Juozas Briliauskas: ,,Iš prigimties esu mokytojas ir kraštotyrininkas''

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (3 balsai)

Knygos ,,Žiežmariai‘‘ autoriusJuozas Briliauskas gimė 1929m. liepos 24d. Šiaulių apskrityje Kuršėnų valsčiuje Gudmiškių kaime. Šilutėje įgijęs vidurinį išsilavinimą, dvejus metus istoriją studijavo Klaipėdos mokytojų institute. Po valstybinių egzaminų gavo raudoną diplomą ir buvo nukreiptas toliau studijuoti į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. Juozas Briliauskas, buvęs ilgametis istorijos mokytojas ir Žiežmarių vidurinės mokyklos direktorius. Žiežmarietis nuo 1955-ųjų, tačiau širdy ir atminty saugantis gimtajame Gudmiškio kaime (Šiaulių r.), o nuo devynerių – ir Nakrašiūnų kaime (Radviliškio r.) prabėgusius metus. Kad mieli praeities prisiminimai, kad brangios tos vaikystės ir jaunystės sodybos, liudija skrupulingai paties nutapyti paveikslai, tvarkinga eilute išsirikiavę ant darbo kambario sienos. Kaip prisipažįsta J. Briliauskas pomėgis tapyti atsiradęs jau senokai, bandymų buvę jau jaunystėje. ,,Čia – Gudmiškis, štai – vieškelis... Dabar čia driekiasi plentas Šiauliai-Kretinga-Palanga, sustoja prie vieno iš paveikslų. -O čia Nakrašiūnų sodyba. Čia praleidome karą...Jų esu nutapęs gal penkiasdešimt.‘‘ Pasak J.Briliausko, jo tapyba kraštotyrinė.
Žiežmarietis gali pasigirti, jog  du jo paveikslai -,,Svajonių namas‘‘-2003m. buvo eksponuoti Kaišiadorių liaudies meno parodoje. Vėliau ,,Svajonių namas‘‘ (1999) iškeliavo į Kauno krašto etnokultūros dailės parodą, o iš jos į 2003m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Liaudies meno parodą ir pateko į spalvingą katalogą, kuris ant stalo išdidžiai guli šalia kitų šio veiklaus žmogaus darbų. ,,Jaunystės baikos‘‘ – eilėraštis, šmaikštūs piešinukai, puslapis iš dienoraščio...  Žiežmarių senjorų klubo ,,Šarma‘‘ emblema, kurios autorius - jis pats.
Bene solidžiausias kraštotyrinės veiklos rezultatas – knyga ,,Žiežmariai‘‘(1998), kurios autoryste dalinasi su Gediminu Tamošiūnu. Ją išleido tuometinis Kaišiadorių etninės kultūros centras. Kaip teigiama šio leidinio, kuris priartėjęs prie 250 puslapių, metrikoje, ,,I–V ir VII skyrius parašė Juozas Briliauskas, VI skyrių parašė kun. Gediminas Tamošiūnas“.
Be vadovavimo, pamokų ir renginių mokykloje, buvo kaupiama kraštotyrinė medžiaga ir įkurtas mini muziejus. Caro laikų Žiežmarių miestelio atspaudai, mamuto iltis, XV-XVIa. Ir kitų laikotarpių pinigai, senos knygos, rankdarbiai. Surinkta medžiaga pasitarnavo ruošiant knygą ,,Žiežmariai‘‘, kuri buvo išleista Strėvos mūšio ir Žiežmarių 650 metų paminėjimui. Daug medžiagos surinkta tarpukario, II-jo Pasaulinio karo, pokario laikotarpiais. Remiantis istorine medžiaga, dailininkė Ina Budraitytė nupiešė Žiežmarių herbą, kuris ilgą laiką buvo naudojamas bažnyčios šventėse. Pagal išsaugotą prieškarinę Laisvės statulos nuotrauką 1991m. gruodžio mėn. naujai atstatyta Laisvės statula miestelio aikštėje. Laisvės statula-angelas paminklo autorė R.Venskūnienė, aikštės architektas R.Sprindys.
Literatūra ir šaltiniai:

Juozas Briliauskas, Gediminas Tamošiūnas
ŽIEŽMARIAI. – Kaišiadorys, 1998. – 248 p.: iliustr.
Leidinyje pateikiama Žiežmarių miestelio ir apylinkių raida nuo XIII a. iki šių laikų.
ISBN 9986-646-11-1


" Kaišiadorių aidai " 2009 m. rugsėjo 1d., Laima Kmeliauskienė; http://www.kaisiadoriuaidai.lt/

Straipsnio autorė: Laima Kmeliauskienė


Asmeninis Juozo Briliausko archyvas ,,Gyvenimo atspindžiai''