Juozas Barkauskas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (33 balsai)

Susimąstęs klausiu save vienas:

Kas yra brangiausia žemės kelyje?

Tai kelionės tikslas - amžinasis Dievas

ir tos mielos širdys, einančios drauge.


Juozas Barkauskas – kunigas, literatas – poetas. Gimė 1929.12.14. Radiškės kaime, Sangrūdos valsčiuje, Seinų apskrityje (dabar Kalvarijos sav.). Mokėsi Alksnėnų pradžios mokykloje, Sangrūdos progimnazijoje, Kalvarijos gimnazijoje. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje (1951-1956). 1956 m. paskirtas į Kėdainius vikaru. Vikarauti jam teko dar keliose parapijose, po to trejus metus – Žemosios Panemunės, 17 metų Kaimelio (Kiduliai, Šakių raj.) klebonas. 1985 m. kunigas Juozas Barkauskas buvo paskirtas Leipalingio parapijos klebonu. Dėl pablogėjusios sveikatos 1988 m. pasiprašė išleidžiamas į altariją. Gavo paskyrimą į Marijampolės šv. Archangelo Mykolo bažnyčią. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pirmasis iš Vilkaviškio vyskupijos pakviečiamas dėstyti tikybą Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje,o po metų ir lotynų kalbą. Paskiriamas gimnazijos kapelionu.. Marijampolės ligonininėje , jos vadovybei sutikus, įkūrė koplyčią. Uoliai talkino besikuriančiam Marijampolės ir visos Vilkaviškio vyskupijos Caritui. 1999 m. švęsdamas įsikūrimo dešimtmetį, Vilkaviškio vyskupijos Caritas kunigą J. Barkauską apdovanojo jubiliejiniu medaliu už jo dvasinį indėlį šiai organizacijai. J. Barkauskas – daugelio labdaros darbų organizatorius ir įkvėpėjas. Jo dėka pradėtos aukoti šv. Mišios ligoninėje bei kalėjime. Jis leido sienlaikraštį, skirtą Caritas siekiams nušviesti, organizavo periodinį katalikišką puslapį rajono laikraštyje „Sūduvos kraštas“. 1955 m. kun. J. Barkauskas tapo Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčios altaristu, buvo pakviestas į Marijampolės aukštesniąją pedagogikos mokyklą (dabar Marijampolės Kolegiją) dėstyti lotynų kalbos, vyskupo paskirtas šios mokyklos kapelionu. Už pedagoginį darbą bei veiklą katalikiškos žurnalistikos baruose kun. J. Barkauskui suteiktas garbės kanauninko vardas.Iki šiol jis - Marijampolės dekanato dekanas. Apdovanotas Šv. Kazimiero ir Lietuvos Krikšto jubiliejiniais medaliais. J. Barkauskas žinomas kaip literatas poetas. Jo eilėraščiai spausdinami vietinėje Marijampolės spaudoje, Marijampolės literatų klubas „Sietynas“ almanache N.1 (1999).


Išleistos knygos:

 • „Gyvenimas – eiliuota proza“ (1998)
 • „Suskaldytos ašaros“ (1999)
 • „Laiko dovanos“ (2000)
 • „Kelionė minčių takais“ (2000)
 • „Svajonės ir tikrovė“ (2001)
 • „Kalbanti tyla“ (2001)
 • „Keisti troškimai“ (2002)
 • „Minčių grumtynės“ (2002)
 • „Žingsnių aidas“ (2002)
 • „Trupinėliai nuo minčių stalo“ (2004)
 • „Laiko židiniai“ (rinktinė) (2004)
 • „Žvaigždynų link“ (rinktinė) (2004)
 • „Pasvertos dienos“ (2007)
 • „Džiaugsmas ir ašara“ (2008)