Jonas Šukys

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2,6 / 5 (61 balsai)
Parengė: bibliotekininkė Violeta Karklytė


"Kol galva sukasi į reikiamą pusę, vis dar tebeturiu noro nuveikti šį tą gero savo gimtajam Miežiškių ir Panevėžio kraštui, o imant plačiau - gal ir visai Lietuvai. Kiek ir kaip viskas - likimo ir dievo rankose."

Jonas Šukys

           Kalbos margumynų meistras
Nuotraukoje: Jonas Šukys

Jonas Šukys gimė 1935m. kovo 25d. Miežiškiuose, Panevėžio rajone, Uršulės ir Leono Šukių šeimoje. Miežiškių pradžios mokykloje mokėsi 1942-1946 metais. Metus mokėsi Panevėžio berniukų (dabar J.Balčikonio) gimnazijoje. 1953m. – Panevėžio pedagoginę mokyklą, 1957m. – Vilniaus pedagoginį institutą. 1957- 1964m. dirbo Lietuvos kalbos ir literatūros institute, baigė šio instituto aspirantūrą 1967m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją. Jonas Šukys yra labiau žinomas, kaip kalbininkas. Būdamas studentu publikavo pirmuosius apsakymus vaikų žurnale „Genys“. Jo kūryboje atsirado vietos ir vaikų literatūrai. Tris knygeles „Apie vaikučius – baltus žirnučius“ (1958m.), „Berniukas šaparniukas ir jo žirgelis“ (1959m.), „Vilko batai“ (1963m.) parašė būdamas jaunas. O savo ketvirtąją „Kodėl juokėsi katytė?“ rašytojas parengė sulaukęs brandaus amžiaus. Prie grožinės literatūros kūrinių galima priskirti ir knygelę „Gramatikos šalyje“ (1982m.). Knygoje paaugliams pasakojama apie lietuvių kalbos dalis, jų ypatybes. „Kalbos margumynai“ taip pat skirta vidutinio mokyklinio amžiaus vaikams ir visiems besidomintiems gimtąja kalba, jos paslaptimis, žaismingai aptariama daugelis mūsų kalbos dalykų. Ne vienas panoręs puoselėti kalbos kultūrą, į rankas ima savo specialybės (istorijos, matematikos, politikos, kūno kultūros ir sporto) veikalą arba plačiajai visuomenei skirtą šio kalbininko didelę knygą „Kalbos kultūra visiems“ (2003m.).

Nuotraukoje: Kalbininkas J.Šukys Miežiškių bibliotekoje

Sunku suminėti visus gausius doc. Jono Šukio kūrinius: kalbos mokslo veikalai, vadovėliai bei kalbos mokslo populiarinimo knygelės. Negalime pamiršti, kad doc. J.Šukys – daug nusipelnęs Panevėžio rajono kalbos, jos istorijos, kraštotyros puoselėtojas. Jis prisidėjo prie knygos „Miežiškiai“ parengimo ir išleidimo, yra rašęs straipsnius apie Ėriškių šnektą (kn. „Upytė“). Konsultavo rengiant knygą „Iš Panevėžio krašto tautosakos“ II t. (2006m.) ir pateikė miežiškėnų pasakojimų ir dainų. Doc. J.Šukys domėjosi kino menu, rengė vaikų radijo valandėles (1964-1968m. dirbdamas TV ir Radijo k-te.), o pagal jo scenarijų saugaus eismo tema „Alutį gėriau“ buvo suskurtas trumpametražis humoristinis vaidybinis filmas. 2005 metais kalbininkas nustebino mus savo poezijos eilėmis, sukūręs Miežiškių mokyklos jubiliejui dainelę ir keletą eilėraščių, skirtų Miežiškiams. J.Šukys gal būtų tapęs poetu ar prozaiku, tačiau jis visas jėgas skyrė savajai kalbai, jos kultūrai. Dirbo ir dirba su įkvėpimu, tvirtindamas, kad nesigaili tapęs kalbininku.

                 Išleido knygas

Grožinės literatūros kūriniai vaikams:

„Apie vaikučius – baltus žiručius“ 1958m.

„Berniukas Šaparniukas ir jo žirgelis“ 1959m.

„Vilko batai“ 1967m.

„Kodėl juokėsi katytė“ 2003m.


Mokslo populiarinimo knygos vaikams:

„Gramatikos šalyje“ 1982m.(antras leidimas 1984m.); (trečias leidimas 2006m.)

„Kalbos margumynai“ 1997m.

„Vaikų enciklopedija“ (vienas iš autorių) 1994m.

Laisvalaikio skaitiniai:

„Sveiks, tik nebegyvs“: kalbiniai anekdotai (sudarė ir parengė J.Šukys) 2005m.

Praktikos reikalams skirtos knygos :

„Taisyklingai vartokime linksnius“ 1976m.

„Kalbos praktikos patarimai“ (vienas iš autorių) 1976m.; (antras leidimas 1985m.)

„Prielinksnių vartojimas“ 1978m.

„Linksnių ir prielinksnių vartojimas“ 1984m.

„Linksnių ir prielinksnių vartojimas“ (Brailio raštu) 1985m

„Kalbos kultūra“ pratimų rinkinys ikimokyklinių įstaigų darbuotojų kursams 1990m.

„Lietuvių kalba“ V klasei (vadovėlis) 1990m.

„Kalbos kultūros pratybos: tekstai, užduotys, pratimai: užsienio kalbų specialybių studentams“ 1996m.

„Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai: vartosena ir normos“ 1998m.

„Kalbos patarimai matematikos mokytojams“ 1998m.

„Kalbos patarimai istorijos mokytojams“ 1998m.

„Kalbos patarimai kūno kultūros ir sporto specialistams“ 2000m.

„Kalbos patarimai politikams ir visiems kalbų sakytojams“ 2000m.

„Lietuvių kalba: kalbos kultūra XI klasei“ (vadovėlis) 2001m.; (antras leidimas 2002 m.); (trečias leidimas Brailio raštu 2002m.)

„Kalbos patarimai pradinių klasių mokytojams ir mokinių tėvams“ 2001 m. „Kalbos kultūra visiems“ 2003m.; (antras leidimas 2004m.)

„Kalbos patarimai 2: Sintaksė: prielinksnių vartojimas (S1)“ (vienas iš autorių) 2003m.

„Kalbos patarimai 2: Sintaksė: prielinksnių ir polinksnių vartojimas (S2)“ (vienas iš autorių) 2003m.

„Panašiai skambantys žodžiai: normos ir klaidos“ 2004m.

„Kalbos patarimai 2: Sintaksė :linksnių vartojimas (S1)“ (vienas iš autorių) 2005m.


„Miežiškiai“ (vienas iš autorių) 2003m.


Surinko apie 15 000 žodžių „Lietuvių kalbos žodynui“. Prisidėjo prie „Lietuvos kalbos atlaso“ rengimo.

Straipsnyje naudota literatūra:

1.„Lietuviškoji tarybinė enciklopedija“ A-Ž Papildymai, Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985, p.603

2.„Tarybų Lietuvos enciklopedija“ t.4, simno - žvorūnė, Vilnius, Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988, p.221

3.„Lietuvių kalbos enciklopedija“, Vilnius, mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999, p.625

4.E.Urbonas „Panevėžio krašto kalbininkai“, Panevėžys, Panevėžio spaustuvė, 2000, p.79 – 80

5.„Gimtoji kalba“, 2003, Nr. 6, p. 10 - 17

6.V.Karklytė, R.Daraškevičienė „Kalbos margumynų meistras“, albumas, (Saugomas rankraščio teisėmis Panevėžio r. Miežiškių bibliotekoje), Miežiškiai, 2004.

7.„Jonas Šukys "Bibliografijos rodyklė“ sudarė E.Balčiūtė, V.Valskis, Vilnius, 2007, p.3-10

Iliustracijoms naudoti šaltiniai:

1.Kalbininkas Jonas Šukys Panevėžio raj. Miežiškių bibliotekoje, nuotr. V.Karklytės