Lentvaris: Eilėraščiai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Marija Skliutienė

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,5 / 5 (20 balsai)


Lietuviams mielos senos sodybos

Su rūtom po langu.

Mūs bočiai, mūs senoliai

Jas gynė savo krauju.


Jauni ir gražūs sūnūs krito

Už laisvę Lietuvos.

Jie gynė mamą, tėtį, sesę

Nuo bedieviškos tautos.


Daug metų kentėjom ir vargom,

Netekę tėvynės laisvos.

Sibiro kalėjimuose mirėm,

Ilgėdamies tėviškės brangios.


Ilgėjomės gimtųjų sodybų,

Savo kaimelio protėvių kapų

Ir vieškelio plataus, numinto,

Kuriuo į bažnyčią vaikščiojom kartu.


Dabar gimtinė kviečia, renka

savo vaikus iš tremtinio kelių.

Nubraukit ašaras nuo veido

Ir grįžkit į tėvų namus.


Sugrįžkit, kur pievos ir dirvonai -

Artojų laukia Lietuva.

Lietuvio rankos darbui paaukotos.

Ir vėl skambės linksma daina.


Daug metų laukėme šviesesnio rytojaus,

Daug meldėmės Dievui visi.

Lietuvi! Šiandien laisvę, džiaugsmą

Per kraują, ašaras neši!