Levaniškių piliakalnis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (129 balsai)


Levaniškių [1] piliakalnis randasi Traupio sen.( Anykščių r),Traupis 1,35 km į šiaurės rytus nuo Kavarsko – Levaniškių kelio, 0,4 km į vakarus nuo Juostinėlio dešiniojo kranto ir 50 m į rytus nuo Janapolio – Užuraisčių kelio. Iš šiaurės ir rytų piliakalnį juosia krūmais apaugę pelkės, iš kitų pusių – žemesni laukai. Į vakarus nuo piliakalnio ankščiau buvo sodyba. Dabar ji jau sunykusi, likęs tik sodas.


Teritorijos plotas – 110 m ilgio š.p. kryptimi ir iki 80 m pločio. Piliakalnis įrengtas atskiroje prie pelkių prieinančioje kalvoje. Šlaitai gana statūs, 4 -7 m aukščio. Viršuje yra ovali 60 m ilgio ir 30 m. pločio aikštelė.

Legenda apie Levaniškių piliakalnį

Pasakojama, kad piliakalnis karių supiltas kepurėmis. Taip pat pasakojama ir Legenda apie Čičinską, kuris gyvenęs gretimame Janapolės dvare ir iš dvaro pylęs pylimą į piliakalnį, bet jį perkūnas nutrenkęs... ( Tautavičius, 1969. P.10). F.Pokrovskis nurodo, kad Raguvos valsčiuje yra du piliakalniai. Vienas iš jų yra prie Leoniškių, kitas prie Alūkėnų kaimo. Pirmajame piliakalnyje, kasinėjant žemę, esą buvo rasta žmonių kaulų. Antrojo piliakalnio atsiradimą žmonės sieja su švedų karu ir priskiria kažkokiam milžinui, kuris kalno supylimui panaudojo tik tris savo kepures smėlio. Be to, apie antrąjį piliakalnį žmonės dar pasakoja, kad čia yra paslėptas lobis ( F.Pokrovskij, 1899, P.115).


Piliakalnio aikštelė ilgą laiką buvo ariama. Vėliau ji sužalota įrengiant trianguliacijos bokštą ( dabar išlikusi apie 6 x 6 dydžio grioviu apkasta pakiluma). Aikštelės gale yra sena duobė, šlaitas apardytas ( čia greičiausiai buvo padarytas įvažiavimas į piliakalnį). Šlaito apačioje buvo įkastas rūsys. Jo stogas šiuo metu įgriuvęs. 1969 m. daroma išvada, kad pietrytinėje papėdėje galėjo būti gyvenvietė.

Naudotos literatūros šaltiniai

1.LR Kultūros Ministerijos kultūros vertybių apsaugos departamento kultūros paveldo centro archeologinės vietos aprašas.

2.Покровский Ф.В. Археологическая карта Виленской губернии. Вильна. 1893.

3.Покровский Ф.В. Археологическая карта Ковенской губернии. Вильна. 1899.Р. 115 (Leoniškės ir Alukėnai)

Fotografija: Ramunės Musteikienės