Medinis kryžius kelių Kalvarija-Suvalkai ir Kalvarija-Krosna sankryžoje

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:
Žinoma, kad 1938 m. minint Lietuvos Nepriklausomybės 20-metį, Kalvarijos miesto visuomenės rūpesčiu Suvalkų ir Alytaus plentų sankryžoje buvo pastatytas puošnus kryžius. Kas šio kryžiaus autorius, kol kas nežinoma.

Kryžius atstatytas 1990 m. liepos 15 dieną, (pagal 1938 m. fotografijoje užfiksuotą šioje vietoje stovėjusį kryžių. Nuotrauką pateikė Antanas Kružikas).

Kryžiaus aukštis - apie 6 m.

Atstatyto kryžiaus autoriai: Alfonsas Urbonavičius, Antanas Ramanauskas, Edmundas Venslova, Algirdas Dadurkevičius.

Medinis kryžius pastatytas ant betoninio pamato, kuriame įmūrytas metaliniame inde esantis testamentas ateinančioms kartoms. Kryžiaus kryžmoje įtaisyta koplytėlė, kurios sienelės išpjaustytos užuolaidėlių pavidalu.

Vienoje horizontalioje kryžmos dalyje įrėžta „1918 m.", kitoje - „1938 m." (Šie elementai iššifruoti nuotraukoje iš ankstesnio kryžiaus varianto). Vertikalios kryžmos dalyje-varinė lentelė su užrašu „INR". Kryžmą puošia spindulių vainikas. Kryžiaus šakų galuose įkomponuotos išlietos metalo saulutės. Stiebo briaunos apkraštuotos pasaulio medžio ornamentais. Kryžiaus stiebo priekyje įkomponuota ąžuolinė atversta knyga, kurioje įrašyti Edmundo Venslovos žodžiai (pastaba: ankstesnio kryžiaus žodžiai neiššifruoti):

„Dieve, prikelki mūsų tautą Prikelki iš gilios tamsos Priimki kryžių - mūsų auką Dėl mylimos Tėvynės Lietuvos. Per kryžių - į tikėjimą. Per kovą - į laisvę. Per gėrį - į laimingą gyvenimą. 1990.07.15 Kalvarijos sąjūdis ir miesto tikintieji."

Naujai atstatytą kryžių pašventino Kalvarijos parapijos bažnyčioje vikaru dirbęs kunigas ukrainietis Albertas Galeckis.

                                 Alvydas Totoris

Nuotrauka Astos Jankeliūnienės Medžiaga paimta iš leidinio „Kalvarijos krašto kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės“