Marijampolės literatų klubas"Sietynas"

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,9 / 5 (15 balsai)

Kol kas vienintelis literatų klubas Marijampolėje "Sietynas" susikūrė 1999 m. balandžio 8 d., subūręs 32 rašančius įvairaus amžiaus , išsilavinimo ir profesijų.skirtingo kūrybinio produktyvumo ir meninio lygio poetus ir prozininkus. Per 10 savo gyvavimo metų šis skaičius kito: klubo jaunimas, baigę mokslus Marijampolėje, išsikėlė gyventi kitur, kiti tiesiog nepritapo, net 4 mirė. Šiuo metu klube 24 nariai. Klubas rengia teminius vakarus, kuriuose dalyvauja visi klubo nariai, pristato naujai išleistas savo narių knygas. Palaiko artimus ryšius ir noriai dalyvauja kitų klubų (Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Alytaus ir kt.) organizuotuose renginiuose. Kaupiama archyvinė medžiaga. Nuo 2006 m. organizuojami literatūriniai skaitymai "Po rugpjūčio dangum", suburiantis įvairių respublikos klubų literatus. Kūryba buvo išspausdinta keturiuose "Sietyno" almanachuose: Nr.1. (1999), Nr.2 (2000), Nr.3 (2001) ir Nr.4 (2004), kai kurių - ir Sūduvos krašto literatų kūrybos almanache "Sūduva"(2001), vietinėje Marijampolės spaudoje ("Suvalkietis, "Savaitė", Marijampolės kronika" ), respublikiniuose leidiniuose bei užsienio spaudoje (Kanados - "Tėviškės žiburiai"", Amerikos - "Amerikos lietuvis"). Keletas klubo narių yra ir kitų kūrybinių organizacijų (Kaimo rašytojų sąjungos, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Dr. Vinco Kudirkos medikų literatų draugijos ) nariai. Klubo pirmininkės:

  • Kleva Verbickienė - pirmoji klubo pirmininkė (1999-2000);
  • Elena Macijauskienė - antroji klubo pirmininkė (2000-2001);
  • Aldona Murauskienė - trečioji klubo pirmininkė (2001-2003);
  • Irena Bradaitienė - ketvirtoji klubo pirmininkė ( nuo 2003 iki dabar).

Literato Stasio Ilgūno (mirė 2000 m.) knygos "Vandenio godos" pristatymas (2002)

Literatūriniai skaitymai "Po rugpjūčio dangum" (2007)

Literatūriniai skaitymai "Po rugpjūčio dangum" (2008)

"Aksominiai rūkai

Upės vingį užklos. -

Nepamiršim ilgai

Mes akimirkos šios.

Bėgs diena po dienos

Mums metus dovanos

Kaip rugpjūčio dangus

Tokio grožio nebus "


Irena Vaičiulytė - Bradaitienė