Jonas Remeika

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 1,9 / 5 (64 balsai)

LIAUDIES SKULPTORIUS


Jonas Remeika gimė 1884 m. birželio 26 d. Trivalakių kaime, Pakruojo rajone. Vaikystėje, tarnaudamas piemeniu, drožinėjo medžio skulptūrėles. Mokėsi pas liaudies skulptorių Petrą Lečą. Skulptorius P. Lečas vėliau ir J. Remeika buvo žymūs Pakruojo krašto senieji liaudies meistrai . Jonas Remeika daugiausia skulptūrų išdrožė 1909-1914 metais. Kūrinius eksponavo Lietuvių dailės draugijos parodose, Joniškio 1921 metų žemės ūkio parodoje ir kitur.


1939 metais Jonas Remeika įrašytas į Lietuvos išradėjų sąrašą. Šį pripažinimą jis pelnė, padaręs patobulintą statinę alui.


Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra Jono Remeikos pastatytas 1933 metais Trivalakių kaimo ūkininko Juozo Kriščiūno sodyboje įrašytas Į Lietuvos vietinės reikšmės dailės paminklų sąrašą . Tai patvirtinta Lietuvos TSR Kultūros ministerijos kolegijos 1970m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 35.


Tarybiniais metais medžio drožėjas buvo sukūręs J. Gagarino, V. Lenino skulptūras.


Visą gyvenimą pašventęs kūrybai ir praleidęs ąžuolais apsodintoje savo sodyboje, Jonas Remeika mirė 1969 metais . Palaidotas Linkuvos ( Pakruojo raj.) kapinėse.

Straipsniui naudoti informaciniai šaltiniai:

Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija T.3.- V.1971.- P. 61.

Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas .-V. 1973.- P. 691.

Čalnaris A. Dievai miršta:[Apybraiža] // Švyturys.- 1963, Nr20, p.10-11.

Šaparnienė J. Kraštiečiai ruošiasi minėti dievdirbio sukaktį // Pakruojo kraštas.- 2009, vasario14, p.1-2.

www.tb.lt/pic/Fondas/isradimai/LT_isradimai_1940.

Nuotrauka A. Staišio , 1963.

                              Danutė Povilionienė