Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus veikla

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (206 balsai)2014 m. balandžio 29 dieną Lietuvos Respublikos Seime surengtos konferencijos „Viešosios valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas“ metu apdovanoti geriausi 2013 metų bibliotekininkai, geriausi Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) skyriai bei aktyviausi projektų dalyviai. Visus susirinkusius sveikino LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis:
,,Jūs esate labai svarbi, neatskiriama valstybės kultūros dalis, nes rašytiniai šaltiniai, daugelis dokumentų yra jūsų rankose ir jūsų akiratyje. Jūs esate tas pagrindinis laidas, per kurį Lietuvos pilietis gauna svarbią informaciją, jūs padedate ją apdoroti, suprasti, atskirti tikrąsias vertybes. Ačiū jums už jūsų misiją, nors valstybė ne visada sugeba jums atsidėkoti bent jau materialiai. Patikinu, kad tikrai darysime viską, kad bibliotekininkas būtų vertinamas, kad jis būtų vienas svarbiausių žmonių valstybėje“.
LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė pristatė draugijos veiklą bei partnerystę su kitomis organizacijomis. Padėkos už skaitymo skatinimo iniciatyvas skirtos Vaikų literatūros skyriaus vedėjai Ramunei Bražiūnienei ir vyriausiajai bibliotekininkei Rimvydei Urbonienei, kurias įteikė Kultūros ministras Š. Birutis.

R. Bražiūnienė ir R. Urbonienė, 2014 m. (Ligitos Matulienės nuotr.)


Jose dėkojama už kūrybingą, aktyvią bei profesionalią veiklą įgyvendinant skaitymo skatinimo iniciatyvas. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos LBD skyriui įteikta paskatinamoji premija geriausiojo 2013 m. skyriaus konkurse. LBD pirmininkės Alinos Jaskūnienės ir UAB „Asseco Lietuva“ direktoriaus Alberto Šermoko pasirašytame ir įteiktame rašte rašoma: „Sveikiname ir nuoširdžiai dėkojame už aktyvų dalyvavimą Lietuvos bibliotekininkų draugijos veikloje, už iniciatyvas formuojant bibliotekos ir bibliotekininko profesijos įvaizdį bei rūpinantis unikalia savo bibliotekos istorijos sklaida“.


LBD konferencijoje trečia iš kairės Anykščių skyriaus pirmininkė Ligita Matulienė, 2014 m.  ( Sevilės Charsika nuotr.)Turinys

LBD Anykščių skyriaus veiklos ištakos

LBD Anykščių skyrius įsteigtas 1989 m. vasario 2 d. 1989 m. buvo 38 nariai. Skyriaus veikloje per daugiau kaip du dešimtmečius narių skaičius kito, tačiau 2013 m. pabaigoje draugijoje buvo tiek pat narių, kiek skyriaus įkūrimo pradžioje – 38. Yra 28 garbės nariai (pensinio amžiaus narės, iš jų nerenkamas nario mokestis). Iš viso 66 nariai. Skyriui vadovavo: Audronė Berezauskienė 1989–1997 m., Diana Šermukšnienė 1997–2002 m., Rita Tulušienė 2002–2008 m. Nuo 2008 m. Anykščių skyriaus pirmininkė – Ligita Matulienė.

LBD Anykščių skyriaus 1989 m. vasario 2 d. steigiamajame susirinkime dalyvavo 47 Anykščių centralizuotos bibliotekų sistemos darbuotojai, 38 rajono bibliotekininkai pareiškė norą būti Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus nariais. Susirinkimo metu buvo išrinkta valdyba iš 7 narių: Birutės Šližienės, CB direktorės, Germos Aviltienės, CB direktorės pavaduotojos, Audronės Berezauskienės, CB Informacijos-bibliografijos-kraštotyros skyriaus vedėjos, Virginijos Krikštaponienės, Mačionių kaimo bibliotekos vyr. bibliotekininkės, Danutės Steponavičienės, Debeikių miestelio bibliotekos vyr. bibliotekininkės ir Gendros Šibirkštienės, Troškūnų miestelio bibliotekos vyr. bibliotekininkės. Balsų dauguma LBD Anykščių skyriaus pirmininke buvo išrinkta Audronė Berezauskienė.


LBD Anykščių skyriaus ryšiai su Senjoromis

1995 m. spalio 19 d. LBD Anykščių skyriuje to meto pirmininkės A. Berezauskienės iniciatyva įkurtas Senjorų bibliotekininkių klubas. Klubo vadove išrinkta buvusi ilgametė Anykščių viešosios bibliotekos darbuotoja Stasė Tankūnienė. Klubas vienijo 18 buvusių Anykščių centralizuotos bibliotekų sistemos darbuotojų.
Beveik du dešimtmečius gyvuojančio Senjorų klubo veikla tęsiasi. LBD Anykščių skyrius organizuoja bibliotekininkių senjorų susitikimus kartą per ketvirtį Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Susitikimų metu senjoros sveikinamos jubiliejų progomis, švenčiamos įvairios tradicinės šventės, planuojamos ir organizuojamos išvykos į teatrus, koncertus, muziejus. Senjoros bibliotekininkės nuolat kviečiamos į Viešojoje bibliotekoje organizuojamus renginius: knygų sutiktuves, susitikimus su rašytojais bei įvairių meno parodų atidarymus.Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: senjoros Bronė Šiaučiulienė, Teresė Pilkauskienė, Janina Tamulienė.
Antroje eilėje iš kairėsės: LBD Anykščių skyriaus pirmininkė Ligita Matulienė, kolegė Danutė Dudonienė, senjoros: Stasė Tankūnienė, Danutė Steponvičienė, Germa Aviltienė, Aldona Pilkauskienė, Irena Gražienė, Stasė Baronaitė. Trečioje eilėje – Bibliotekos profesinės darbuotojų sąjungos pirmininkė Audronė Šidlauskienė, 2011 m. (Skaivės Meškauskienės nuotr.)


2011 gegužės 26 d. LBD Anykščių skyriaus pirmininkė L. Matulienė kartu su Senjorų klubo prezidente S. Tankūniene organizavo bibliotekininkėms senjoroms ekskursiją į Kėdainius. Išvykos metu aplankyta Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos miesto filialas „Liepa“ ir Vilainių kaimo filialas. Didelį įspūdį paliko Vilainių biblioteka, kuri įsikūrusi Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų komplekse, kuriame laisvalaikį galima praleisti dziudo, bokso, šachmatų salėse, lengvosios atletikos manieže ar teniso aikštelėse, veikia baseinas su sauna. Antrame pastato aukšte įsikūrusi biblioteka. Jauki ir graži biblioteka lankytojus pasitinka kompiuterių sale, vaikus vilioja jiems įrengtas mažųjų skaitytojų kampelis, kuriame gausu žaidimų, knygelių. 


2012 m. gruodžio 12 d. organizuotas senjoroms susitikimas su Anykščių krašto almanacho „Pasaulio anykštėnas“ redaktoriumi Tautvydu Kontrimavičiumi. Susitikimo metu redaktorius pasakojo apie leidinio straipsnių autorius, temas ir pakvietė senjoras rašyti prisiminimus apie savo pirmuosius mokytojus. Bibliotekininkės prisiminė savo darbą bibliotekoje, dalinosi įspūdžiais ir savo darbo patirtimi. Bibliotekininkėms senjoroms redaktorius įteikė dovanų – jo redaguojamą leidinį „Pasaulio anykštėnas“. Susitikimo metu duotas pažadas ištesėtas. Prisiminimus apie savo pirmuosius mokytojus parašė Janina Daunoravičienė, Danutė Steponavičienė, Teresė Pilkauskienė. Jie išspausdinti Pasaulio anykštėnų bendrijos almanache „Pasaulio anykštėnas“ 2012 m. Nr. 1 (39).

Senjoros su „Pasaulio anykštėnas“ redaktoriumi T. Kontrimavičiumi, 2012 m.
2012 m. senjoros bibliotekininkės susirinkusios Viešojoje bibliotekoje paminėjo kolegių Aldonos Pilkauskienės, Bronės Šiaučiulienės, Germos Aviltienės, Stasės Pavilonienės jubiliejus. Senjorų klubą papildė naujos narės: Zita Banelienė, Sigita Jurevičienė, Romualda Bražėnienė, Elena Bublienė. Išrinkta nauja senjorų klubo „Laikas“ prezidentė E. Bublienė.Iš kairės: Danutė Steponavičienė, B. Šiaučiulienė, S. Tankūnienė, Laima Klimantavičienė, Zita Banelienė, 2012 m. (Ligitos Matulienės nuotr.)2013 m. birželio 17 d. Anykščių senjoros bibliotekininkės susitiko su Molėtų senjorais. Molėtų viešoji biblioteka vykdė projektą „Tarmės – gyvoji kalbos versmė“. Molėtų ir Anykščių bibliotekininkai senjorai Anykščių viešojoje bibliotekoje, 2013 m. (Violetos Matelienės nuotr.) Projekto tikslas buvo sudominti rajono bendruomenę tarmėmis, daugiau dėmesio skiriant aukštaičių tarmei. Projekte dalyvaujantys senjorai nutarė vykti į Anykščius ir pabendrauti su anykštėnais tarmiškai ir pajausti tarmių panašumus ir skirtumus.
Susitikimas vyko Anykščių viešojoje bibliotekoje. Svečius iš Molėtų sutiko bibliotekos kolektyvas ir anykštėnai bibliotekininkai senjorai. Susitikimo metu visi dalinomės darbo patirtimi, kalbėjo apie savo tarmes.

Plačiau:
http://www.moletai.rvb.lt/lt/naujienos/797-tarmi%C5%B3-metais-senjorai-lank%C4%97si-anyk%C5%A1%C4%8Diuose


Bendradarbiavimas ir dalyvavimas LBD veikloje

2011 sausio 19 d. Lietuvos respublikos Seimo (LRS) trečiųjų rūmų konferencijų salėje įvyko aštuntasis LBD suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo ir Anykščių skyriaus atstovai: Romas Kutka, Rita Pocienė, Virginija Jakučionienė, L. Matulienė. Konferencijoje išrinkta nauja LBD pirmininkė – Alina Jaskūnienė Birštono viešosios bibliotekos direktorė ir nauja LBD taryba. Iš 22 kandidatavusių į LBD tarybą išrinkta 15 draugijos narių, tarp jų ir Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vyr. bibliotekininkė L. Matulienė. Į Revizijos komisiją išrinktas bibliotekos direktorius R. Kutka. Už aktyvią visuomeninę veiklą draugijoje LRS Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas įteikė padėką LBD Anykščių skyriaus pirmininkei L. Matulienei.
2011 m. LBD Anykščių skyriaus pirmininkė L. Matulienė dalyvavo IFLA finansuojamuose mokymuose „Bibliotekų asociacijų stiprinimas“ („Building Strong Library Associations“). Mokymai vyko Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. Draugijos nariai mokymų metu sėmėsi idėjų apie naujas veiklos formas sparčiai besikeičiančioje visuomenėje, diskutavo apie partnerystės svarbą ir gerų santykių plėtojimą, finansavimo šaltinius, asociacijos įvaizdžio stiprinimą, atstovavimą bibliotekai ir daugelį kitų aktualių klausimų.


2011 m. gruodžio 2 d. VU Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ir Lietuvos bibliotekininkų draugija surengė mokslinę konferenciją „Biržiškos skaitymai 2011“. Konferencijoje buvo nagrinėjama bibliotekininkystės istorinė ir šiuolaikinė problematika, kalbama apie mokslo ir praktinio darbo bibliotekose bei informacijos įstaigose naujoves. Skaityti pranešimai, skirti prof. Vaclovo Biržiškos tyrinėtų sričių analizei, kūrybinio palikimo klausimams. Dalis pranešimų buvo skirta skaitmeninimo ir ilgalaikio duomenų išsaugojimo problemoms, aptarta „Europeana“ skaitmeninės bibliotekos kūrimo dokumentika. Konferencijoje dalyvavo ir Anykščių LBD skyriaus narės: Audronė Šidlauskienė, Genovaitė Šarskuvienė ir Anykščių LBD skyriaus pirmininkė L. Matulienė.


2012 m. birželio 15 d. LBD Anykščių skyriaus pirmininkė dalyvavo Vilniuje vykusioje IFLA projekto „Bibliotekų asociacijų stiprinimas (Building strong Library Associations)“ baigiamojoje konferencijoje, kurioje aptarti ne tik projekto rezultatai, bet ir numatytos LBD tvarumo stiprinimo gairės ateičiai. Įgytos naujos žinios ir patirtis, galimybė pasikeisti nuomonėmis apie skyrių veiklą, gerosios patirties sklaida, bibliotekininkų draugijos veiklos aktyvinimo naujų metodų paieška.

Draugystė su kolegomis iš Panevėžio užsimezgė dar 2009 m. anykštėnų bibliotekininkų organizuotame Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydyje. 2012 m. Puntuko papėdėje pasirašėme Draugystės ir Bičiulystės sutartį su LBD Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės skyriumi. Šį kartą kolegos iš Panevėžio plaukė baidarėmis Šventąja, grožėjosi nuostabiomis Anykščių apylinkėmis. Pasirašyta Draugystės ir Bičiulystės sutartis.


Pakeliui į namus kolegos užsuko į rašytojo A. Vienuolio-Žukausko tėviškę – Ažuožerius. Keliautojus pasitiko Ažuožerių filialo bibliotekininkė Daiva Agafanovienė ir jaunieji skaitytojai. Svečiams buvo parodytas lėlių spektaklis „Raudonkepuraitė“, stabtelėta atokvėpio valandėlei, aplankyta rašytojo sodybvietė.


2013 m. balandžio 30 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (MKIC) vyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) narių konferencija „Bendraujančios bibliotekos: patirtys, technologijos“.


Konferencijoje dalyvavo LBD Anykščių skyriaus nariai: direktorius R. Kutka, Kraštotyros ir leidybos skyriaus vyr. bibliotekininkė, LBD Anykščių skyriaus pirmininkė L. Matulienė, Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė, Kurklių filialo vyr. bibliotekininkė Danguolė Kavaliauskienė.


Pranešėjai konferencijoje kalbėjo aktualia bibliotekų bendravimo tema, dalijosi atskirų bibliotekų patirtimi. Konferencijoje LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė aptarė 2012 m. draugijos veiklą, vykusius renginius, vykdomus projektus, LBD Tarybos veiklos rezultatus. Revizijos komisijos pirmininkas R. Kutka pateikė finansinę draugijos ataskaitą. Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėjai A. Berezauskienei įteikta Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka už veiklą garsinant poetinį Anykščių kraštą, profesinį patriotizmą ir svarų indėlį į Lietuvos bibliotekininkystės raidą. Šią padėką įteikė Pirmininko patarėjas kultūrai Faustas Latėnas.

Plačiau: http://www.anykstenai.lt/?pg=naujienos2&nj=972


LBD Anykščių skyriaus akcijos ir iniciatyvos

2011 m. balandžio 15 d. LBD Anykščių skyrius kartu su bibliotekos administracija iniciavo aplinkos švarinimo akciją „DAROM“. Kadangi biblioteka 2007 m. pavadinta Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių vardu, bibliotekininkai važiavo į memorialinę Didžiulių sodybą Griežionėlėse, kur gyveno L. ir S. Didžiuliai. Bibliotekininkai grėbė sodyboje iš rudenio likusius lapus, tvarkė Padvarninkų kapinaites, kuriose palaidota rašytoja L. Didžiulienė-Žmona ir švietėjas S. Didžiulis bei kiti jų šeimos nariai.


Bibliotekininkai vyksta į Griežionėles, 2011 m. (Violetos Matelienės nuotr.)2011 m. LBD Anykščių skyrius pakvietė visus rajono gyventojus dalyvauti akcijoje „Knygų Kalėdos“. Rėmėjai, skaitytojai knygas nešė tiesiai į savo mikrorajono biblioteką. Daugiausia iš rėmėjų, 40 knygų gavo Svėdasų miestelio biblioteka. Į kiekvieną biblioteką užsuko knygų Kalėdos, tik ne tokios gausios buvo dovanos. 2013 m. Akcija buvo viešinama visuose lapkričio – gruodžio mėnesiais organizuotuose renginiuose. Gruodžio 13 d. įvyko naujojo Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos pastato (Vyskupo skveras 1) atidarymo iškilmės. Iškilmėse dalyvavo LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė. LR Prezidentė  atvežė bibliotekai akcijos „Knygų Kalėdos“ knygų dėžę, linkėdama, kad „bibliotekos pilnės ir turtės leidiniais bei kompiuteriais, kad lietuviai vis labiau pažins pasaulį, o pasaulis – Lietuvą“.


 2012 m. gegužės 28 d. 12-osios Nacionalinės bibliotekos savaitės metu organizuota išvyka į Pasvalį ir Pakruojį. Aplankytos bibliotekos, Pakruojo dvaras, įdomiausios ir netikėčiausios Joniškėlio vietos, „Stebuklingas“ akmuo, seniausia Lietuvoje universitetinė ligoninė. Bibliotekininkai aplankė vynuogių augintoją ir vyno darytoją Algirdą Lungį, ragavo vynuogių bei įvairių natūralių naminių vynų. A. Lungis per degustacijas žmones stebina putinų, šaltalankių, serbentų, šermukšnių, vyšnių, erškėtuogių, gervuogių, pienių ar net burokėlių ir kitų vaisių, uogų ir daržovių vynais. 


LBD Anykščių skyriaus iniciatyva buvo pateikta rekomendacija Lietuvos radijo „Klasika“ programos laidai „Ryto allegro“ dėl metų kultūros šviesulio vardo suteikimo Ažuožerių filialo vyr. bibliotekininkei Daivai Agafanovienei. LRT radijo laida „Ryto allegro“ penktą kartą paskelbė Metų kultūros šviesulį – žmogų, 2012 metais daugiausiai nuveikusį savo miesto ar kaimo bendruomenės labui bet kurioje kultūros srityje. Mūsų džiaugsmui ja tapo mūsų kolegė D. Agafanovienė. 2013 m. sausio 23 d. LRT televizijos studijoje vyko iškilmingas renginys, kuriame apdovanoti geriausieji visuomeninio transliuotojo darbuotojai „Bitinukai 2012“ bei Metų kultūros šviesuliu Lietuvos radijo klausytojų išrinkta Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Ažuožerių filialo vyresnioji bibliotekininkė D. Agafanovienė. Nominaciją Daivai įteikė Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Rūta Kačkutė.

Plačiau:
http://www.anyksciuvb.lt/lt/archyvas/550-iteikta-kulturos-sviesulio-nominacija


LBD Anykščių skyrius bendradarbiaudamas su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis organizuoja įvairias akcijas, iniciatyvas, konkursus. Jau keleri metai, organizuojami bibliotekininkų pagamintų patiekalų konkursai. Patiekalai gaminami iš Liudvikos Didžiulienės-Žmonos receptų knygos „LIETUVOS GASPADINĖ arba PAMOKINIMAI kaip prigulinčiai SUVARTOTI DIEVO DOVANAS“. Pirmasis konkursas įvyko 2009 m. kovo 16 d. Griežionėlėse, Didžiulių šeimos sodyboje, kur prieš daugiau kaip šimtą metų gyveno knygelės autorė, o dabar įkurtas Didžiulių muziejus. LBD Anykščių skyriaus pirmininkė L. Matulienė iškepė patiekalą „Legumina iš bulbių“. Šis patiekalas tapo tradiciniu. Pagaminti tokį patiekalą pigu, o patiekti svečiams yra gražu ir valgyti skanu.
2013 m. gegužės 7 d. Viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyrius šventė įkurtuves naujame bibliotekos pastate (Vyskupo skveras 1). Kraštotyrininkės kolegas bibliotekininkus skyriuje pasitiko su tradiciniu patiekalu „Legumina iš bulbių“.

Bibliotekininkės vaišina atvykusius tradiciniu patiekalu „Legumina iš bulbių“, 2013 m. (Violetos Matelienės nuotr.)


Tradicinio patiekalo gyvavimas tęsiasi. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka organizavo konkursą „Mano krašto gardėsis“. Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja A. Berezauskienė parašė straipsnį apie L. Didžiulienės knygą ir jos receptus, publikaciją paskelbė interneto svetainėje www.grazitumano.lt. Laimėjus konkursą „Mano krašto gardėsis“, Anykščių viešoji biblioteka, kaip viena iš nugalėtojų, gavo metinę (2014 m.) leidinio „Šeimininkė“ prenumeratą, o A. Berezauskienės straipsnis patalpintas į knygą „Paveldėtas receptas“ (2014 m.).
Plačiau:

http://www.anyksciuvb.lt/lt/naujienos/35-apie-mus/811-biblioteka-puosiasi


http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3_kra%C5%A1totyrininki%C5%B3_tradicinis_patiekalas_%E2%80%9ELegumina_i%C5%A1_bulbi%C5%B3%E2%80%9C


2013 m. gegužės 3 dienos popietę LBD Anykščių skyriaus nariai dalyvavo akcijoje „Alyvų gatvė“. Kartu su Anykščių moterų informacijos ir užimtumo centru bei jo vadove Elvyra Lasskaja sumanyta pasodinti alyvas Anykščių mieste, Dariaus ir Girėno gatvėje.

Bibliotekininkai – Akcijos dalyviai su Anykščių rajono meru S. Obelevičiumi, 2013 m. (Nuotrauka iš LBD Anykščių skyriaus archyvo)


Pirmąjį krūmelį pasodino gražia pilietine iniciatyva ir tradicijomis besidžiaugiantis meras Sigutis Obelevičius, prieš tai akcijos dalyvius pamokęs, kaip taisyklingai pasodinti alyvas, kad jos prigytų, augtų ir kerėtų nuostabiais žiedais. Kartu su bibliotekininkais darbo ėmėsi alyvų sodinimo idėjai pritariantys politikai, nevyriausybinių organizacijų, kultūros ir švietimo įstaigų, verslo įmonių atstovai, žinomi anykštėnai, Vilniaus bei Kauno anykštėnų bendrijų atstovai. Sodintojus linksmino Kultūros centro folkloro ansamblis „Valaukis“ dainuodami dainas apie alyvas. Eilėraščius apie alyvas skaitė senjorai – Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ nariai.

2013 m. spalio 8 d. Viešojoje bibliotekoje vyko apžiūros „Kraštotyros darbas bibliotekose“ baigiamasis renginys. Renginį organizavo Viešosios bibliotekos administracija, LBD Anykščių skyrius ir Anykščių bibliotekininkų profesinė sąjunga. Apžiūros komisija, kurią sudarė Viešosios bibliotekos darbuotojos: Aušra Miškinienė, Vida Kontrimavičienė, Ligita Matulienė, Audronė Šidlauskienė ir Audronė Berezauskienė susumavo du metus trūkusios apžiūros rezultatus ir išrinko nugalėtojus. Vieninga komisijos narių nuomone pirmoji vieta skirta Traupio filialo vyr. bibliotekininkei Ramunei Musteikienei už turiningą, kūrybišką kraštotyros veiklą, kraštotyros informacijos sklaidą tradicinėje spaudoje, interneto erdvėje, skaitmeninėse laikmenose, radijo ir televizijos laidose. R. Musteikienė be kitų – apžiūros veiklos nuostatuose numatytų darbų – sudarė ir išleido 2013 m. kraštotyros knygelę apie Traupį. Už kūrybingą kraštotyros veiklą antroji vieta skirta Kurklių filialo vyr. bibliotekininkei Danguolei Kavaliauskienei, trečioji – Ažuožerių filialo vyr. bibliotekininkei D. Agafanovienei. Apžiūros nugalėtojus apdovanojo renginio mecenatas kraštotyrininkas, fotografas, kraštotyros knygų apie Viešintas autorius Tautvilis Uža, Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ redaktorius Žilvinas Pranas Smalskas, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus pirmininkė L. Matulienė, Anykščių bibliotekininkų profesinės sąjungos pirmininkė A. Šidlauskienė. Plačiau:
http://www.anyksta.lt/naujienos/naujienos/27889-anyksciu-bibliotekoje-pirmenybe-krastotyrai


2013 m. birželio mėn. LBD Anykščių skyriaus ir Anykščių bibliotekininkų profesinės sąjungos iniciatyva Anykščių rajono bibliotekininkai išsiruošė keliauti po Ukrainą. Kelionės metu aplankytas Jeremčia miestelis. Sportiškiausi ir ištvermingiausi net ir lietui lyjant įkopė į Makovicos (984 m) kalną, pabuvojo Dovbušo uolose, Bukovelio slidinėjimo centre, įsikūrusiame Karpatų nacionalinio parko teritorijoje. Pakilę keltuvais, keliautojai žavėjosi nepakartojamais Karpatų peizažais, džiaugėsi tyru kalnų oru. Sekančią dieną bibliotekininkai kopė į Vakarų Karpatų kalnyno aukščiausią viršūnę Goverlą (2061 m). Nors kopiant į kalną lijo lietus, griaudė griaustinis, visiems įspūdis buvo nepakartojamas.

Anykštėnai bibliotekininkai Ukrainoje, 2013 m. (Nuotrauka iš LBD Anykščių skyriaus archyvo)


Paskutinę kelionės dieną ekskursijos dalyviai praleido Ivano Frankivsko mieste. Vienas iš kelionės tikslų – pažintis su Ukrainos bibliotekomis. Bibliotekininkai iš Anykščių susipažino su Ivano Frankivsko apskrities I. Franko moksline biblioteka, kuri įsikūrusi miestelio senamiestyje.Ivano Frankivsko apskrities I. Franko mokslinėje bibliotekoje, 2013 m. (Nuotrauka iš LBD Anykščių skyriaus archyvo)Anykštėnai susipažino su biblioteka, aplankė bibliotekos skyrius: Mokslinį ir metodinės veiklos, Mokslo ir dokumentų organizavimo ir įrašų katalogų skyrių, Elektroninės žiniasklaidos centrą, Regiono literatūros – kraštotyros skyrių, Meno literatūros, Užsienio kalbų literatūros, Redagavimo ir leidybos sektorių ir kitus. Darbuotojai papasakojo apie vykdomus projektus: „Viešosios bibliotekos – tiltai į e-valdžią“, „Langas į Ameriką“, „Regioninio informacinių portalų ir informacijos centro steigimas, remiantis viešosiomis bibliotekomis Ukrainoje“, „LEAP bibliotekos“ ir kitus. I. Franko mokslinė biblioteka bendradarbiauja su Gėtės institutu Ukrainoje ir parengė bendrą projektą „Šiuolaikinės knygos iliustracija Vokietijoje“. Apie bibliotekininkų iš Lietuvos – Anykščių – vizitą rašė ir Ukrainos bibliotekininkai savo portale: http://lib.if.ua/posts/1372322563.html


2011–2013 m. LBD Anykščių skyrius vykdė įvairiapusę bibliotekinę ir laisvalaikio užimtumo veiklą. Anykščių skyrius organizavo įvairias akcijas, iniciatyvas, konkursus, sveikino savo kolegas dirbančius ir senjorus įvairių švenčių bei gimtadienių progomis, rūpinosi bibliotekininkų senjorų laisvalaikiu, pagal galimybę teikė jiems ir socialinę pagalbą. Taip pat organizavo išvykas į muziejus, koncertus, parodas, knygų muges, susitikimus su kitais senjorų klubais.

Bendradarbiaudamas su kitais LBD skyriais Anykščių skyrius keitėsi informacija, dalinosi darbo patirtimi, organizavo išvykas bei kvietė kolegas pas save į svečius. Skyriaus nariai kėlė kvalifikaciją, stengėsi ugdyti savo profesionalumą, dalyvavo stažuotėse, konferencijose ir patys rengė įvairius seminarus, kursus, konkursus bei kitus renginius.


Siekiant gerinti bibliotekininko įvaizdį visuomenėje parašyti straipsniai apie nusipelniusius anykštėnus bibliotekininkus: kraštietį VU afil. prof. Osvaldą Janonį, Kultūros šviesulį – Ąžuožerių filialo vyr. bibliotekininkę D. Agafanovienę, Kraštotyros apžiūros nugalėtojas Ramunę Musteikienę, Danguolę Kavaliauskienę ir kitus bibliotekininkus, už įvairią veiklą apdovanotus diplomais bei padėkos raštais.


Kartu su Anykščių bibliotekininkų profesine sąjunga organizuotos akcijos, dalyvauta mitinguose reikalaujant gerinti bibliotekų materialinę bazę, didinti bibliotekininkams atlyginimus.


LBD Anykščių skyriaus informacija