Kunigas, tautodailininkas Petras Mitkus Renave

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (853 balsai)
Ant pirmosios Vadagių gyvenvietės kalvelės stovi Renavo bažnyčia. Bėgant laikui keitėsi Renavo parapijos kunigai, bet išskirtinio dėmesio nusipelnė klebonas Petras Mitkus. Vos patekę į Renavo bažnyčios vidų, šoninių navų skliautuose pamatome šešetą tinkinės tapybos darbų. Dažniausiai juose vaizduojamas Kristus su savo mokiniais. Ne vienas vyresnio amžiaus Renavo parapijietis dar puikiai prisimena, kaip klebonas Petras Mitkus juos kūrė. Dauguma iš jų mano, jog jų buvęs klebonas turėjęs didelį talentą ir pasižymėjęs begaline meile grožiui. Neužmiršta ir tai, kad P.Mitkus prie bažnyčios buvo įrengęs gėlynus ir tarp jų prikaišęs gražesnių apylinkėse rastų akmenų. O kiek dar paveikslų pritapęs ant drobės.

Dešiniajame altoriuje esantis Jėzaus krikšto paveikslas taip pat Petro Mitkaus tapytas. Dar 7 paveikslai saugomi Renavo bažnyčios zakristijoje. Jo tapytus paveikslus nesunku išskirti iš kitų. Gana gera jų kompozicija, nedidelis spalvų spektras, nepriekaištingai perteikiamas siužetas. P.Mitkus mėgdavo tapyti ir dideles drobes. Renave išlikę jo kūriniai : šv. Pranciškaus , šv. Barboros, Marijos Maloningosios, Švč. Jėzaus širdies paveikslai; mažesnis tik šv. Mato paveikslas. Kunigas Petras Mitkus vikaravo, klebonavo įvairiose bažnyčiose. Ten jis taip pat galėjo palikti savo kūrinių. Renavo bažnyčioje saugomi tik nedidelio jo gyvenimo laikotarpio kūriniai. Klebonas mirė 1983 metais. Palaidotas Janapolės kapinėse.

Panaudoti šaltiniai :

1. http://www.mke.lt/Mitkus_Petras-15k 2.http://www.samogit.lt/kultura/Petras_Mitkus.htm-14k