Kontrimavičius Tautvydas – žurnalistas, muziejininkas, kraštotyrininkas, kultūros organizatorius

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (555 balsai)

Tautvydas Kontrimavičius, 2012 m. ( Nuotr. Violetos Matelienės)


Žurnalistas, muziejininkas, kraštotyrininkas, kultūros organizatorius Tautvydas Kontrimavičius savo kraštotyros ir leidybos darbais plačiai garsina Anykščių kraštą ir jo žmones. Jis kaupia anykštėnų biografijų duomenis, renka Anykščių krašto žmonių veiklos atspindžius, lipdo iš jų kuo pilnesnius portretus ir perkeldamas visa tai į virtualią erdvę, suteikia galimybę visiems, turintiems prieigą prie interneto, sužinoti apie Anykščių krašto labui dirbančius žmones, supažindina su šio krašto kultūros istorijos klodais.


Lengvai plunksną valdantis profesionalas žurnalistas visada skuba laiku nušviesti Anykščių krašto naujienas, seka įvykius ir rašo straipsnius, skleidžia informaciją apie kultūrinį Anykščių krašto gyvenimą ir internete, ir tradicinėje spaudoje. Pro pastabaus kraštotyrininko akis nepraslysta archyviniuose dokumentuose išsaugoti duomenys, kurie priverčia atidžiau studijuoti, tikslinti ir atsakingai papildyti kai kurių iškilių anykštėnų biografijas.


T. Kontrimavičiui už nuopelnus krašto kultūrai įteikta 2013 m. Anykščių rajono Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija.

Turinys


Trumpi T. Kontrimavičiaus biografijos duomenys


T. Kontrimavičius gimė 1964 m. gegužės 31 d. Kamisaravos k. (Anykščių r.).1971–1974 m. jis mokėsi Levaniškių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1974–1977 m. – Raguvos (Panevėžio r.) vidurinėje mokykloje, 1978–1982 m. – Anykščių 2-ojoje (Antano Vienuolio) vidurinėje mokykloje, kurią baigė aukso medaliu. 1982–1983 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete žurnalistiką.


1983–1985 m. atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo Ukrainoje tankistų daliniuose. Grįžęs 1985–1988 m. neakivaizdžiai tęsė studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir įgijo žurnalisto išsilavinimą.


Nuo 1985 m. T. Kontrimavičius gyvena ir dirba Anykščiuose.


1985–1991 m. jis dirbo Anykščių rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas“ (nuo 1990 m. – „Anykšta“) redakcijoje. 1985–1987 m. Tautvydas buvo korespondentas, 1987–1989 m. – atsakingasis sekretorius, 1990–1991 m. – rajono laikraščio redaktorius. Vadovaudamas šio laikraščio redakcijai, pakeitė leidinio pavadinimą į „Anykšta“. 1992–1993 m. T. Kontrimavičius buvo kuriamo naujo regioninio laikraščio „Aukštaitijos rytas“ (vėliau – „Panevėžio rytas“) korespondentas Anykščiuose.


1993–2010 m. Tautvydas buvo dienraščio „Lietuvos rytas“ korespondentas. 1993–1995 m. jis dirbo korespondentu Anykščiuose, 1995–2010 m. buvo korespondentas Utenos apskrityje. 1994 m. jis įrengė ir atidarė pirmąjį Anykščiuose šalies dienraščio „Lietuvos rytas“ biurą su spaudos platinimo tarnyba.

2010 m. T. Kontrimavičius trumpai dirbo Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoju, nuo 2010 m. spalio mėnesio yra Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratorius.


Nuo 1993 m. T. Kontrimavičius taip pat yra individualios įmonės firmos „Prevencija“ (antspaudų gamyba, paslaugos verslui) savininkas.


1990–1995 m. T. Kontrimavičius buvo išrinktas Anykščių rajono tarybos deputatu, buvo jauniausias tos kadencijos tarybos narys. 2001–2007 m. jis buvo Anykščių visuomeninės kultūros tarybos narys, nuo 2007 m. yra Anykščių rajono savivaldybės turizmo komisijos narys. 2000–2007 m.jis buvo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės tarybos narys, nuo 2006 m. yra Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos Garbės galerijos narys.

Nuo 2012 m. T. Kontrimavičius yra Anykščių miesto bendruomenių tarybos pirmininkas.


T. Kontrimavičiaus veikla Pasaulio anykštėnų bendrijoje


Nuo 2005 m. Tautvydas yra Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narys, nuo 2007 m. –Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos narys, nuo 2008 m.– Bendrijos pirmininko pavaduotojas.


Nuo 2006 m. jis yra Pasaulio anykštėnų svetainės www.anykstenai.lt administratorius, pildo ir redaguoja „Gyvąją enciklopediją“, kuri yra rimtas šaltinis bei pagalbininkas net mokslininkams jų praktiniame kraštotyros darbe, renkant medžiagą straipsniams, monografijoms ar kitiems istorinio pobūdžio leidiniams. Svetainėje du tarpusavyje susiję žinynai : „Anykščių krašto vietovės“ ir „Anykštėnų biografijos“. Žinynų rengimas – kruopštumo, atidumo ir žinių reikalaujantis darbas.


Nepaprastai reikšmingas T. Kontrimavičiaus nuopelnas – almanacho „Pasaulio anykštėnas“ redagavimas ir leidyba. Nuo 2008- ųjų pradžios Pasaulio anykštėnų bendrija pradėjo leisti mėnraštį „Pasaulio anykštėnas“. 2008–2010 m. T. Kontrimavičius buvo šio mėnraščio leidybos grupės narys, nuo 2011 m. yra pusmetinio almanacho „Pasaulio anykštėnas“ redaktorius.


Iki 2010 m. periodinį leidinį redagavo rašytojas Rimantas Vanagas. Iš viso skaitytojai sulaukė 36 šio laikraščio numerių. 2011 m. balandžio mėnesį „Pasaulio anykštėnas“ pasirodė labai pasikeitęs, „išaugęs“ – net 120 puslapių kultūros, istorijos ir visuomenės raidos almanachas. Šio – informatyvaus, gausiai iliustruoto, daug publikacijų pateikiančio leidinio Nr.1 (37) įžanginiame žodyje naujasis redaktorius T. Kontrimavičius rašo:


„Man rūpi brandesnis „Pasaulio anykštėnas“: išaugintas iš laikraščio į žurnalą, pretenduojantį į ilgalaikę savo poziciją tradicinėje anykštėnų knygų lentynoje, sutelkęs ilgėliau sijotas mintis ir jausmus, nepretenduojantis vytis laiko tėkmę, kuri vis vien liks nepavejama.


Atidesni skaitytojai galbūt patirs lygiai prieš 20 metų pradėto leisti ir paskui tyliai, be atsisveikinimų užgesusio žurnalo „Anykščiai. Krašto kultūros istorijos puslapiai“ dvasią, tačiau jos tik – šešėlis. Vis dėlto tuos principus, kuriuos jaunystėje, 1991-ųjų pradžioje, man teko laimė įterpti į pirmąjį Nepriklausomoje Lietuvoje Anykščių krašto žurnalą, branginu kaip vertybę ir jų nepamirštu, pripažindamas, kad tik laikas ir jo dovanotos patirtys juos savitai perrašo.


Kas pasitiks tokį „Pasaulio anykštėną“ kaip gyvenimo kelyje išnyrantį mažą stebuklą ir jo neatstums?“
Bibliotekos darbuotojai gali patvirtinti, kad leidinio skaitytojai tikrai neatstūmė. Jis yra labai pageidaujamas ir skaitomas. Almanachu domisi ir jauni, ir brandaus amžiaus žmonės. Skaito tie, kuriems rūpi Anykščių krašto praeitis ir nūdiena, kurie nori susipažinti su patirtimi, kurią sukaupė anksčiau tuos pačius gyvenimo kelius pramynusieji. Ir kaip rašo leidinio redaktorius, visai nesvarbu, ar ta patirtis sukaupta prieš šimtmetį, ar vos prieš dieną.


Redaktoriaus T. Kontrimavičiaus nuopelnas, kad tai – vienas profesionaliausiai leidžiamų kraštotyros pobūdžio periodinių leidinių. Almanachas labai patrauklus informacijos pateikimo požiūriu: šalia publikacijų, kur minimos žymesnių žmonių pavardės, išspausdintos ir trumpos tų žmonių biografijos. Tas pat yra ir su vietovių pavadinimais – smulkiau apie vietoves papildomai pateikiami enciklopediniai duomenys tame pačiame puslapyje, prie teksto. Ir žmonių biografiniai duomenys, ir informacija apie kaimus, miestelius leidinyje pateikiama kitos spalvos fone ir kiek kitokiu šriftu, nei spausdinamas tekstas.


Toks informacijos pateikimo būdas skaitytojams labai patogus, nes nereikia vartyti viso leidinio, kažkur ieškoti vienokių ar kitokių duomenų, nėra painiavos, kas dar pasitaiko kituose leidiniuose.


Daug padėkos žodžių redaktorius sulaukia iš skaitytojų. Štai iš Suvalkų Marija Dapkevičiūtė apie „Pasaulio anykštėną“ rašo:
Labai širdingai dėkoju už netikėtą didelę dovaną –„Pasaulio anykštėną“, nepaprastai įdomų ir turiningą almanachą. Tiek daug jame įdomių garbingų žmonių aprašyta. Nuoširdus džiaugsmas apėmė, jog tiek turi ar turėjo Lietuva vertingų „deimančiukų“. O tai viltis, kad Lietuva turi ateitį. Anykščiai ne bet kas, o Lietuvos garsenybių centras. Anykščių dėka turim A. Baranauską Seinuose, kas mus ne tik džiugina, bet jo dėka jaučiamės drąsesni. Jei ne jis, kažin ar dar būtų kiek išlikę mūsų krašte lietuviškos dvasios“.


Perfrazuojant Marijos mintį, galime pasakyti, kad jei ne T. Kontrimavičiaus redaguojamas almanachas „Pasaulio anykštėnas“, vargu, ar šiuo metu atrastume kitą tokį periodinį leidinį, iš kurio sklinda tikra ANYKŠTIETIŠKA DVASIA. Jis, kaip ir kažkada jaunas poetas Antanas Baranauskas, siekia „iš storų praeities pelėsių atgaivinti mirusių amžių prisiminimus“, kad atgytų Anykščių kerintis grožis.


T. Kontrimavičiaus veikla Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijoje


2011 m. lapkričio 25 d. Vilniuje, Liaudies kultūros centre vyko 12-asis Lietuvos kraštotyros draugijos suvažiavimas, kartu paminėtas Kraštotyros draugijos gyvavimo 50-metis. Tautvydas buvo vienas iš suvažiavimo delegatų, atstovaujančių Anykščių kraštą.


T. Kontrimavičius suvažiavime – pirmas iš kairės, pirmoje eilėje, 2011 m. (Nuotr. Aloyzo Petrašiūno)


Įsijungęs į Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos veiklą, Tautvydas kartu su kitais nariais 2012 m. balandžio 23 d. organizavo kraštotyrininkų sambūrį: „DRAUGAUKIME-BENDRAUKIME- BENDRADARBIAUKIME“. Jis buvo renginio vedėjas.


Tautvydas veda renginį, 2012 m. ( Nuotr. Violetos Matelienės)


Sambūryje, skirtame Anykščių kraštotyros draugijos 50-mečiui, dalyvavo ir svečiai iš Vilniaus: Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininkas Libertas Klimka, Lietuvos kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja, Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko pavaduotoja Irena Seliukaitė, kraštietis mokslininkas-bibliotekininkas Vytautas Rimša, Vilniaus universiteto afiliuotasis profesorius, socialinių mokslų daktaras Osvaldas Janonis ir kt.Sambūrio dalyviai, 2012 m. (Nuotr. Tautvilio Užos)


T. Kontrimavičius kraštotyrininkų sambūryje buvo išrinktas į Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybą, o valdybos nariai jį išrinko Valdybos pirmininku. Jo iniciatyva įregistruota Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija kaip asociacija, kurioje šiuo metu yra daugiau kaip 50 narių.


T. Kontrimavičiaus vadovaujami anykštėnai kraštotyrininkai tęsia XX a. antrojoje pusėje pradėtos Anykščių kraštotyrininkų veiklos tradiciją, įgyvendinant pirmosios anykštėnų kraštotyrininkų lyderės Teresės Mikeliūnaitės (1928–1984) siekius ir laikosi jos suformuotų veiklos principų. Draugijos tikslai: rinkti, kaupti, skleisti ir padėti išsaugoti būsimoms kartoms Anykščių krašto materialines ir dvasines kultūros vertybes, atsiminimus apie istorinius įvykius, mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjus, kitą kraštotyros medžiagą; organizuoti kompleksines ir specializuotas ekspedicijas, rengti kraštotyros darbų apžiūras ir parodas; rengti ir leisti vietovių monografijas, kitus tradicinius ir skaitmeninius kraštotyros leidinius, metodinę ir informacinę literatūrą, skleisti kraštotyros informaciją internete.
2013 m. Draugijos pirmininkas bendradarbiaudamas su menotyrininke dr. Jolanta Zabulyte parengė kraštotyros projektą „Anykščių krašto kryždirbių pėdsakais (vasaros ekspedicija)“. Anykščių rajono savivaldybė projekto įgyvendinimui skyrė 1 tūkstantį litų.


T. Kontrimavičius rūpinasi, kad kraštotyrininkai surinktų informaciją apie parengtus kraštotyros darbus, kurie yra saugomi įvairiose Anykščių rajono kultūros bei švietimo įstaigose, įvairiose institucijose ir pagal galimybę kraštotyros medžiagą perkelti į skaitmenines laikmenas.


Žurnalisto leidybinė veikla


Leidybinėje veikloje reikėtų paminėti ne tik T. Kontrimavičiaus straipsnius bei almanachą „Pasaulio anykštėnas“. 1994 m. jis sudarė ir išleido mokslo populiarinimo kraštotyros ir beletristikos leidinį: „Anykščių kraštas“ (Anykščių rajono istorinė ir ekonominė apžvalga). 2002 m. sudarė leidinį „Vienuolyno vėjai“, kuriame apžvelgta Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos istorija ir nūdiena. 1992 m. jis buvo jubiliejinio leidinio „Anykščiai“ redakcinės kolegijos narys, 2008 m. – anykštėnų lyrikos sutelktinės „Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname“, 2010 m. Anykščių literatų klubo kūrybos sutelktinės „Marčiupys 2010“ vienas iš rengėjų.


Daugiau kaip 800 žurnalisto straipsnių bibliografinių įrašų yra įtraukti į LIBIS katalogą. Jie saugomi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos NBDB (Nacionalinės bibliografijos duomenų banke). Nemažai T. Kontrimavičiaus straipsnių kultūrinio gyvenimo temomis skelbiama portale http://www.bernardinai.lt


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-03-01-tautvydas-kontrimavicius-pasakos-is-polaidzio-upes-vagos/96433 .


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-12-25-tautvydas-kontrimavicius-susitaikymo-kelias/92592


http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-11-27-tautvydas-kontrimavicius-rasytoju-nuomone-nekinta-gerai-raso-tik-skaitantys/91426T. Kontrimavičiaus veiklos įvertinimas

Džiugu, kad jau prieš tris dešimtmečius T. Kontrimavičiaus darbai buvo pastebėti ir įvertinti. 1981 m. ir 1986 m. T. Kontrimavičius buvo Anykščių rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas“ ir „Lenino keliu“ kolūkio valdybos kasmetinio rašinių konkursų prizininkas. 2006 m. T. Kontrimavičius – Lietuvos žurnalistų sąjungos ir koncerno „Achemos grupė“ kūrybinio konkurso „Žalioji“ energija Lietuvoje: problemos ir perspektyvos“ tapo nugalėtoju nacionalinės žiniasklaidos sekcijoje.


Tais pačiais – 2006 m. jis tapo Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos konkurso „Susisiekimo politika: galimybės ir iššūkiai“ laureatu.


2007 m. aktyvus visuomenininkas apdovanotas Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu.


2013 m. Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos valdybos pirmininko T. Kontrimavičiaus aktyvi kraštotyros veikla įvertinta Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija. Skiriant premiją, buvo akcentuota nominanto veikla, nuo 2007 m. interneto svetainėje www.anykstenai.lt kuriant Anykščių krašto vietovių ir Anykštėnų biografijų žinynus, kuriuose iki 2013 m. pabaigos jau sukaupta ir nuolat turtinama 880 vietovių ir 2 tūkst. asmenų aprašymų.

2013 m. gruodžio 20 d. Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre vyko Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premijos vakaras „Žmonės laike“. Iškilmingame premijos įteikimo apdovanojimo vakare dalyvavo ir laureatą sveikino Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininkas Libertas Klimka.


Plačiau: http://www.temainfo.lt/t-mikeliunaites-premija-tautvydui-kontrimaviciui/


Buvę kolegos pasakoja apie T. Kontrimavičių


Žurnalistė, kraštotyrininkė, bibliotekininkė Romualda Bražėnienė:


Laikas lyg medis: čia meta savo lapus, čia vėl naujus augina...Dabar jau daug priauginta šių simbolinių lapų. Sugėrusių, išspinduliavusių ir tebespinduliuojančių Tautvydo siekius, viltis, svarbius mūsų kultūrai darbus. Mane visada žavėjo prasmingi Tautvydo žurnalistinės, kultūrinės, visuomeninės veiklos atšvaitai. Koks nuostabus mūsų kultūros lobis „Anykštėnų biografijų žinynas“ , pusmetinis jo redaguojamas almanachas „Pasaulio anykštėnas“ – tikra mūsų krašto enciklopedija... Šiandienos reikšmingos veiklos akcentų, įsižiebusių iš jo iniciatyvos labai daug. Ir jie labai svarbūs tiek vietos anykštėnams, tiek po pasaulį pabirusiems mūsų kraštiečiams.


O aš labiausiai džiaugiuosi tuo nuostabiu gyvenimo tarpsniu, kai su Tautvydu teko dirbti viename kolektyve – Anykščių rajono laikraščio „Kolektyvinis darbas“ redakcijoje. 1985 metais jis atėjo į šį kolektyvą. Dar prieš tai užsukantis į redakciją žingeidus, rimtai žiūrintis į gyvenimą, nestokojantis kūrybinių sumanymų jaunuolis kėlė čia dirbančių žurnalistų pasitikėjimą. Pradžioje porą metų korespondentas, dar po poros – atsakingasis sekretorius, o nuo 1990-ųjų redaktorius. Jo iniciatyva „Kolektyvinis darbas“ buvo pervardintas „Anykšta“. Gera buvo dirbti su Tautvydu – buvo jautrus, nuoširdus žmogus, o kaip redaktorius nerodė jokio diktato, neprimesdavo mano charakteriui nepriimtinų, žiežirbas skeliančių problemų nagrinėjimo. Man tekdavo ramesnės, teigiamus pavyzdžius liudijančios temos. Nors pats kaip tik buvo drąsus, tiesus žurnalistas, turintis tvirtą nuomonę, kurią atkakliai gynė.


Tą savo darbinės veiklos tarpsnį prisimenu labai šviesiai, gražiai...Man buvo žavėtinas Tautvydo požiūris į šeimą, pagarba ir meilė tėvams, atsakomybė už pametinukus augančius sūnus.


1992 – aisiais įvyko didelis lūžis – Tautvydas Kontrimavičius paliko „Anykštą“ ir išėjo į kitą naujai kuriamą regiono laikraštį. Man tai buvo sunki permaina.


(2013-05-22)


Žurnalistas, rašytojas Rimantas Vanagas:


Tautvydas Kontrimavičius – nepaprastai pagaulus, žaibiškos orientacijos, žiniom „iki dantų“ apsiginklavęs žurnalistas. Žodžio žmogus. Kai trejus metus redagavau „Pasaulio anykštėną“, geranoriškai, be jokio atlygio sutiko būti kiekvieno numerio „šviežia akimi“ – o tai nedėkingas, beveik niekieno nepastebimas darbas, tenkantis nebūtinai patogiu metu. Visus 36 numerius persijojo per savo sietą! Niekad neatsisakė parašyti to, ko leidiniui reikėjo, ir parašydavo tikrai profesionaliai. O kai rengėme Pasaulio anykštėnų bendrijos VI suvažiavimą, kai užvirto skubūs ir juodi „santechniniai“ reikalai, jis buvo vienas iš nedaugelio, nesprukusių į krūmus...


Tačiau visa tai – tik „burbuliukai“ palyginti su T.Kontrimavičiaus kasdiene veikla tvarkant PAB (Pasaulio anykštėnų bendrijos) interneto svetainę, leidžiant almanachą „Pasaulio anykštėnas“, renkant bei apdorojant duomenis virtualiai Anykščių krašto žmonių enciklopedijai, vietovių žinynui. Šis darbas toks imlus, reikalaujantis tokio kruopštumo, kad jį tiesiog sunku pervertinti. Kraštotyrininkas, literatas, kiekvienas mūsų praeitimi besidomintis žmogus Tautvydo dėka dabar atveria istorijos šaltinius ir auksingas gyslas, apie kokias svajoja kiekvienas rajonas! O rytoj tie duomenys bus dar vertingesni.

Tik… ar čia nebus kaip su orų prognozėm? Laikraščiuose, ekranuose gaudom slėgį, temperatūrą, vėjo stiprumą, o kiek kainavo tie skaičiukai ir kas juos įrašė – ar kam berūpi?...


(2013-05-17)


Žurnalistas, rašytojas Vygandas Račkaitis:


Visada laukiu kas pusmetį pasirodančio almanacho „Pasaulio anykštėnas“. Kiekviename šio leidinio numeryje gausu publikacijų apie dėmesio vertas personalijas, pateikiama išsami kultūros renginių kronika, anykštėnų knygų recenzijos, sukaktys. Visi šio leidinio skaitytojai randa jiems įdomios informacijos. Džiugina redaktorius Tautvydas Kontrimavičius savo nuovoka, supratimu ir žinau, kiek jėgų, energijos bei ryžto reikalauja iš jo toks darbas. Tenka ne tik ieškoti autorių, juos telkti, bet ir pačiam dažnai sėsti prie kompiuterio, rašyti straipsnius, recenzijas, netgi fotografuoti.


Štai – penktajame almanacho numeryje redaktoriaus T. Kontrimavičiaus publikaciją „Bičiulystės ženklų pynėje“ galima būtų pavadinti studija apie vyskupo Antano Baranausko ryšius su kunigais Antanu Simonu Valentu ir Kleofu Kozmianu , poete Uršule Tamošiūnaite. Kiek straipsnio autoriui reikėjo perversti archyvų, kad būtų nubrauktos užmaršties dulkės nuo šių asmenybių, papasakota apie jų veiklą.

Džiugina ir net stebina savo užmoju Tautvydo kelerių metų darbas – Pasaulio anykštėnų svetainėje elektroniniai du žinynai – „Anykštėnų biografijų žinynas“ ir „Anykščių krašto vietovių žinynas“. Arti dviejų tūkstančių Anykščių krašto kultūros veikėjų, mokslininkų, dvasininkų, visuomenininkų biografijos, jų veiklos gairės. Kiekvienas ieškantis ras medžiagos apie Anykščių rajono kaimus, miestelius. Daug laiko, darbo, energijos reikėjo T. Kontrimavičiui, kad būtų surinkti šie enciklopediniai duomenys.


Pažįstu Tautvydą jau trisdešimt metų. Prisimenu jį dar mokinuką, atnešusį savo pirmąsias korespondencijas į Anykščių rajono laikraščio redakciją. Jau tada atkreipėme dėmesį į jo rašinių racionalumą. Paskui teko kartu su juo dirbti viename laikraštyje. Savo gebėjimais Tautvydas lenkė žurnalistinio darbo veteranus. Žurnalistikai jis atidavė daugiau kaip dvidešimt metų – dirbo laikraštyje „Kolektyvinis darbas“, kurio pavadinimas Tautvydui vadovaujant buvo pakeistas į „Anykšta“. Vėliau jis nemažai metų darbavosi Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“.

Sveikintina, kad po tiekos metų Tautvydas pakeitė darbo kryptį. Dirbdamas A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratoriumi atsidėjo kraštotyros bei kultūros veiklai. Galbūt nuvylė šiuolaikinės žurnalistikos mėgavimasis tamsiomis gyvenimo pusėmis, praeities vertybių ignoravimas, tautiškumo menkinimas?...


T. Kontrimavičiaus, kaip kultūros organizatoriaus, kraštotyrininko, visuomenininko, almanacho „Pasaulio anykštėnas“ redaktoriaus darbai labai svarbūs ir reikšmingi.


(2013-04-28)


Bibliografijos nuorodų sąrašas


ANYKŠTĖNŲ BIOGRAFIJŲ ŽINYNAS: Tautvydas Kontrimavičius [interaktyvus], Anykščiai, [žiūrėta 2013 m. gegužės 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=187>


KETVIRTASIS ALMANACHO NUMERIS – RUDENIUI SUŠILDYTI [interaktyvus], Anykščiai, 2012 m.[žiūrėta 2013 m. gegužės 13 d.].
Prieiga per internetą:<http://www.anykstenai.lt/index.php?pg=naujienos2&nj=894


PASAULIO ANYKŠTĖNŲ BENDRIJA [interaktyvus], Anykščiai, [žiūrėta 2013 m. gegužės 15 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.anykstenai.lt/?pg=naujienos&grid=7 >


PASITINKAME PENKTĄJĮ ALMANACHĄ „PASAULIO ANYKŠTĖNAS“ [interaktyvus], Anykščiai, 2013 m. [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.].
Prieiga per internetą:<http://www.anykstenai.lt/index.php?pg=naujienos2&nj=966 >


PASAULIO ANYKŠTĖNŲ BENDRIJOS PUSMETINIO ALMANACHO „PASAULIO ANYKŠTĖNAS“ 2012 m. ANTRASIS NUMERIS [interaktyvus], Anykščiai, 2012 m.[žiūrėta 2013 m. gegužės 21 d.]. Prieiga per internetą<http://www.anykstenai.lt/index.php?pg=naujienos2&nj=924 >


„PASAULIO ANYKŠTĖNAS“, 2012 m. Nr. 1. (39) [interaktyvus], Anykščiai, 2012 m. [žiūrėta 2013 m. gegužės 22 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.anykstenai.lt/index.php?pg=naujienos2&nj=821 >


PAVASARIS SU TREČIUOJU ALMANACHU „PASAULIO ANYKŠTĖNAS“[interaktyvus], Anykščiai, 2012 m.[žiūrėta 2013 m. gegužės 22 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.anykstenai.lt/index.php?pg=naujienos2&nj=785


Parengė Audronė BEREZAUSKIENĖ