Lietuvos Nepriklausomybės paminklas Sauginiuose

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Lietuvos Nepriklausomybės paminklas

                 Sauginiuose

Šiaulių rajone Sauginiuose 1929 m. pastatytas paminklas. Tai 10- mečio proga, žuvusiems už Lietuvos laisvę šauliams atminti. Paminklas stovi prie kelio Aukštelkė – Kuršėnai. Paminklą statė Lietuvos šaulių sąjungos 31 – ojo Sauginių būrio aktyvistai, šio ir aplinkinių kaimų žmones. Į paminklo pamatą buvo įmūryta kapsulė su dokumentais, pagal liudininkų teigimą, tai buvo sąrašas pavardžių su parašais, kurie statė paminklą. 1955m. tuometinė sovietų santvarka liepė paminklą nugriauti susprogdinant, o jo liekanas panaudojo besikuriančio kolūkio fermos pamatams. Vietinių gyventojų nepasitenkinimas ir nepritarimas tuometinės valdžios nutarimui dėl paminklo pasireikšdavo mitingais. 1989m. vasario 16 vyko minėjimas, kuriame kalbėjo sauginiškis P. Petrauskas. Tais pačiais metais buvo kreiptasi į Kalinino kolūkio valdybą Gilaičiuose (Sauginiai priklausė Kalinino kolūkiui ) dėl paminklo atstatymo. Žymesnių pokyčių neįvyko, kol atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991m. lapkričio 23d. paminklas atstatytas ir iškilmingai pašventintas. Gaila , kad paminklas atstatytas ne toj pačioj vietoj, kur stovėjo senasis. Kiekvienais metais, prie paminklo, vasario 16 vyksta minėjimai. Eilėmis ir gražiais žodžiais stengiamasi prisiminti žuvusius už Lietuvos laisvę. Kad ateinančioms kartoms būtų brangus kovotojų prisiminimas.