Kartu su Atgimimo vėjais – Obelyniškiai. (Šilalės r.)

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Obelyno kaimo filialo aptarnaujamam mikrorajonui (apylinkei) priklauso 22 kaimai. Didesnės gyvenvietės - Naujasis Obelynas, Senasis Obelynas, Varsėdžiai. Prasidėjęs atgimimo laikotarpis neaplenkė ir tokio nedidelio Šilalės rajono, o kartu ir mažų kaimelių ir juose gyvenusių šviesuolių. Dažno iš jų, gyvenimo istorija buvo paženklinta Sibiro tremties, kitiems iš jų buvo labai svarbus krašto istorinis palikimas. Ir jie ėmėsi iniciatyvos atkurti istorinį teisingumą, o Atgimimo banga, suvienijusi Lietuvos krašto žmones, leido prikelti anksčiau stovėjusius kryžius, istorijos paminklus, kurie sovietiniais metais be gailesčio buvo verčiami, griaunami ir naikinami, o žmonių atmintyje ir širdyse jie buvo išlikę gyvi. Atgimimo istorijos puslapiuose norėčiau papasakoti apie Atgimimo laikotarpiu atstatytus paminklus Obelyno apylinkėse: Senojo Obelyno, Pakoplyčio ir Varsėdžių kaimuose. Tai tarsi nedidelė mūsų krašto atgimimo paminklų istorijos kronika : “Atgimimo paminklai Šilalės rajone, Obelyno apylinkėse“. Tuo laikotarpiu buvo prikelti ne tik kryžiai, pastatyti paminklai ir koplytėlės, bet kartu su jais vėl buvo prisimintos mūsų krašto tradicijos, tokios kaip gegužinės pamaldos (tarmiškai Mojaus giedojimas) prie kaimo koplyčių, kurios sovietiniais laikais buvo užgintos. Šiais metais minint Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dvidešimtmetį, mes galime didžiuotis, kad mūsų krašte Atgimimo laikotarpiu pastatytas: „Atgimimo kryžius“ (Senojo Obelyno k. ), Pavasarininkų paminklas ( Varsėdžių k.) ir Marijos koplyčia (Pakoplyčio k.) yra tarsi gyvas simbolis vėl atgimusios tautos. O mūsų krašto tremtiniai ir kiti iniciatyvūs žmonės, kurie rūpinosi tų paminklų atstatymu, šiais metais buvo nominuoti „ Upynos krašto šviesuolių“ titulu, tai: tremtiniai Stefa ir Stasys Gestautai, politinis kalinys ir tremtinys Antanas Rabiza, mokytoja- kraštotyrininkė Zuzana Kelpšienė. Šilalės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Obelyno kaimo filialas, kartu su bendruomenės nariais ir aktyviausiais „Atgimimo istorija internete“ pagalbininkais, prisimenant Atgimimo laikotarpio dvasią, organizuoja renginį: „Atgimimo keliu“.


Šilalės rajono Savivaldybės Viešosios bibliotekos Obelyno filialo bibliotekininkė Silvijana Trijonaitienė.