Laitiešiniai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Laitiešiniai – kaimas Pakruojo rajone, Pašvitinio seniūnijoje, į šiaurės rytus nuo Pašvitinio miestelio Jis plačiai išsidėstęs abiejose kelio iš Pašvitinio į Žeimelį pusėse. Jo pradžioje medžiais apaugę žydų kapinės, kuriose būdavo laidojami žydai XX a. pradžioje, kai Pašvitinio miestelyje gyveno daug žydų. Kelias pro jas suka į inžinieriaus, visuomenės veikėjo Domo Adomaičio gimtinę. Domas Adomaitis Laitiešinių kaime gimė 1909m. liepos 29 d., mokėsi Pašvitinio pradžios mokykloje, vėliau Linkuvos gimnazijoje. 1936m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą Kaune. 1940m. susituokė su Sofija Pusdešryte. ]1944m. Pasitraukė į Vakarus, o nuo 1947m. gyveno JAV. Dideliuose, dar 1863 metais Adomaičių statytuose namuose , tarybiniais metais buvo Pašvitinio vidurinės mokyklos mokinių bendrabutis, vykdavo darbų pamokos. Atkūrus Lietuvoje Nepriklausomybę, šioje sodyboje įsikūrė vienas pirmųjų ūkininkų, vėliau įrengęs čia ir medžio apdirbimo cechą. Kitame kaimo gale ant kalvos nuo seno stovi medinis malūnas, kuriame malė miltus iki pat 2005 m. Šalia malūno - viena iš gražiausiai tvarkomų Pašvitinio seniūnijos sodybų. Pakalnėje tekantis Švitinio upelis Laitiešinius jungia su [Gražaičių kaimu], esančiu kitoje kelio pusėje.

Straipsniui naudoti informaciniai šaltiniai

Adomaitis D. Laisvųjų ištvermės vaisius.- V., 2005.- P.25.


Juodytė G. Pakruojo krašto žmonės.- K., 2005.- P.15.

                           Danutė Povilionienė