LPS Mažeikių rajono tarybų pirmininkai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (1 208 balsai)

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (1 208 balsai)
Irena Ruginienė–Šimanauskienė (Paulauskaitė) gimė 1956 06 17 Arozų kaime, Kelmės rajone. 1973 m. baigė Šiaulių 8 vidurinę mokyklą ir įstojo į to paties miesto pedagoginį institutą. Po jo baigimo dirbo Mažeikių I-ojoje vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Nuo 1995 m. dirba Mažeikių rajono savivaldybėje. Šiuo metu yra savivaldybės administracijos Archyvų skyriaus vedėja. Ištekėjusi. Su vyru Albertu augina dukterį Ainę. Buvo Mažeikių Sąjūdžio iniciatyvinės grupės kūrimo iniciatorė. Nuo 1988 09 25 iki 1989 12 03 Mažeikių LPS tarybos pirmininkė. 1988–1993 m. LPS Seimo narė. Apdovanota Sausio 13-osios atminimo ir Nepriklausomybės medaliais. Nuo 2008 m. vadovauja Sąjūdžio Mažeikių skyriui.


Jonas Songaila gimė 1950 07 27 Mažeikiuose, darbininkų šeimoje. 1951 m. tėvas už politinę veiklą suimtas ir nuteistas 25 m. lagerio. Baigęs Mažeikių vidurinę mokyklą, pradėjo dirbti elektrotechnikos gamykloje tekintoju. 1969 m. liepos 31 d. nuteistas 3 m. laisvės atėmimo už Lietuvos Nepriklausomybės dienos paminėjimą. Išėjęs į laisvę, gyveno Šiauliuose, Radviliškyje, dirbo įvairiose statybinėse organizacijose, baigė Šiaulių politechnikumą. 1992–1997 m. tarnavo savanoriškoje krašto apsaugoje. Vedęs. Žmona Regina. Trys vaikai. Mažeikių LPS tarybos pirmininku buvo 1989 12 03 –1990 05 13. Mirė 2004 m. Palaidotas Mažeikių kapinėse.


Raimondas Daukantas gimė 1961 01 07 Ilgižių kaime, Raseinių rajone, tarnautojų šeimoje. 1979 m. baigė Eržvilko vidurinę mokyklą ir įstojo į 21-ąją technikos mokyklą, o kitais metais į Vilniaus universiteto medicinos fakultetą. Įsigijęs gydytojo higienisto–epidemiologo spacialybę, paskirtas dirbti į Mažeikių rajono sanitarijos ir epidemiologijos stotį. Aktyviai dalyvavo Žaliųjų judėjime, redagavo Mažeikių rajono Sąjūdžio laikraštį „Žemaičių kraštas“. 1990 05 13–1991 02 23 buvo rajono Sąjūdžio tarybos pirmininkas. Su žmona Dalia augino dukrą Rūtą. Mirė 2002 m. Palaidotas Plungėje.


Stasys Zakas gimė 1943 03 11 Sereikių kaime, Šiaulių rajone, ūkininkų šeimoje. Baigė Mažeikių vakarinę vidurinę mokyklą. Dirbo kompresorių, elektrotechnikos gamyklose, Mažeikių muitinėje. Šiuo metu gyvena Panevėžyje. Vedęs. Su žmona Vanda išaugino du vaikus. Mažeikių LPS tarybos pirmininku buvo 1991 02 23–1992 02 08. Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.


Jadvyga Bičkuvienė (Milvydaitė) gimė 1931 02 22 Gedrimų kaime, Skuodo rajone, ūkininkų šeimoje. 1950 m. baigė Sedos vidurinę mokyklą. 1956 m. įstojo į Vilniaus valstybinį universitetą, bet dėl šeimyninių aplinkybių studijas teko nutraukti. 1970 m. baigė Kauno ekonomikos technikumą. 1970–1986 m. dirbo kompresorių gamykloje planavimo skyriaus ekonomiste. Su vyru Ildifonsu išaugino dukrą Iloną. 1992 02 08–1995 09 02 buvo Mažeikių PS tarybos pirmininke. 1992–1995 m. buvo Lietuvos Sąjūdžio Seimo narė. 1992 m. apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu.


Antanas Saulius Poškus gimė 1953 01 01 Kulautuvoje, Kauno rajone, ūkininko šeimoje. Mokėsi Užlieknės aštuonmetėje mokykloje, Plungės statybos technikume, kur įsigijo techniko-mechaniko specialybę. Nuo 1978 m. dirba Mažeikių elektrinėje. Su žmona Sigute augina dvi dukras. Aktyviai dalyvavo darbininkų sąjungos ir Sąjūdžio veikloje. 1990 m. buvo išrinktas į rajono tarybą. Priklausė Sąjūdžio remiamų deputatų grupei. Nuo 1995 09 02 iki 2008 m. vadovavo Mažeikių Sąjūdžio tarybai.


Bronislovas Kukulskis gimė 1931 01 01 Paparčių kaime, Skuodo rajone, ūkininkų šeimoje. Baigė Sedos vidurinę mokyklą. Vėliau mokėsi Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute, kur įsigijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Dirbo Valkininkų, Salantų, Sedos vidurinėse mokyklose. Atgimimo laikais buvo Sedos meru. Su žmona Elena išaugino tris sūnus. Sedos Persitvarkymo Sąjūdžio grupei vadovavo 1988 09 02-1990 04 12.


Vincas Liauba gimė 1923 03 06 Kirkų kaime, Mažeikių rajone, ūkininkų šeimoje. Mokėsi Leckavos, Mažeikių mokyklose. Baigė Šiaulių pedagoginį institutą, o 1966 m. Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. Mokytojavo Kabaldikų, Buknaičių ir Tirkšlių mokyklose. Su žmona Angele išaugino dvi dukras. Susikūrus Mažeikių PS iniciatyvinei grupei, organizavo Sąjūdžio grupės įkūrimą Tirkšliuose. Išrinktas jos vadovu.


Bronislava Kietelytė gimė 1959 m. Reketės kaime, Kretingos rajone, žemdirbių šeimoje. Baigusi Kretingos vidurinę mokyklą, įstojo į Šiaulių pedagoginį institutą, kur įsigijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. Po baigimo mokytojavo Židikų vidurinėje mokykloje. Dabar dirba Kretingos rajono Vydmantų vidurinėje mokykloje direktoriaus pavaduotoja. 1988 11 23–1992 06 20 Židikų Sąjūdžio grupės vadovė.


Vytautas Sidabras gimė 1928 09 27 Naikių kaime, Mažeikių rajone, ūkininkų šeimoje. 1950 m. baigęs Plungės vidurinę mokyklą, įstojo į Klaipėdos pedagoginį institutą. 1952 02 04 iš jo pašalintas už socialinės kilmės nuslėpimą. Mokytojavo Kulių ir Židikų mokyklose. 1961 m. baigė Kauno kūno kultūros institutą. Su žmona Juzefa išaugino du vaikus. Nuo 1992 06 20–1994 08 20 vadovavo Židikų Sąjūdžio grupei.


Panaudota literatūra: Šverebas P. LPS Mažeikių rajono tarybų pirmininkai 1988–1998 m.m. – Mažeikiai: UAB „Žemaitijos leidyba“, 1998, p. 8–10.

Pataisė ir papildė Irena Ruginienė.