Marijampolės Atgimimo fotografija

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,1 / 5 (20 balsai)

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,1 / 5 (20 balsai)
FOTOALBUMAS
Mitingas Rygiškių Jono gimnazijos stadione, 1989 06 14.

K. Jakubausko fotografija


1988-ieji – tuometiniame Kapsuke (Marijampolėje) buriasi Sąjūdžio grupės, vyksta mitingai, atstatinėjama istorinė tiesa, pirmą kartą oficialiai švenčiamos Kalėdos. 1989-ieji – miestui sugrąžinamas Marijampolės vardas, žemiečiai karštai palaiko išstojimo iš TSRS idėją Baltijos kelyje, prasideda masinė karinių bilietų grąžinimo akcija, jaunuoliai atsisako tarnauti okupacinėje armijoje. 1990-ieji – marijampoliečiai gyvena Kovo 11-osios laisvės džiaugsmu ir rūpesčiu dėl vis dar trapios Nepriklausomybės. 1991-ieji – kruvinoji Sausio 13-osios naktis, gedim, laidojam savo miesto sūnų ir džiaugiamės – pagaliau, Rusija pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Metai, mėnesiai, dienos, valandos, akimirkos, mūsų triumfas ir tragedija, džiaugsmas ir liūdesys, darbai ir šventės, begalinė viltis ir nerimas. Metai nuausti iš kontrastų, pilni prieštaravimų, kai pynėsi skausmingi istorijos faktai, laisvės triumfas, žmogiškas bailumas ir narsa. Buvome žmonėmis gyvenančiais meile Lietuvai, pasididžiavimu savo tauta ir visa apimančiu vienybės jausmu.

Fotografija iš Stasio Daugėlos kolekcijos.

Fotografas nežinomas


Prabėgo 22 metai, užaugo nauja karta marijampoliečių. To meto įvykiai tapo istorija, išlikusia mūsų atmintyje, užfiksuota žodyje ir vaizde. Mes žvelgiame į fotografijos kadrus, matome pažįstamus veidus. Bet ar atsimename tuos, kurie stovėjo anapus objektyvo: Kęstutis Jakubauskas, Romas Linionis, Vitalijus Mozūraitis, Romas Rusteika, Vytautas Žukauskas...

Laikas nuo laiko be galo norisi sugrįžti į tas dienas, prisiminti įvykius, žmones, patirtus išgyvenimus, pasidalinti atsiminimais su vaikais ir anūkais. Norisi prisėsti, paimti į rankas albumą ir sugrįžti atgal.

Turinys

Kęstutis Jakubauskas

Kęstutis Jakubauskas (kairėje) ir Vidmantas Kačergis

Romo Linionio fotografija


Kęstutis Jakubauskas – fotografas, tautinio atgimimo metraštininkas, gimė 1946 m. Marijampolėje apsigyveno 1977 m., dirbo dujofikacijos valdyboje, po atgimimo Vilkaviškio raj. atgavęs tėvų žemę kartu su broliu užsiėmė medžio apdirbimo verslu. 1981 m. įsitraukia į „Sūduvos“ fotoklubo veiklą. Iki 1988 m. kūryboje vyrauja etnografiniai motyvai. Surengė kelias personalines ir dalyvaudavo bendrose parodose. Kolegos kalbėdami apie K. Jakubauską vieningi: garbingas, darbštus, doras, idealistas, nuostabus žmogus.

Ypač aktyviai reikštis K. Jakubauskas pradėjo Atgimimo laikotarpiu. Fotografavo Sąjūdžio mitingus, tremtinių susiėjimus, partizanų palaikų perlaidojimus. Daug tikėjęsis po Kovo 11-osios, liūdėjo jog Lietuva lietuviams netapo pakankamai saugia ekonomine, socialine ir dvasine užuovėja. Mirė Kęstutis Jakubauskas 2003 m. kovo mėnesį.


Romas Linionis

Danutės Katkuvienės nuotrauka


Romas Linionis – fotomenininkas, kraštotyrininkas, gimė 1951 08 23 Marijampolėje, baigė II-ąją vidurinę mokyklą, vėliau Kauno politechnikos institutą, dirbo Marijampolės maisto pramonės automatų gamykloje, vėliau, 1982-1985 m., Marijampolės fotografijos galerijoje, dabar miesto Kraštotyros muziejuje. 1970 m. susidomi fotografija, 1975-1982 m. vadovauja „Sūduvos“ fotoklubui, nuo 1979 m. yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. 1994 metais jam suteiktas Tarptautinės fotomenininkų federacijos (AFIAP) garbės vardas. Labai sunku glaustai apibūdinti tokį kūrėją kaip Romas Linionis: dešimtys fotografijų ciklų, dešimtys knygų, kurios iliustruotos jo fotografijomis, autoriniai fotoalbumai, Lietuvoje ir užsienyje surengta daugiau nei 60 personalinių parodų, suteikta gausybė apdovanojimų (http://www.photography.lt/lt.php/Fotografai?id=72 ).

Štai jau keturiasdešimt metų, kai Romas Linionis nepaleidžia iš rankų fotoaparato fiksuodamas Marijampolės įvykius, žmones, pastatus, gamtą. Pro jo akis neprasprūsta niekas: jis visada įvykių centre.

Vitalis Mozūraitis

Vitalis Mozūraitis

Fotografija iš asmeninio archyvo


Vitalis Mozūraitis – fotografas ir verslininkas, tremtinių sūnus, gimė 1953 04 01 Sibire, Osinikuose, Kemerovo sr. Grįžęs į Lietuvą, 1971 m. baigė Marijampolės Jono Jablonskio vidurinę mokyklą, studijavo Kauno politechnikos institute, dirbo Marijampolės automatų gamykloje, vėliau Pieno konservų fabrike. Fotografija susidomėjo dar vaikystėje. Žinias ir patirtį kaupė savarankiškai. Iki atgimimo fotografija buvo tik pomėgis. Kaip sakė pats fotografas, „duoną valgyti iš fotografijos pradėjau nuo 1988 m.“ 1991 01 14 įregistravo foto studiją „Žybsnis“. Fotografija tapo ne tik duona, bet ir verslu. V. Mozūraitis bendradarbiauja su kraštotyrininke Danute Vidrinskiene.

Vitalis Mozūraitis nuo 1988 m. fotografijoje pradėjo fiksuoti svarbesnius Atgimimo įvykius Marijampolėje: pirmąjį mitingą, R. Juknevičiaus laidotuves ir kitus svarbius įvykius. Tačiau daugiau sukosi Lietuvos ir Vilniaus atgimimo verpetuose.


Romas Rusteika

Fotografija iš R. Rusteikos archyvo

Romas Rusteika  fotografas, fotomenininkas, kraštotyrininkas, „Sūduvos“ fotoklubo narys, gimė 1931 12 17 Raninės k., Paežerėlių valsč., Šakių a. Mokėsi Leoniškių pradžios mokykloje, vėliau apsigyveno Gerdžių k., Šakių raj. Susirgus patėviui padėdavo mamai ūkyje, tęsti mokslų galimybės neturėjo. Ūkis, kur gyveno Rusteika, glaudėsi prie miško, todėl jam buvo nesvetima pagalba partizanams. 1953 m. įsigijo vairuotojo teises, apsigyveno Šakiuose, trejus metus tarnavo sovietinėje armijoje. 1960 m. apsigyveno Marijampolėje. 1964 m. R. Rusteika įsigijo fotoaparatą. Pabandė fotografuoti. Patiko. Netrukus įsitraukė į „Sūduvos fotoklubo“ veiklą, dalyvavo daugiausia bendrose parodose, gali didžiuotis gautais apdovanojimais iš Bulgarijos, Lenkijos, Latvijos. Labai mėgo keliauti, savo talpiuoju „Zimu“ į foto keliones veždavo kolegas bei Vytauto Žukausko vadovaujamo foto būrelio vaikus.

Neliko abejingas pirmiesiems atgimimo ženklams Marijampolėje. Jo fotoaparatas fiksavo pirmuosius mitingus, protesto akcijas, šventes. R. Rusteika pasižymėjo kaip aktyvus kraštotyrininkas. Ieškodamas Partizanų kovų ir žūties vietų nukeliavo apie 280 000 kilometrų, surado daugiau 2500 vietų Marijampolės apskrityje bei Jurbarko, Kaišiadorių rajonuose. Liudininkų nurodytas ir atrastas vietas nufotografuodavo, pažymėdavo koordinates, trumpai aprašydavo. Už didžiulį indėlį atkuriant Lietuvos istoriją jam paskirta II laipsnio valstybinė pensija.


Vytautas Žukauskas

Fotografija iš V. Žukausko archyvo

Vytautas Žukauskas – fotografas, fotožurnalistas, kino operatorius. Gimė Vytautas Žukauskas 1940 07 14 Lazdijuose. 1961 m. baigė Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją. Dar mokyklos suole susidomėjo fotografija. Po mokyklos laukė privaloma tarnyba Sovietinėje armijoje. Dėl pomėgio fotografuoti armijoje neteko trijų fotoaparatų. Grįžęs iš tarnybos įsidarbino Automatų gamykloje elektriku. Ir darbo metu ir laisvalaikiu fotoaparatas visada būdavo greta. „Naujojo kelio“ redaktorius Bronius Daktariūnas pakvietė Vytautą dirbti fotokorespondentu. Jau dirbdamas laikraštyje V. Žukauskas baigė neakivaizdines žurnalistikos studijas VU. Daugiau kaip dvidešimt metų atidavė darbui su vaikais. Pionierių namuose mokė vaikus fotografijos amato ir meno paslapčių. Susodinęs vaikus į talpų fotografo Romo Rusteikos „Zimą“ veždavo juos į kūrybines keliones.1966 m. Vytautas Žukauskas atgaivino prigesusią „Sūduvos“ fotoklubo veiklą ir vadovavo jam iki 1975 m. Dirbdamas Lietuvos televizijos Sūduvos regiono kino operatoriumi nepamiršo fotografijos. Kaip ilgametis fotografas ir kino dokumentininkas yra sukaupęs regiono foto ir kino archyvą. Žukauskas surengė keletą autorinių parodų, buvo daugelio kolektyvinių parodų organizatorius.

Aktyviai fiksavo visus atgimimo įvykius mieste ir regione. Neišdildomą įspūdį V. Žukauskui paliko 1988 07 13 mitingas ir Vytauto Landsbergio kalba, kurios fragmentus (praėjus 22-iems metas!) cituoja neužsikirsdamas.


Vėliavos iškėlimas ant Marijampolės pašto. "Avarija" Fotografijos V. Žukausko
Parengė Loreta Skinkienė

Panaudota literatūra

Sūduvos fotoklubas, 1957-2007 : tradicijų puoselėjimas ir tęstinumas / sud. R.Brazytė, D. Katkuvienė, V.Juraitis, N. Linionienė, R. Linionis. - Vilnius : Studija "Vyzdys", 2008. - 56 p.


Romas Rusteika – nenuilstantis partizanų žūties vietų aiškintojas ir atminimo įamžintojas/ Zigmantas Vidrinskas, Marijampolės moksleivių kūrybos centras. – Marijampolė, 2007. -127 p.