Juozas Ivanauskas – žurnalistas, publicistas, teatro režisierius, politikas

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,8 / 5 (73 balsai)

Juozas Ivanauskas, 2012 m. ( Nuotr. Arūno Avižos)


Žurnalistas, publicistas, teatro režisierius Juozas Ivanauskas gimė 1952 m. Kaune, kovo mėn. 11 d.
Šiais metais, pasitikdamas savo 60-metį, parengė ir išleido knygą, skirtą kovotojo už Lietuvos laisvę, disidento Liudo Dambrausko šviesiam atminimui - „DAR KARTĄ APIE LANDSBERGIZMĄ“. Pasak knygos sudarytojo, ši knyga – tai iššūkis korupcinei melo sistemai, uzurpavusiai Lietuvos valstybę.Trumpi J. Ivanausko biografijos duomenys


1967-1968 m. jis mokėsi Kauno dvidešimt trečioje technikos mokykloje, įgijo kino mechaniko specialybę. 1970 m. baigęs Kauno 9-ąją vidurinę mokyklą, studijavo Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultete ir 1976 m. įgijo inžinieriaus elektriko išsilavinimą.
1977-1980 m. J. Ivanauskas dirbo Lietuvos liaudies ūkio specialistų tobulinimosi instituto Kauno filiale mokymo meistru, 1980-1981 m. buvo Kauno valstybinio dramos teatro elektrikas apšvietėjas, 1982-1983 m. – Kauno menininkų namų teatro renginių metodininkas.
1983-1988 m. jis mokėsi Maskvos (Rusija) B. Ščiukino vardo aukštojoje teatro mokykloje prie J. Vachtangovo teatro, įgijo dramos teatro režisieriaus išsilavinimą.
1988 m. režisierius J. Ivanauskas Kauno dramos teatre pastatė diplominį spektaklį – G.Jankaus dramą apie Vidūną – „Amžinas keleivis“ (už šį darbą tais pačiais metais buvo išrinktas Vidūno draugijos garbės nariu).
1988-1991 m. dirbo Klaipėdos dramos teatre, statė spektaklius, vėliau gyveno ir dirbo JAV.


J. Ivanausko režisuoti spektakliai


1986 m. – drama „Žmogaus balsas“ pagal Ž. Kokto Maskvoje (Rusija), Centriniuose meno darbuotojų rūmuose.
1987 - S.Beketo drama „Paskutinė krepo juosta“ – Maskvoje, Bachrušino teatro muziejuje.
1988 m. – G. Jankaus drama „Amžinas keleivis“ Kauno akademiniame dramos teatre (diplominis darbas).
1989 m. – J. Glinskio komedija „Nelabųjų raisto repeticija“ Klaipėdos dramos teatre.
1990 m. – A. Landsbergio pjesė „Sudie, mano karaliau“ Klaipėdos dramos teatre, K. Ostrausko drama „Lozorius“ Klaipėdos dramos teatre.
1991 m. – A. Keturakio komedija „Amerika pirtyje„ lietuvių bendruomenės teatre „Vaidilutė“ Čikagoje (JAV), Šiaurės Amerikos Lietuvos teatro festivalyje Čikagoje, K. Ostrausko „Šaltkalvis“ Jaunimo kultūros centre Čikagoje.
1994 m. – spektaklis „Belaukiant Mažojo princo“ pagal A. de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“ LaMaMa teatre Niujorke (JAV), http://lamama.org/
1996 m. – du spektakliai „Negeras darbas“ ir „Gera pabaiga“ pagal A.Čechovo pjeses, Čikagos jaunimo kultūros centre.

J. Ivanausko režisuoti spektakliai paliesdavo žiūrovų širdis, ne kartą apie jo darbus išsamiai rašė Amerikos lietuvių spauda, Čikagos laikraštis „Draugas“. J. Ivanausko diplominį darbą „Amžinas keleivis“ žiūrovai pasitiko ovacijomis, patriotinių jausmų pakylėtas ne vienas lietuvis nubraukė ašarą... Pasak režisieriaus, imant plačiąja gyvenimo prasme, jau vien dėl šio spektaklio, skirto paminėti Lietuvos šviesuolio, filosofo Vydūno 120-ąsias metines, vertėjo baigti teatro režisūros studijas Maskvoje...


J. Ivanauskas Anykščių krašte


Nuo 2002 m. iki šiol „amžinasis keleivis“ J. Ivanauskas gyvena su šeima savo sodyboje Anykščių rajone, šalia Šventosios upės, augina sūnų Gabrielių.
2003 m. pagal autorinę sutartį dirbo Anykščių rajono laikraščio „Anykšta“ kūrybiniu darbuotoju, publikavo kontraversiškai vertinamus publicistinius tekstus politinių ir kultūrinių aktualijų temomis.
Nuo 2006 m. J. Ivanauskas darbuojasi respublikinėje spaudoje, yra „Laisvo laikraščio“ redaktoriaus pirmasis pavaduotojas, jo straipsniai taip pat publikuojami interneto portaluose - http://www.politikosaktualijos.lt/http://www.demokratija.eu/  ir kt.
Nepriklausydamas jokiai politinei partijai, 2008 m. dalyvavo Seimo rinkimuose (Pilietinės demokratijos partijos kandidatų sąraše).
Laikraščio „Anykšta“ autorinių publikacijų pagrindu J. Ivanauskas parengė ir išleido eseistikos rinktinę - „Keleivio užrašai“ (2005 m.). Knygą iliustravo jo žmona, vertėja Jūratė Marija Ivanauskienė.J. Ivanausko knyga „Keleivio užrašai“ (2005 m.)Pasak paties J. Ivanausko, jis stengiasi vadovautis tiesos ir teisingumo kriterijais, dvasinėmis, moralinėmis vertybėmis. Deja, gyvenimo realybė ne tokia idealistiška, tad šiam principingam kovotojui dažnai tenka imtis iniciatyvos - nuplėšti aplinkinių dviveidiškumo, daugiaveidiškumo kaukes, ir pasakyti žmonėms: „Žiūrėkite, mielieji, karalius yra nuogas!..”


Bibliografijos nuorodų sąrašas


Juozas Ivanauskas: [interaktyvus], [žiūrėta 2012 m. vasario 6 d.]. Prieiga per internetą: http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1192