Laisvės alėjos metamorfozės (XIX a. pab.–XXI a. pr.) : III dalis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,6 / 5 (60 balsai)
Laisvės alėjos pastatų fasadų ir paskirties kaita (iki 2004 m.):

Turinys

Godlevskio namas (Gubernijos iždinė) – „Vilties“ vaistinė, gyvenamieji butai

(Laisvės al. 100)

1858 m. sklypo savininkas Ignotas Godlevskis gavo leidimą statytis dviaukštį mūrinį namą. Statybai vadovavo architektas Valerijonas Kulikovskis (tikriausiai jis parengė ir projektą).

• 1860 m. I. Godlevskio valdą nupirko Berka Klionskis.

• Apie 1865 m. pastatą išsinuomojo Gubernijos iždinė, kurios įstaigos čia veikė iki 1914 m.

• 1878 m. valdą iš B. Klionskio nupirko garbės piliečiai Natanas ir Roza Natansonai, kurie pastatui užstatė trečiąjį aukštą.

• 1913 m. Natansonai valdą pardavė valstybei (Finansų ministerijai).

• Nepriklausomoje Lietuvoje valstybinį turtą perėmė Susisiekimo ministerija. Pagrindiniame trijų aukštų name įsikūrė paštas, telegrafas ir telefonas.

• 1949 m. pastatas perstatytas (architektas Jokūbas Peras), išlaikant pirmykštį plano kontūrą.

• Dabar (t.y. 2004 m.) čia „Vilties“ vaistinė, arbatinė ir gyvenamieji butai.

Centrinis žydų bankas, dar vadintas Pasažu – T. Ivanausko Zoologijos muziejus

(Laisvės al. 106)

• 1924 m. banką suprojektavo statybos technikai Grigorijus Mazelis ir Mikas Grodzenskis, išradingai panaudoję šioje vietoje buvusią tuščią siauro ankšto sklypo erdvę.

• 1948–1975 m. čia buvo įsikūręs Zoologijos muziejus, kuriam 1970 12 06 suteiktas Tado Ivanausko vardas.

• 1977 m. prasidėjo naujojo pastato statybos, kurios užtruko daugiai nei 3 metus.

• 1980 m. Pasažas sunaikintas. Pagal architekto Alfonso Keturkos projektą čia pastatytas Tado Ivanausko Zoologijos muziejus.

Tado Ivanausko Zoologijos muziejus. 2004 m.

Valstybinė mergaičių gimnazija (gubernijos laikotarpiu) – „Aušros“ gimnazija

(Laisvės al. 95)

• Valstybinė mergaičių gimnazija pastatyta 1883–1884 m. Projektą parengė ir darbams vadovavo Kauno gubernijos inžinierius Justinas Golinevičius.

• Lietuviška berniukų gimnazija pastate įsikūrė 1916 m., vokiečių okupacijos metu. Pirmasis jos direktorius (iki 1922 m.) buvo Pranas Dovydaitis.

• 1923 m., profesoriui Mykolui Biržiškai pasiūlius, pavadinta „Aušros“ gimnazija.

• 1925 m. gimnazijai vadovavo ir jos patalpose gyveno Mykolas Biržiška.

• 1933 m. pagal architekto Karolio Reisono projektą pristatytas trijų aukštų salės priestatas, sujungęs gimnaziją su gretimu namu.

• 1968 m. pastatas perstatytas pagal Komunalinio ūkio projektavimo instituto Kauno filialo parengtą projektą.

• Sovietmečiu čia veikė 1-oji, vėliau pavadinta „Komjaunimo“, vidurinė mokykla.

• Nuo 1989 m. – vėl „Aušros“ gimnazija.

2004 m.

Apygardos teismas – parduotuvė „Skalsa“

(Laisvės al. 103)

• 1883 m. Sankt Peterburgo I gildijos pirklio sūnaus Iljos Frumkino lėšomis pagal architekto Justino Golinevičiaus projektą pastatytas trijų aukštų namas, skirtas Apygardos teismui.

• Pirmame aukšte visą laiką buvo krautuvės: XX a. pradžioje – Gordono, Gruzinerio, Vilko, taip pat Zavadskio knygynas bei kinas „Bovi“; 1925 m. – Zingerio, Gordonienės, Varšavskio bei Geležinkelio stoties biuras.

• Tarpukariu pastate veikė Kauno Apygardos Teismas ir Vyriausiasis Tribunolas.

• 1931 m. pastatą iš Frumkinų įpėdinių nupirko Teisingumo ministerija.

• 1969 m. pagrindinis korpusas iš esmės pertvarkytas. Pirmąjį aukštą užėmė parduotuvė „Skalsa“, antrąjį ir trečiąjį – teismai.

• Dabar (t.y. 2004 m.) viršutiniuose aukštuose – Kauno apylinkės teismas. Pirmame aukšte – „Skalsa“ ir kitos parduotuvės.

Straipsniui naudoti informaciniai šaltiniai:

1. Aleksandro Pleskačiausko rankraščių ir nuotraukų albumų rinkinys. Saugomas KAVB Kaunistikos skaityklos fonde.

2. Bankai Lietuvoje : XIX a. pabaiga – XX a. I pusė : projektuose, fotografijose, atvirukuose. – Vilnius, 2003. – 187p.

3. Gaidienė Elena. Kauno Tado Ivanausko Zoologijos muziejus. 1919–1999. – Vilnius, 1999. – 112 p. : iliustr.

4. Kaunas : [informacinis leidinys] / sudarytoja : Kristina Maculevičiūtė. – Kaunas, 1996. – 64 p. : fotogr.

5. Kauno apskrities gimnazijos : [atkūrimo dešimtmetis]. – Kaunas, 2000. – 102 p.: iliustr.

6. Kauno valstybinis muzikinis teatras : reklaminis leidinys / Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerija; Kauno valst. muz. teatras. – Kaunas, 1990. – 93 p.: iliustr.

7. Lietuvos architektūros istorija. – T. 3 : nuo XIX a. II-ojo dešimtmečio iki 1918 m. / [redakcinė kolegija: Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė (mokslinė redaktorė) ... [et al.]. – Vilnius, 2000. 0 509 p.: iliustr.

8. Lukšionytė-Tolvaišienė Nijolė. Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje : savarbiausi pastatai ir jų kūrėjai (1843–1915). – Kaunas, 2001. – 178 p. : iliustr.

9. Miškinis Algimantas, Morkūnas Kęstutis. Kauno atvirukai, 1918–1940 : katalogas. – Vilnius, 2001. – 191 p.

10. Nuotraukos ir atvirukai iš: Valerijos Balčiūnienės asmeninio rinkinio, KAVB Kaunistikos skaityklos fondo.

11. Rakauskas Romualdas. Mūsų Kaunas : fotoalbumas. – Kaunas, 1976. – [180] p.

12. Zimnachaitė Aldona. Sugrįžimai : Onos Vitkauskytės leidinių katalogas. – Kaunas, 2001. – 209 p.

Pastabos:

1. Straipsniui iliustruoti atrinktos savo išvaizda ar paskirtimi labiau pasikeitusių pastatų nuotraukos ir atvirukai iš kelių istorinių laikotarpių: gubernijos, tarpukario, sovietmečio ir atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę.

2. Pateikiama dabartinė numeracija ir trumpa pastato istorija.

3. Straipsnį parengė Kauno apskrities viešosios bibliotekos (KAVB) Kaunistikos grupė.