.1948 m.-visa šeima buvo ištremti į Irkutcko sritį, Bodeiko rajoną.
Iki Irkutcko buvome vežami traukiniu. Miestuose kelis kartus persodinti į kitus traukinius .Kelionė iki tremties vietos truko 24 paras.Nuo Irkucko buvome plukdomi nedideliu laivu Vitimo upe.Pakelyje daug mirė senelių ir naujagimių.Laidodavo miškuose sustojus traukiniui arba laivui priplaukus prie kranto.Apgyvendino ilgame barake, nedideliame kambarėlyje be apšildymo krosnies.Čia jau gyveno prieš keletą metų atvežtų lietuvių.Jie mums padėjo įsikurti.Lietuviai buvo darbštūs ir sąžiningi, todėl mus įdarbindavo geresnėse darbo vietose.Tėvas- Jurgis Bulsė dirbo arklidėje- arklininku.Mama Elena Bulsienė - karvių melžėja, o vasarą –šiltnamiuose

Lietuviai pradėjo statytis nedidelius tvartus, laikyti gyvulius .Ypač buvo populiarios ožkos -,,Stalino karvutės‘‘ Žiemos buvo šaltos iki -50 °C šalčio, o vasaros karštos.Miškuose buvo daug grybų ir uogų.Lietuviai vietinius gyventojus išmokė šitas visas gėrybes paruošti žiemai.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1988 m., rugsėjo 20 d.nutarimu, Nr.274 buvome reabilituoti.Tokia buvo gauta archyvinė pažyma.

1956 m., rugsėjo 10 d.galėjome grįžti į Lietuvą, patiems susimokant už kelionę.Aš ėjau į antrą klasę, sesuo Irena –šeštą. Grįžome į Degučius, į savo gimtuosius tėvų namus, tačiau mūsų niekas neįleido į tėviškę.Čia jau gyveno buvęs apylinkės pirmininkas Juknius su šeima.Mūsų šeima apsigyveno pas mamos tėvus Šelvių kaime. Po dviejų metų vėl grįžome į Degučius, mus užleido gyventi geras pažįstamas. Sesuo Irena sukūrė šeimą, gyvena Degučiuose. Sapnuose dažnai matau aukštus , miškingus kalnus, plačią upę, šaltas žiemas ir dundančius traukinius

Čia aš su sese vaikystėje Iš kairės; Bulsytė Irena, Bulsė Jurgis su drauge Vida Milašiute tremtyje


Laidotuvės tremtyje

Pirmas iš dešinės Jurgis Bulsė (mano tėtis) su draugais.


Nuotraukos iš asmeninio Jurgio Bulsės albumo.

Tremties atsiminimais dalijosi Jurgis Bulsė, gyvenantis Šilutėje


Straipsnį parengė Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Degučių filialo bibliotekininkė Elena Dragūnienė