Lankeliškių bažnyčios griuvėsiai ir paminklas trims nukankintiems kunigams, Vilkaviškio raj