Ką šneka alyvos

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (5 balsai)

Vincas Lukša


Laisvės pavasarį paskelbė daugelio rankų įsiūbuotas Kudirkos Varpas. Girdi jo skambesį, mokytojau, krintantį į širdį kartu su visu grąžumu išsiskleidusiais alyvų žiedais? Ar jauti , koks jų gaivus dvelksmas, ypač šįmet. Tai pirmas žydėjimas mūsų Nepriklausomoje Lietuvoje.Gal dėl to ir alyvų šneka tartum kitokia – iškilmingesnė, prasmingesnė, dvasingesnė. Įsiklausyk, mokytojau, į ją, bandyk išgirsti, kas tik širdimi girdima.


Šnabžda alyvos apie Lietuvos laisvės pamatus, tarp naujai pasodintų jaunų ąžuolynų iškilusius. Stabtelėk prie jų , mokytojau, pamąstyk, kiek ir kokios kokybės plytų padėjai į Tėvynės laisvės rūmo pagrindus... Ar smarkiai virpėjo tavo širdis atmintiną kovo vienoliktosios naktį? Ar Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo žinia padėjo tau atsikratyti paskutinių baimės likučių, išsivaduoti iš netikrumo, abejonių? Tikriausia padėjo, jei šios žinios labai laukei. Gal pagelbėjo ji ir šilčiausiais jausmais nuspalvinti pamokų turinį, rasti savo auklėtiniams pačių nuoširdžiausių žodžių abejingumo kiautui prasimušti? Galgi įtaigiau prabilo į moksleivius lietuvių literatūra, kalba, istorija, muzika, dailė, mūsų šventės, papročiai, tradicijos, liaudies kūtyba?


Garbė tiems iš jūsų, kurie sugebėjo pajusti Lietuvos skausmą ir nerimą, slegiant žemę TSRS tankams, iš elementaraus žmogiškumo įžūliai besityčiojant desantininkams. Ir tiems, kurie piktinosi ir tesipiktina didžiulės kaimyninės šalies spaudos ir televizijos skleidžiamu melu apie padėtį Lietuvoje, jos nepriklausomybę, išdavusių vietinių skledžiamomis melagystėmis. Tikriausiai apie tas neteisybes ne kartą pasakojai mokiniams.


Jegu tavo, mokytojau, širdį skaudina Lietuvos blokada, visi su ja susija sunkumai, kuriuos tenka ir teks patirti, - vadinasi, mintimis esi su Lietuvos skausmu. Ir tavo petys glaudžiasi prie Lietuvos kryžiaus, į Laisvės kalną nešamo. Tikiu , šitam kely tau užteks ištvermės, kantrybės, valios, atkaklumo ir stiprybės Tik neužmiršk drauge į kelią pakviesti ir savo auklėtinių, parodyk jiems biliūniškojo Laisvės žiburio šviesą.


... Niekada, mokytojau, nebuvai per praėjusius 50 metų tarp tų, kurių darbas apmokamas pagal įdėto triūso kiekį. Nebuvai ir tarp tų, kurie gyveno, nepatirdami materialinių sunkumų. Bet tikiuosi, kad šiandien atsidūrei gretose gailestingųjų, pagal savo galimybes materialiai remenčių Antiblokados fondą, nes žinai, kad to reikalauja artimo meilė, žmogiškumas, pasiaukojimas kilnių idealų vardan. Kartu ir padėsi savo mokiniams suvokti didžiulės Stanislavo Žemaičio aukos prasmę.


... Nenorėčiau, kad iš tavo, mokytojau,lūpų tektų išgirsti niekinančių žodžių mūsų naujojo parlamento, valdžios ir vadovybės adresu. Tenenuskamba ir tavo kaltinimai Sąjūdžiui: būtų labai skaudu, jeigu atsidurtum gretose vertinančiūjų Lietuvos laisvės siekį mažiau negu savo materialinę gerovę. Taip, norėtųsi, kad išgirstum žydinčių alyvų šneką, kad vis dažniau pamąstytum, kokio tavęs laukia bendromis pastangomis kuriama Lietuvos mokykla, kokiais darbais įrodysi, kad tau yra brangi Lietuvos laisvė, - į nieką neišmainoma, niekuo nepakeičiama. Norėtųsi, kad tu, mokytojau, nenužydėtum tuščiaviduriu žiedu.


Pratęsk savo širdy nužydinčių alyvų šneką.