Juodelis Jonas – gėlininkas, sodininkas, bitininkas, šaulys, visuomenininkas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (505 balsai)


Jonas Juodelis, 2012 m. (Nuotr. iš asmeninio albumo)


Jonas Juodelis – vyriausias XXI tarptautinio bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“, dalyvis – 2012 m. sausio mėnesį pagerbtas ir apdovanotas specialiuoju prizu.
Anykščių krašto šviesuolis savo asmeniniame archyve saugo kelias dešimtis padėkų ir garbės raštų už įvairiapusišką visuomeninę, gėlininko, sodininko, bitininko ir šaulio veiką.


J. Juodelio trumpi gyvenimo ir veiklos duomenys


J. Juodelis gimė 1928 m. gegužės 2 d. Daujočių k. , Anykščių r.
1936-1940 m. Jonas mokėsi Savičiūnų (Anykščių r.) pradžios mokykloje. Tėvai buvo žemdirbiai ir 1940-1945 m. jam teko dirbti įvairius darbus šeimos ūkyje. 1945 m. Jonas buvo išrinktas Daujočių apylinkės liaudies deputatų tarybos sekretoriumi ir šias pareigas ėjo 1945-1950 m.
1951 m. pradžioje jis baigė trijų mėnesių kursus Anykščių mašinų-traktorių stotyje ir įgijo traktorininko profesiją. 1951-1953 m. J. Juodelis dirbo Svėdasų mašinų-traktorių stotyje traktorininku.

Nuo 1953 m. iki šiol J. Juodelis su šeima gyvena Anykščiuose.
J. Juodelis kartu su žmona Ona Statulevičiūte-Juodeliene yra pirmieji Anykščiuose gražiausios ir pavyzdingai tvarkomos sodybos šeimininkai.

Apie 1962 m. , kada Lietuvoje pradėjo steigtis Sodininkų draugijos, Jonas subūrė trisdešimt sodininkų entuziastų Anykščiuose ir subūrė juos į draugiją. Pirmieji draugijos nariai buvo: šviesaus atminimo kraštotyrininkė Ona Tuskenytė, teatro režisierius Bronius Zabiela, mokytojas Jonas Katinas, Petras ir Anelė Daukšai, Ona ir Danielius Rukšiai, Vladas ir Irena Motiejūnai, Henrikas ir Emilija Judickai ir kt. Draugijos nariams J. Juodelis organizavo ekskursijas po Lietuvos gražiausias sodybas ir sėmėsi sodybų apželdinimo patirties.

Kaip pasakoja pats draugijos įkūrėjas: „Pirmasis narių susirinkimas įvyko 1962 m. Anykščių teismo salėje, vėliau rinkomės Kino salėje arba pas kurį nors iš mūsų bičiulių namuose. Kai vykome į ekskursijas, aš fotografuodavau ir darydavau skaidres, po to, susirinkę jas peržiūrėdavome. Turėjom aparatą. Prie pirktinio aparato padirbau papildomą dėžę, kur sudėdavau juostas. Išsaugojau apie 300 juostų. Kiekvienoje jų yra apie 36 kadrus. Tai didžiulis mano sukauptas skaidrių archyvas“.

Skaidrių peržiūra su mokiniais, 1981 m.


J. Juodelis spalvotas skaidres rodė Anykščių rajono mokyklose, todėl mokiniai noriai talkino jam tvarkant miesto aplinką. Apie sodybų tvarkymą jis skaitė paskaitas Skiemonių, Troškūnų, Svėdasų apylinkių gyventojams. Taip pat jis organizavo vadinamus „seminarus ant ratų“. Naujokai dalyvavę tokiame seminare pareikšdavo norą tapti Sodininkų draugijos nariais.
1962-1963 m. J. Juodelis buvo Sodininkų draugijos Anykščių skyriaus sekretorius. 1963 m. jis buvo išrinktas Sodininkų draugijos Anykščių skyriaus Gėlininkų sekcijos pirmininku ir buvo ilgiausiai – 33 metus – šias visuomenines pareigas ėjęs anykštėnas. Nuo 1996 m. iki šiol J. Juodelis yra Lietuvos sodininkų draugijos Anykščių skyriaus valdybos narys. Jo iniciatyva Anykščiuose buvo pastatyta ir atidaryta gėlininkų parduotuvė, veikianti iki šiol.


Gėlininkai organizuodavo ekskursijas į kitus rajonus norėdami pasidalinti darbo patirtimi, organizavo gėlių puokščių parodas-konkursus, sulaukdavo didžiulio parodų lankytojų dėmesio. 1967 m. Gėlių puokščių paroda organizuota Anykščių kino teatre „Šilelis“.Puokščių paroda, 1967.


J. Juodelis gėlių puokščių parodoje, 1972 m.


Gėlininkai užauginę daug gėlių stengėsi jomis ne tik puošti aplinką, bet ir parduoti. Apie prekybą gėlėmis Anykščių rajono laikraštyje „Kolektyvinis darbas“ 1980 m. sausio 17 d. LSD Anykščių gėlininkų skyriaus sekretorė A. Černiauskienė straispsnyje „ Gėlių kioskas Anykščiuose“ rašė:
Nuo šių metų pradžios pradėjo prekybinę veiklą LSD Anykščių gėlininkystės skyriaus gėlių kioskas, laikinai įsteigtas pačiame miesto centre, knygyno patalpose.<...> Siekiant organizuoti kultūringesnę prekybą ir geriau aprūpinti miesto gyventojus ir jo gausius svečius gėlėmis, naujai įsteigtas gėlių kioskas priima iš visų LSD Anykščių skyriaus narių jų pačių išaugintas ir vazonines gėles, o taip pat, atsižvelgiant į sodinimo sezoną, gėlių svogūnėlius ir daigus, dekoratyvinių medelių bei krūmų sodinukus, kurie bus realizuojami Lietuvos sodininkystės draugijos Centro valdybos nustatyta tvarka ir kainomis <...>.


Tačiau bėgant laiku apie kilusią mintį atidaryti gėlių parduotuvę, J. Juodelis pasakoja štai ką: „Anykščių gėlininkai išaugindavo daug gražių gėlių, tačiau neturėjo jų kur parduoti. Aš, kaip draugijos pirmininkas, pradėjau ieškoti išeities. Padėti sutiko ilgametė gėlininkė, Knygyno vedėja Albina Černiauskienė. Viename knygyno kampelyje pradėta prekiauti gėlėmis. Ne visas gėles išpirkdavo, likusias sudžiovindavo ir savininkams buvo grąžinamos „džiovintos“ puokštės. Knygyne prekiauti gėlėmis buvo netinkamos sąlygos, gėlės greitai nuvysdavo. Kreipiausi į rajono Vykdomąjį komitetą dėl gėlių parduotuvės statybos. Iš pradžių norėjome, kad parduotuvė būtų netoli Muziejaus,( kur dabar Anykščių turizmo centras), tačiau tos vietos mums nedavė. Statybos projektas buvo patvirtintas, parduotuvė pastatyta Biliūno gatvėje nr. 10 a. ir 1983 m. atidaryta. Architektė buvo V. Butkuvienė“.


Sodininkas ir gėlininkas subūrė grožį ir originaliai apželdintą aplinką mėgstančius anykštėnus, 7-ajame dešimtmetyje įdiegė Anykščiuose gražiausiai tvarkomų sodybų konkursų tradiciją, rengė ekskursijas po gražiausias Lietuvos ir Latvijos sodybas, skatino anykštėnus sodinti ir auginti retus augalus, pats juos daugino. J. Juodelis pirmasis Anykščiuose apie 1970 m. pradėjo auginti ir populiarinti aktinidijas.


1993 m. Dariaus ir Girėno skrydžiui paminėti gėlininkai organizavo puokščių parodą.

Parodos dalyviai, 1993 m.


Už veiklą Sodininkų draugijoje jis ne kartą apdovanotas padėkos raštais.

Lietuvos Atgimimo metais J. Juodelis aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo nuolatinis Sąjūdžio renginių organizatorius, tvarkos palaikytojas. Tuo metu jis tapo Lietuvos šaulių sąjungos nariu, yra Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno šaulių kuopos ne rikiuotės šaulys.
Laisvalaikiu dalyvauja meno mėgėjų veikloje, šoka pagyvenusių žmonių šokių kolektyve "Voruta".


J. Juodelio asmeninė biblioteka


J. Juodelio asmeninėje bibliotekoje beveik 3000 knygų ir periodinių leidinių, unikali daugiau kaip 100 fiz. vnt. knygų apie augalus, jų auginimą ir priežiūrą kolekcija. Knygos atkeliavę iš įvairių šalių, gautos dovanų arba pirktos. Beveik visose yra įrašai, kada knyga įsigyta ir šalia knygos savininko parašas.

Tokius įrašus knygose dažniausiai palieka tikri kolekcionieriai.

Knygos sukauptos lietuvių, rusų, latvių, vokiečių kalbomis. Vokiškas knygas jis gavo iš pusbrolio Stasio Juodelio, kuris dirbo Rokiškio muziejaus direktoriaus pavaduotoju. Daugiausia asmeninėje J. Juodelio bibliotekoje yra knygų lietuvių ir rusų kalbomis. Nemažai knygų atkeliavę iš Maskvos ir Leningrado (dabar Sankt-Peterburgo).
Tarp dovanotų knygų – 1962 m. Maskvoje išleista knyga apie rožes („Rozy“). Šią knygą bibliotekos savininkas gavo dovanų iš Šiaulių sodininkų draugijos Gėlininkų sekcijos pirmininko Klemenso Juodkos. Knygoje įrašas:„Naujųjų 1967 metų proga Drg. Jonui Juodeliui nuoširdžiausių linkėjimų , Juodka Klemensas“.

Didžiausia savo apimtimi – 983 puslapių knyga 1964 m. išleista Maskvoje apie gėlininkystę „Цветоводство “ („Cvetovodstvo“).

Savo asmeninėje bibliotekoje J. Juodelis saugo žurnalo „Karys“ komplektus nuo 1939 metų. Šį žurnalą jam užprenumeravo brolis tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje. Žurnalų savininkas džiaugiasi, kad šiuose periodiniuose leidiniuose spausdintos anykštėno fotografo Izidoriaus Girčio darytos karo vadų, ministrų, kariškių nuotraukos.

J. Juodelio namų knygų kolekcijoje jau retenybe tapusi Elvyros Dulaitienės-Glemžaitės knyga „Kupiškėnų senovė. Etnografija ir tautosaka.“, išleista 1958 metais. Knyga su savininko parašu ir įrašu, kad pirkta Kupiškyje 1990 m.

Asmeninėje bibliotekoje didžiulė Lietuvos bitininkų sąjungos leidinėlių „Lietuvos bitininkas“ kolekcija nuo 1991 m. (nr.1 – nr. 67.). J. Juodelio bibliotekoje saugomos knygos išleistos iki 1941 m. Nuo vaikystės jis domėjosi šaulių veikla, todėl kaupė Šaulių sąjungos leidinius. 1937 m. išleista 3 veiksmų drama „Tėvų žemė“.

Šioje knygelėje vietoje epilogo autoriaus Al. Tarasonio palikti eiliuoti posmai:

„<...>Graži esi, gimtoji mano žeme,

Kasdien lengviau gyvent šaly laisvoj.

Tegu kitur upeliuos auksą semia,

Bet niekur nėr geriau, kaip Lietuvoj.“

Savininkas džiaugiasi albumėliu apie Svėdasus, kuri 1935 m. išleido Svėdasų Šaulių būrys.

Senųjų leidinių kolekcijoje knygų leidimo bendrovės „Žinynas“ 1914 m. išleista knygelė „Strazdelio Dainos“.
J. Juodelio namų archyve saugomos knygos su svečių, aplankiusių jų sodybą, atsiliepimais. Iš įrašų matyti, kad daug žymių žmonių lankėsi ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių.


J. Juodelio apdovanojimai J. Juodelio apdovanojimų kolekcijoje yra 128 padėkos raštai ir trys medaliai. Drąsiai galiu pasakyti, kad pirmą kartą sutikau žmogų, kuris savo asmeniniame dokumentų archyve saugo tiek daug ir taip tvarkingai sudėliotų padėkų ir garbės raštų. Pirmasis Garbės raštas įteiktas 1966 metais užėmus pirmąją vietą gražiausiai tvarkomų sodybų konkurse. Kelios dešimtys aplankų su įvairiausiomis padėkomis už gražiausiai sutvarkytą sodybą ir konkurse laimėjus prizines vietas, už nuoširdų darbą Sodininkų draugijoje, už dalyvavimą LPS „Bočiai“ Anykščių bendrijos darbe, už triūsą bitininkų gretose, už aktyvią ir sąžiningą šaulišką veiklą, už Anykščių krašto šauliškų tradicijų puoselėjimą, aktyvią pilietiškumo sklaidą vietos bendruomenėje, už neišmatuojamą meilę Tėvynei ir kt.


Sakoma, kad gražus žmogus daro gražius darbus. Malonu, kai tie darbai matomi ir įvertinami.Bibliografijos nuorodų sąrašas


Jonas JUODELIS: Anykštėnų biografijų žinynas [interaktyvus], [žiūrėta 2012, vasario 26 d.]. Prieiga per internetą: http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1555


JUODELIS, Jonas. Po žaliąją Žemaitiją [apie anykštėnų gėlininkų ekskursiją po Žemaitijos gražiąsias sodybas]. Kolektyvinis darbas, 1980, rugsėjo 23, p. 4.


ČERNIAUSKIENĖ, A. Gėlių kioskas Anykščiuose. Kolektyvinis darbas, 1980, sausio 17, p. 4.


Parengė Audronė BEREZAUSKIENĖ