Jonas Brigys

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,3 / 5 (9 balsai)

Jonas Brigys gimė 1963 m. balandžio 26 d. Surmantų kaime, Raseinių rajone. 1970 - 1973 m. mokėsi Mankūnų ir Mituvos (Raseinių raj.) pradinėse mokyklose, 1973 - 1981 m. tęsė mokslą Juodaičių (Jurbarko raj.) vidurinėje mokykloje. 1983 m. įstojo į Vilniaus kultūros mokyklą, kurią 1985 m. baigė ir pradėjo dirbti Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniuoju bibliotekininku.

Susitikimas su kraštotyrininku, bibliofilu Kaziu Girkšu paakino domėtis gimtojo krašto praeitimi, Raseinių istorija. 1994 m. pasirodė pirmoji J. Brigio publikacija kraštotyros tema „Vyskupas Merkelis Geišas“ (Simono Stanevičiaus bendrijos metraštyje „Aitvarai“). 1995 m. - pirmoji publikacija laikraštyje „Naujas rytas“. Ilgainiui įsivyravo tradicija rajono laikraščiuose periodiškai išvysti Jono Brigio publikacijas kraštotyros tema.

Susidomėjimas Raseinių krašto istorija įgavo dar vieną išraiškos formą: nuo 1995 m. šia tema įvairiose konferencijose, seminaruose perskaityta virš 30 pranešimų pačiomis įvairiausiomis krašto istoriją gvildenančiomis temomis.

Intensyvus kraštotyros medžiagos rinkimas ir sisteminimas, periodiškas lankymasis didžiuosiuose Lietuvos Respublikos archyvuose, laisvalaikio aukojimas šiam darbui atnešė gausių vaisių - nuo 2003 metų prasidėjo išties intensyvi leidybinė veikla. Jonas Brigys - knygų „Per Raseinių kraštą“, „Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija“ autorius, regioninių monografijų „Viduklė“, „Paupys“, taip pat leidinių „Raseinių rajono mokyklos“, „Raseinių krašto žydai“, „Raseinių kraštas“ ir kt. bendraautoris. Jis knygos „Raseinių krašto savivalda 1918 – 2008 m.“ sudarytojas. Talkino rengiant knygas: Navakauskienė N.B.Betygalos žemė. Vilnius, 2001; Žemaitis A.A.Ką mena išnykę vienkiemiai.  Kaunas, 2007; Brukas A., Mankus R., Giriose prie Dubysos. Kaunas, 2008; Skridla A., Juodaičių krašto istorija, [Vilnius], 2009.

J. Brigio darbas įvertintas respublikoje: 2000 m. X Kraštotyros draugijos suvažiavime išrinktas garbės kraštotyrininku, 2011 ir 2009 m. apdovanotas LR Kultūros ministerijos padėkos raštais, 2002 m. jam suteiktas geriausio Lietuvos bibliotekininko vardas. Nuo 2000 metų jis – Simono Stanevičiaus bendrijos narys.

2011 m. parengta bibliografinė J.Brigio leidinių ir straipsnių kraštotyros tema rodyklė "Raseinių krašto istorijos pėdsakais. Jonas Brigys: bibliografija" su kuria galite susipažinti čia


E.Sprauniūtė