Kunigas Povilas Morkys

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (1 054 balsai)

B. Kviklio enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ (T. 4, V., 1992) rašoma, kad Povilas Morkys Pikelių (Mažeikių raj.) klebonu kanauninku buvo XIX–XX a. sandūroje. Tai buvo vienas iš „Apžvalgos“ iniciatorių bei leidėjų. Pikeliuose klebonavo apie 30 metų. Dar prieš pirmą pasaulinį karą išmokė pikeliškius gražiai lietuviškai melstis, ragino vaikus leisti į mokslą, padėdavo apsirūpinti lietuviškomis knygomis ir laikraščiais. Atgavus spaudos laisvę, jo rūpesčiu organizuotas Šv. Kazimiero draugijos skyrius. Jo nariai kasmet gaudavo nemažai pasaulietinio ir bažnytinio turinio lietuviškų knygų. Maždaug tuo pačiu metu įsteigta religinė (vėliau pavadinta pavasarininkų) kuopelė. Jis energingai rėmė 1918–1920 m. nepriklausomybės atstatymo darbą.

Pikelių gyventoja Bronislava Kneitienė (1915–2001) pasakojo, kad klebonas P. Morkys Pikeliuose dirbo 1908–1942 metais. Jo iniciatyva Pikeliuose buvo pastatyti 3 kryžiai. Vietinių gyventojų jie buvo vadinami Šventaisiais. Pikelių senųjų kapinių vietoje miestelio centre yra išlikęs kryžius, pastatytas 1935 m. Kitas kryžius stovi prie kelio į dabartines miestelio kapines. Trečias kryžius buvo pastatytas klebonijos kieme (vėliau buvusi mokykla). Užėjus bolševikams, iš klebonijos kiemo kryžius buvo perkeltas į šventorių.

P. Morkys bendravo su rašytoja Marija Pečkauskaite (Šatrijos Ragana), buvo jos nuodėmklausys. Rašytoja į Pikelius atvažiuodavo kartu su Židikų klebonu Kazimieru Bukontu. Vėliau P. Morkys buvo perkeltas į Ukrinus (Mažeikių raj.), kur jis ir mirė.


Nuotraukoje klebonas P. Morkys su vaikais prie Pikelių bažnyčios 1924 m. B. Guntaitė–Kneitienė stovi viršutinėje mergaičių eilėje, šešta iš kairės. Nuotr. autorius nežinomas. Nuotrauka iš asmeninio I. Atkočaitienės archyvo


Kryžius, pastatytas 1935 m. P. Morkio iniciatyva. Foto: Algirdas, 2006-05-17, http://www.mke.lt/Vaizdas:Pikeliai2.MKE.2006-05-17.JPG


Naudota literatūra:

1. Atkočaitienė I. Kleboną Povilą Morkį prisimenant // Santarvė, 2001, kovo 10. 2. Kviklys B. Mūsų Lietuva. T. 4. – V.: Mintis, 1992. – P. 407– 408. 3. http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0atrijos_Ragana 4. http://www.mke.lt/Pikeliai


Nuorodos: 1. Pikeliai http://lt.wikipedia.org/wiki/Pikeliai 2. Laikraštis „Apžvalga“ http://siauliai.mok.lt/ausros_muz/Knyga/ivadas_fr.html 3. Šv. Kazimiero draugija http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v._Kazimiero_draugija 4. Pavasarininkų kuopelė http://lt.wikipedia.org/wiki/Pavasarininkai 5. Ukrinai http://lt.wikipedia.org/wiki/Ukrinai