Laukuvos atgimimo paminklai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

1988 metų lapkričio 27 dieną Laukuvoje susikūrė Sąjūdžio grupė. Pirmininke tapo Vera Macienė. 1989 m. sąjūdiečiams kilo idėja – pastatyti Laukuvos tremtiniams paminklą. Nuspręsta statyti Varnių ir Kapų gatvių susikirtime prieš tremtinio B. Tallat – Kelpšos namą, ant kalvelės.

Vietą paminklui paruošė laukuviškis melioratorius Petras Beržinis, į darbą įsitraukė mokyklos direktorius Vincas Jurgaitis, ūkio vadovas Kęstutis Auškalnis, apylinkės pirmininkas Antanas Dambrauskas, mokytoja Vera Macienė, miškininkas Jonas Šedbaras.

Darbais buvo pasiskirstyta: medžius parūpino Vacys Liutvinas, Bronius Norbutas, Jonas Šedbaras. Meistravo Bronius Rimkus, Juozas Norbutas, Pranas Stirbys, Antanas Vėlius, Aleksas Lukošius Vacys Jurgaitis, Bronius Norbutas, Leonas Čalius, Stasys Drukteinis, Donatas Šereikis, Antanas Lukošius, Algis Lelėna, Saulius Macas, Valdemaras Jasevičius, Stasys Budginas, Ramūnas Rupšys bei kiti. Ramūnas Rupšys ant viduriniojo kryžiaus užrašė žodžius: “1941 – 1952 Laukuvos valsčiaus tremtinių atminimui“.

Paminklo atidengime talkininkavo Laukuvos vidurinės mokyklos mokytojai, grupės vadovė Vera Macienė rengė iškilmių scenarijų. Talkino Anatolija Bruškytė, Bronislava ir Povilas Jurgaičiai, direktorius Vincentas Jurgaitis, R. Lukošiutė, Jurena ir Petras Žakevičiai. Mokiniai, patariami ir vadovaujami mokyt. . Anatolijos Bruškytės, Veros Macienės, pripynė ąžuolų vainikų kryžiams papuošti. Prie paminklo statymo, jo atidengimo prisidėjo visi kas tik galėjo.

1990 m. birželio 14 dieną paminklas buvo atidengtas. Paminklą pašventino parapijos klebonas Jonas Pakalniškis.

1991 metais Laukuvos Sąjūdžio grupės nariai, vidurinės mokyklos (dabar N. Vėliaus gimnazija) direktorius žuvusių partizanų sūnus Vincas Jurgaitis ir laukuviškis Juozas Miknius pagal turimą nuotrauką ir prisiminimus atstatė paminklą – obeliską, kuris buvo pastatytas Lietuvos valstybės atkūrimo dešimtmečiui ir sunaikintas 1949 m.

Paminklas atstatytas buvusioje vietoje, miestelio centre. Atidengtas 1991 metais.


LPKTS Šilalės skyriaus medžiaga