Miežiškių "Angelų slėnis"

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 3,6 / 5 (240 balsai)

Parengė: bibliotekininkė Violeta Karklytė

Nuotraukoje "Angelų slėnis".

Miežiškių "Angelų slėnis"

Panevėžio rajone Miežiškiuose, slėnyje, kur ,,susimąstęs tamsus Nevėžis“, visada vykdavo vasaros koncertai, pasilinksminimai. Sakydavo: renginys prie senojo tilto. Eidamas į bažnyčią Miežiškių klebonas Rimantas Visockis dažnai stabtelėdavo ties šia vieta pasigrožėdavo slėniu. Taip klebonui kilo mintis, kad čia reikėtų padaryti kažką gražaus, nepaprasto. Savo nuomonę jis išsakė tuomečiam seniūnui J.Bartuliui, pritarimo sulaukė ir iš Miežiškių bendruomenės. Parko statyboms miškų urėdija parūpino ąžuolų, rajono savivaldybė parėmė lėšomis. Pakviesti medžio drožėjai mielai priėmė idėją slėnį pagražinti, jame įkurdinant keletą ,,angelų sargų“ miežiškiečiams ir visiems, atkeliaujantiems pasigrožėti šia vieta. Dirbę Miežiškiuose skulptoriai sako, jog ne skirtingų individualių darbų kūrimas, o bendras vienos idėjos įgyvendinimas puikiai atspindi „Angelų slėnyje“ vyraujančią atmosferą. Visi dirbę meistrai - ne profesionalūs skulptoriai, savamoksliai, tačiau daugeliui jų pomėgis kurti medžio skulptūras yra tapęs vieninteliu užsiėmimu, pragyvenimo šaltiniu. Taip atsirado patraukliai atrodančios sūpuoklės, suolai su skulptūromis bei kitokie medžio dirbiniai. Viename medinio suolo gale išskaptuota ausis, į kurią galima išsakyti savo nuomones ar pageidavimus. Kitame jo gale išskaptuota ausis, kuri stebi, ar sakoma tiesa. Vėliau slėnys pasipildė dar penkiomis ąžuolinėmis skulptūromis- sparnus plačiai išskleidusiais angelais. Slėnyje, iškilusi prie upės įspūdinga skulptūra, simbolizuojanti Nojaus laivą, ir pavėsinė.

Nuotraukoje:Vaikai piešia piešinius ant asfalto

Ši vieta tapo „Angelų slėniu“, nes joje „apsigyveno angelai“. Nuo 2006m. liepos 2-osios, slėnys pakeitė pavadinimą į medžio skulptūromis papuoštą ,,Angelų slėnį“. Angelai yra gėrio, nuoširdumo, paslapties, tikėjimo ir meilės įvaizdis. Per kelerius metus „Angelų slėnį“ savo rankų darbais papuošė: Dalius Dirsė, Martynas Povilauskas, Julius Gasaitis, Edvardas Belokopitovas, Stanislavas Janušas, Vidmantas Zakarka, Rolandas Jasiūnas. Sustatyti darbus drožėjams padėjo Miežiškių bendruomenė ir ypač jaunimas. Slėnyje švenčiamos visos miestelio šventės: šv. Baltramiejaus, šv. Jurgio atlaidai, „Nedelsk“ ėjimo/bėgimo solidarumo maratonas, folkloro „Per Šilalį jojau“ ir kitos šventės. Angelų slėnyje linksminamasi, sutinkami seni pažįstami, giminaičiai. Graži tradicija tapo po santuokos įregistravimo bažnyčioje jauniesiems aplankyti „Angelų slėnį“, tarsi dar kartą įtvirtinti meilės ir ištikimybės įžadus nuostabiame gamtos kampelyje. Grožio ir gėrio oazė Miežiškiuose kaip tik yra „Angelų slėnis“.

Nuotraukoje: Folkloro šventė "Angelų slėnyje".


O.Bartulytė

"Angelų slėniui"

(Dainelė)


Puošia slėnį angelai,

Čia įkurdinti drožėjų.

Sėstis kviečia šen suolai,

Medžių saugomi nuo vėjų.


Kalba liepos ir klevai:

-Čia, žmogau, susimąstyki.

Ačiū, kad atkeliavai,

Kur Nevėžis plaukia tykiai.


Šoki, linksminkis ar verk

Ir įkvėpki tyro oro.

Tik Nevėžin neįmerk

Nei mašinos, nei motoro!


Čia vieta ideali

Sumanyt, ką veikti dera,

Kuo praturtinti gali

Šį miestelį, šitą skverą.


Puoš dar slėnį ateity

Žmonės tie, kuriems mes rūpim.

Mūsų nebebus, - kiti

Glausis slėnyje prie upės.


Straipsniui naudota literatūra

1. „Socialinės inovacijos kaimo plėtrai“, sudarė Dr. Arūnas Poviliūnas, Vilnius, 2008, p.105 – 108, "Angelų slėnis Miežiškiuose", R.Vidugirienė

2. „Miežiškių žinios“, Leidžia Miežiškių parapija ir Miežiškių bendruomenė, 2007, rugpjūčio 19d., Nr. 1, p.4-5, "Kiekvienam po angelą", J.Švagždienė

3. „Miežiškių žinios“, Leidžia Miežiškių parapija, 2006, liepa, Nr. 5, p.7, "Angelų slėniui", O.Bartulytė


Iliustracijoms naudota literatūra

1.Nuotrauka: Angelų slėnis. Foto D.Karklytė

2.Nuotrauka: Folkloro šventė. Foto L.Kairytė

3.Nuotrauka: Vaikai piešia ant asfalto. Foto D.Karklytė