Kazimieras Knoras

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2,9 / 5 (15 balsai)

Kol girdžiu, kaip bitės žiedeliuose dūzgia,

Kaip medžiai ošia, kaip paukščiai čiulba -

Dainuoju.


Kol girdžiu, kaip upės tyliai teka,

Kaip jūra banguodama šniokščia -

Dainuoju.


Kol matau žaliuojančias pievas,

Banguojančius javų laukus, ošiančius miškus -

Dainuoju.


Kol matau šviečiančią saulę,

Tamsią naktį mirksinčias žvaigždes -

Dainuoju.


Kol matau gimtinės grožį,

Kol girdžiu gimtinės šneką -

Giedu ir dainuoju.


Kazimieras Knoras- chorvedys, pedagogas, dainininkas, vargonininkas, kompozitorius. Miręs. Gimė 1921.07.17 Stabinės kaime (Telšių rajone). Paūgėjęs mokėsi, o suaugęs dirbo įvairius darbus. 1944-1945 m. sovietų valdžios buvo kalintas Telšių kalėjime. 1946 m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokyklą, kur choro dirigavimo mokė J. Karosas, K.Griauzdė ir J.Matutis, o solinio dainavimo - P.Visockis. Mokydamasis dvejus metus dainavo Klaipėdos muzikinio dramos teatro chore. Nuo 1948 m. Priekulės vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, choro organizatorius ir vadovas. 1950-1955 m. Švenčionėlių pedagoginės mokyklos muzikos mokytojas ir choro vadovas. 1955-1991 m. Marijampolės pedagoginės mokyklos muzikos dėstytojas, kurį laiką ir choro vadovas. Be pedagoginio darbo K. Knoras nuolat vadovavo mėgėjų chorams ir vokaliniams ansambliams.1960-1965 ir 1971-1975 m. vadovavo Marijampolės cukraus fabriko vyrų chorui "Garsas" (1965). Chorą lankė apie 40-50 dainininkų, kuriuos išmokė apie 100 klasikinių ir šiuolaikinių autorių kūrinių ir surengė per 150 koncertų (Marijampolėje, Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Gardine ir kt.), dalyvavo televizijos laidose, Marijampolės ir Kauno dainų šventėse. Choras buvo parengtas 1963 m. respublikiniam chorų sąskrydžiui Vilniuje ir 1973 m. moterų ir vyrų chorų sąskrydžiui Šiauliuose, 1965 m. ir 1975 m. dainų šventėms Vilniuje. 1965-1970 m. vadovavo Marijampolės buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato mišriam chorui (50 dalyvių). Kolektyvą paruošė 1970 m. respublikinei dainų šventei ir įvairiems kultūros renginiams, išmokė apie 50 įvairių kūrinių ir surengė arti 100 koncertų. Nuo 1990 m.dešmt metų - Marijampolės Šv. Vincento bažnyčios vargonininkas ir 30 žmonių mišraus choro vadovas. Chorą išmokė daug giesmių ir mišių: G.Zanglo "Šv. Liudviko mišios", K. Knoro "Šv. Vincento mišios" ir P.Sližio "Šv. Petro ir Povilo mišios". K. Knoras pasižymėjo ir kaip dainininkas (baritonas), daug koncertavęs ir dalyvavęs respublikiniuose konkursuose (1962 m. tapo laureatu). Parašė muzikinių referatų, sukūrė apie 150 dainų chorams, vokaliniams ansambliams ir solistams, taip pat instrumentinės muzikos. Surengė savo kūrybos autorinius koncertus Marijampolėje (1981,1988 , 1995, 1996). Dirigavo Marijampolės rajono dainų šventėse, konsultavo meno mėgėjų kolektyvus. Išleisti K. Knoro kūrybos rinkiniai:

  • "Esu čia, gimtine"(1996)
  • "Šv. Vincento mišios ir giesmės"
  • "Šiokiadienių mišios"
  • "Dainuokim visi" ( sudarytas populiarių dainų dainynėlis)