Irena Anelė Vaičiulytė - Bradaitienė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,3 / 5 (10 balsai)


Einu per žemę greitai bėgdama lyg valsą šokdama - ant galų pirštų,

kiekvieną blogio daigą raudama, kad gėrį išsakyti neužmirščiau.

Einu dainuodama, mylėdama visus, ne visad suprasta už savą tiesą,

suklysdama, kaip ir kiekviens žmogus, palikdama pėdas, šešėlį, šviesą.


Gyvena Marijampolėje. Gimė 1943 10 05 Turlojiškės k., Marijampolės sav.

1949 - 1954 m. mokėsi Rūdelės prad. m - kloje, 1955 -1957 m. - Nemunaičių (Marijampolės sav.) 7 - metėje m- kloje, 1958 - 1961 m. - Sangrūdos (Marijampolės sav.) vid. m - kloje, 1961 - 1963 m. studijavo VPI Lietuvių k. ir lit., 1963 - 1966 m. - Vilniaus medicinos m - kloje (akušerijos spec.), 2006 m. Vilniaus kolegijoje įgijo dietistės kvalifikaciją.

1966 -1971 m. dirbo Kapsuko r. Skaisčiūnų felčerių - akušerių punkto ved., 1969 - 1971 m.- Akmenės centrinės ligoninės chirurginio skyriaus med. seserimi,1971 - 1973 m.- Vilkaviškio r. centrinės ligoninės vaikų skyriaus med. seserimi, 1973 - 1976 m. - Kapsuko vaikų l/d med. seserimi, 1976 - 2005 m. - Marijampolės V. Mykolaičio - Putino internatinės m- klos bendrosios praktikos slaugytoja, nuo 2005 m.- Marijampolės apskr. vaikų globos namų bendrosios praktikos slaugytoja.


Išleidusi 4 dainuojamosios poezijos rinkinius:

  • "Darganos vaikas" (2001 m.),
  • "Dainuojantys žodžiai" (2002 m.),
  • "Tarp akordų" (2004 m.),
  • "Ant dainuojančio kranto užaugau" (2006 m.).

Jos kūryba spausdinama Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų s - gos "Ten sidabro vingy...", Marijampolės literatų klubo "Sietynas" almanachuose, S. Nėries šimtmečiui skirtoje knygoje "Šimtamečio diemedžio žydėjimas", knygose "Ant tavo rankų supasi gerumas", "Sūduvos ruduo", rajoniniuose, respublikiniuose laikraščiuose, Kanadoje leidžiamame laikraštyje "Tėviškės žiburiai". Biografinės žinios apie ją publikuojamos B. Kondrato knygoje "Kūrėjų pėdsakais", knygoje "Kalvarijos krašto žymūs žmonės", KYK serijoje "Lietuvos miestai" (3 - oji knyga).

Irena Anelė Vaičiulytė - Bradaitienė yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Lietuvos dr. V. Kudirkos medikų literatų draugijos narė, Marijampolės literatų klubo "Sietynas" pirmininkė.

Dalyvauja Marijampolės kultūros cento liaudiškos kapelos "Giriniai obuolukai" veikloje, rengia knygų, almanachų sutiktuves, kasmetinį literatūrinį renginį "Po rugpjūčio dangum".