Liudas Baltutis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Garbingas mokytojo vardas

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,6 / 5 (44 balsai)

Ryškius pėdsakus Kurtuvėnų žemėje įmynė LIUDAS BALTUTIS. 1926 metais atvykęs į Kurtuvėnų mokyklą ir dirbdamas mokyklos vedėju L.Baltutis įsijungė į švietėjišką veiklą, rūpinosi mokyklos remonto darbais, pasižymėjo dideliu darbštumu, mėgo į viską žiūrėti išradingo žmogaus akimis. L. Baltutis Kurtuvėnuose daug laiko skyrė mokinių meninių sugebėjimų ugdymui. Jis mažame Kurtuvėnų miestelyje subūrė chorą, vadovavo dviem orkestrams, dramos būreliui. L.Baltutis Kurtuvėnuose buvo šaulių vadas. „...nors nedaug ką nuveikiau, bet džiaugiuos, kad ir aš, kaip daugelis tų laikų mokytojų, nors maža dalele prisidėjau prie gelbėjimo mūsų Tėvynės“ (Liudas Baltutis ,1936m.) Jo šeimą, kaip ir daugelį lietuvių palietė tremties išgyvenimai. Liudas Baltutis mirė 1954 metais rugsėjo 12d. ir buvo palaidotas Kamerovo srities Kiseliovo kapinėse. Didelę meilę ir pagarbą savo tėvui išreiškė L.Baltučio sūnus Romualdas. Jo pastangų dėka velionio tėvo palaikai 1989 metais buvo pargabenti į Lietuvą į Kurtuvėnų kapines. Šalia mokyklos esanti gatvė pavadinta Liudo Baltučio vardu. Išreikšdamas didžiulę pagarbą savo tėvų šviesiam atminimui ROMUALDAS BALTUTIS visą savo laisvalaikį lyg priesaiką paskyrė savo tėvo atminimui įamžinti. Jis surinko prisiminimus apie tėvo švietėjišką veiklą, apie patirtus sunkumus ir kančias tremtyje, apie sugebėjimą bet kokiose sąlygose siekti mokslo. „Mano gyvenimo didžiausia vertybė buvo tai, kad tėvai mane išmokė surasti išeitį iš kiekvienos situacijos. Tik po to supratau, kokia miela man LIETUVA ir kad šią meilę Tėvynei tėvai man po kruopelytę įdėjo į širdį.“( Romualdas Baltutis) 2001 metais R.Baltutis išleido knygelę „Septyniolika metų be Tėvynės“. Tai buvo tik leidybos pradžia. Subūręs bendraminčių būrį, padedant Lietuvos tremtinių bendrijai, kitiems Lietuvos šviesuoliams Romualdas Baltutis 2005 metais išleido knygos „Sibiro Alma Mater“ I dalį. Knygoje pateikiami tremtinių prisiminimai apie tai kaip jie, būdami toli nuo Tėvynės, kęsdami tremties vargus siekė mokslo ir tikėjo Lietuvos šviesesne ateitimi. 2007 metais įvairiose Lietuvos vietovėse, mokyklose ,bendruomenėse vyko jau ir II dalies knygos „Sibiro Alma Mater“ pristatymai. „Reikia išmokti sugebėti pačiam tvarkytis savo gyvenimą nepriklausomai nuo kliūčių ruožo, kurį privalu įveikti kiekvienam žmogui, kad būtum naudingas ne tik aplinkiniams, bet ir galėtum tarnauti savo Tėvynei Lietuvai.“(Romualdas Baltutis) 2009 metais gegužės 9d.Šiaulių universiteto salėje, pilnutėlėje knygos bendraautorių, rėmėjų ir gerbėjų vyko paskutinės - trečiosios knygos „Sibiro Alma Mater“( Post skriptum) pristatymas. „Sibiro Alma Mater trilogija- ištvermės, dvasios stiprybės, vilties ir tiesos ieškojimo liudijimas sudėtingiausiomis gyvenimo sąlygomis.“ (Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis) Ateinančioms kartoms šios knygos išliks kaip paminklas šviesos nešėjams. Šaltiniai: Šiaurės Lietuva, 1931m., Vaitiekūnienė E. ,Trinka V., Jakučionis A., Sugrįžo Liudas Baltutis.-Šiaulių naujienos.- 1989m. rugsėjo 12d. .I.Puščiauskienė