Lietuvos Nepriklausomybės paminklai Kauno rajone

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Lietuvos Nepriklausomybės 15-os metų sukakties paminklas, pastatytas 1933 m. Pažėrų šaulių būrio iniciatyva. ( vad. mokytojas A.Šuminskas). Nugriautas 1965 m., atstatytas 1989 m. rugpjūčio 20 d. Alšėnų seniūnijos gyventojo A.Kazakevičiaus ir jo šeimos dėka. Paminkle įrašyta: „1918-1933 Lietuvos Nepriklausomybės 15 metų paminėti. Ginsiu Lietuvos Nepriklausomybę negailėdamas nei savo gyvybės. L.Š.S. XIV Rinkt. 50 Pažėrų šaulių būrys“.


Lietuvos Nepriklausomybės 20-osioms metinėms paminėti. Pastatytas 1938 m. Ežerėlio gyvenvietėje, Upelio ir Miško gatvių sankryžoje. Nugriautas 1955 m., atstatytas 1991 m. miestelio bendruomenės iniciatyva ir lėšomis. Paminkle įrašyta: “Kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę atminti 1938-1991 m.”

Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio paminklas Karkazų kaime, Garliavos apylinkėje, pastatytas 1928 m. Atstatytas 1988 m. Karkazų kaimo gyventojų S. ir V. Maumevičių ir A. Keturakio iniciatyva.

Žuvusiems už Lietuvos laisvę. Pastatytas 1938 metais, pažymint Lietuvos Nepriklausomybės 20-metį. Priekinėje dalyje įmontuota plokštė su Gedimino stulpais ir įrašu : ATMINIMUI VISIEMS MIRUSIEMS KOVOSE UŽ LIETUVOS LAISVĘ."MYLĖKIME DIEVĄ IR TĖVYNĘ 1938 m. ". Paminklas buvo nugriautas 1960 m. Tuometinės valdžios, žiemos metu, nuvežtas į Nemuno vidurį ir paskandintas. Kulautuviškis Antanas Januška žvejodamas aptiko paskandintą paminklą. Kartu su Kazimieru Mikalausku jį iškėlė ir paslėpė daržinėje. 1989 m. Kulautuvos sąjūdžio grupės iniciatyva buvo atstatytas.

Lietuvos Nepriklausomybės 15-mečio paminklas. Atstatytas 1998 m. spalio 29 d. Lietuvos valstybės atkūrimo 80-mečiui paminėti.

Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio paminklas (1918-1928 m.). Pastatytas 1929 m. gegužės mėn. Zapyškio šaulių būrio vado Jurgio Žitinevičiaus iniciatyva. 1940 m. nuo paminklo nuimtas kryžius, o 1960 m. visai nugriautas. 1989 m. atstatytas inžinieriaus G. Pasiauros bei Zapyškio Sąjūdžio grupės iniciatyva. Paminklą atidarė buvęs šaulių būrio narys, tremtinys K. Poderys.

Sausio 13-osios ir Kovo 11-osios įvykiams atminti koplytstulpis Garliavos vidurinės mokyklos kiemelyje. Medyje iškalti žodžiai “Atgimusios Lietuvos vaikai, saugokite savo tautos Nepriklausomybę. 1990-1991.” 1991 m. rugsėjo 1 d. Aut.: eskizo - dailės mokytoja A.Žiulpienė, išdrožė skulpt. S.Straigis.

Sausio 13-osios įvykiams atminti memorialinė lenta prie Sitkūnų radijo stoties. Aut. M.Petrauskas (Babtų ap. sen.).

Sausio 13-osios dešimtmečiui - Rūpintojėlis prie Juragių radijo ir TV centro . 2001 m. Sausio 13 d. Ant skulptūros postamento užrašyti poeto J.Marcinkevičiaus žodžiai : "Už tėvynės stebuklą reikia savimi užmokėti". Aut. skulptorius V.Krušna.

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 71-ųjų metinių proga, Vytauto g. Garliavoje pasodintas ąžuolas. Prie ąžuolo yra paminklinis akmuo, skelbiantis ąžuolo pasodinimo tikslą. Aut. skulpt. A.Drūlia Ąžuolo sodinuką užaugino dailininkas V.Švirinas.

Sausio 13-osios aukai J.Vaidotui , mirusiam 1991 m. sausio 13 d. saugant Sitkūnų radijo stotį, atminti. Rūpintojėlis.