Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (2 617 balsai)
V. Račkaitis ir M. Telksnytė ( Nuotrauka R. Rakausko)
 Mildos Telksnytės ir Vygando Račkaičio veiklos ir kūrybos apžvalga 


Rašytojai M. Telksnytė ir V. Račkaitis – tikri Anykščių krašto dvasios saugotojai. Jie surinko įvairiose rankraščių saugyklose, senuose leidiniuose išblaškytus Anykščių krašto rašytojos prozininkės, dramaturgės, visuomenininkės L. Didžiulienės – Žmonos kūrinius, laiškus, detaliai atkūrė jos gyvenimo kelią ir išleido „Raštų“ du tomus.

Remdamiesi archyvine, memuarine ir literatūrine medžiaga autoriai skaitytojams pateikė beletristinę rašytojo Jono Biliūno biografiją „Į aukštą kalną“. Almanache „Anykščiai: krašto kultūros istorijos puslapiai“ redaktorius V. Račkaitis atskleidė nejudintus Anykščių krašto kultūros klodus, bei nežinomus žymių šio krašto žmonių faktus.

Šie autoriai 18 metų leido laikraštį „Kregždutė“ – vienintelį katalikiškos bei tautiškos pakraipos Lietuvoje jauniesiems skaitytojams skirtą periodinį leidinį, žadinantį dvasingumą, gerumą, meilę gimtinei, savo krašto tradicijoms. M. ir V.Račkaičiai išleido nemažai kraštotyros leidinių, prozos, poezijos, miniatiūros bei impresijos žanro kūrinių.

Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis pirmieji Teresės Mileliūnaitės kultūros premijos laureatai.

2009 m. Mildai Telksnytei ir Vygandui Račkaičiui suteikti Anykščių rajono Garbės piliečių vardai.[1]

Mildos Telksnytės biografija

Milda Elena TELKSNYTĖ [2]
Žurnalistė, rašytoja prozininkė, publicistė.

Gimė 1938 m. Rokavalkių k. Utenos rajone.

1947-1949 m. mokėsi Kvyklių (Utenos r.) pradinėje mokykloje, 1949-1956 m. – Utenos 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinė mokykla).

1956-1961 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą.

1961-1962 m. M. Telksnytė dirbo Žilinų (Varėnos r.) aštuonmetės mokyklos, 1962-1963 m. – Perlojos (Varėnos r.) aštuonmetės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Nuo 1963 m. iki šiol ji gyvena ir kuria Anykščiuose. 1963-1991 m. ji dirbo Anykščių rajono laikraščio "Kolektyvinis darbas" (vėliau – "Anykšta") redakcijoje: 1963-1965 m. – literatūrine darbuotoja, 1965-1987 m. – laiškų skyriaus vedėja, 1990-1991 m. – atsakingąja sekretore. M. Telksnytė paskelbė straipsnių kultūros paveldo populiarinimo klausimais.

Nuo 1991 m. M. Telksnytė yra savaitraščio vaikams "Kregždutė" redaktorė, Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kultūros istorijos leidinio "Anykščiai" redaktoriaus pavaduotoja.

M. Telksnytė parengė ir išleido knygas:

1974 m. – "Keturiasdešimtuoju meridianu" (su Vygandu Račkaičiu, kelionių reportažų rinkinys).

1978 m. – "Šventąja" (su V. Račkaičiu, kraštotyrinė kelionių apybraiža).

1979 m. – "Kuršių nerija" (kraštotyrinė kelionių apybraiža).

1983 m. – "Senelio duona" (novelių apysaka), "Dubysa" (su V. Račkaičiu, kraštotyrinė kelionių apybraiža).

1986 m. – "Į aukštą kalną" (su V. Račkaičiu, biografinė knyga apie Joną Biliūną, pataisytas ir papildytas leidimas – 2008 m.).

1991 m. – "Atminties medis" (su V. Račkaičiu, miniatiūros ir meditacijos). 1995 m. – "Nevėžiu ir jo pakrantėmis" (su V. Račkaičiu, kraštotyrinė kelionių apybraiža).

1996 m. – "Mūsų Anykščiai" (su V. Račkaičiu, kraštotyrinė literatūrinė apybraiža).

2004 m. – "Kaip lašas mariose..." (su V. Račkaičiu, biografinė knyga apie Liudviką Didžiulienę-Žmoną).

2005 m. – "Kunigas Bronius Strazdas" (sudarė kartu su V. Račkaičiu, biografinis straipsnių rinkinys).

2007 m. – "Kai laukdavo balti langai" (novelių apysaka).

2009 m. – "Daumanto kalavijas" (su V. Račkaičiu, istorinis romanas).

2009 m. – "Kamanė Dūzgalė" (su V. Račkaičiu, apysaka vaikams).

2011 m. „Atminties gėlės“.

Vygando Račkaičio biografija

Vygandas Juozapas RAČKAITIS [3]
Rašytojas prozininkas, poetas, publicistas, žurnalistas, vertėjas.

Gimė 1939 m. sausio 1 d. Kaune.

1946-1950 m. mokėsi Raudondvario (Kauno r.) pradinėje mokykloje.

1950-1957 m. mokėsi ir baigė Pilviškių (Vilkaviškio r.) vidurinę mokyklą.

1957-1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokykliniais ir studijų metais bendradarbiavo spaudoje – laikraščiuose ir žurnale vaikams "Genys", rašė pasakėčias.

1962-1963 m. V. Račkaitis dirbo Merkinės (Varėnos r.) vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju.

Nuo 1963 m. iki šiol jis gyvena ir dirba Anykščiuose.

1963-1988 m. V. Račkaitis dirbo Anykščių rajono laikraščio "Kolektyvinis darbas" redakcijoje: 1963-1965 m. – skyriaus vedėju, 1965-1987 m. – atsakinguoju sekretoriumi. Jis domėjosi kultūros paveldu, gamtos įvairove ir paminklais, rengė publikacijų ciklus šiomis temomis.

1964 m. – V. Nestoika "Saulės zuikučių šalyje" (apysaka-pasaka vaikams)

1987-1989 m. jis buvo laisvas kūrybinis darbuotojas, rinko medžiagą apie rašytoją L. Didžiulienę-Žmoną ir jos kūrybinį palikimą.

1989-1991 m. V. Račkaitis dirbo Anykščių rajono kultūros paveldo tarnyboje metodininku.

Nuo 1991 m. jis yra Kauno įmonės "Naujasis amžius" savaitraščio vaikams "Kregždutė" redaktorius, Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kultūros istorijos leidinio "Anykščiai" redaktorius.

V. Račkaitis rašo lyrines miniatiūras proza, kuria eilėraščius. Jo verlibru sukurtos meditatyvinės lyrikos subjektas sudvasintoje gamtos aplinkoje gilinasi į save, santykius su Dievu ir brangių žmonių sielų artumą, eilėraščiai artimi miniatiūroms, dažnai keliantys dramatiškų asociacijų. V. Račkaitis parašė ir išleido knygas:

1974 m. – "Keturiasdešimtuoju meridianu" (su Milda Telksnyte, kelionių reportažų rinkinys).

1978 m. – "Šventąja" (su M. Telksnyte, kraštotyrinė kelionių apybraiža1980 m. – "Ten, kur Merkys" (kraštotyrinė kelionių apybraiža).

1982 m. – "Kas čia žydi" (vaizdeliai vaikams).

1983 m. – "Dubysa" (su M. Telksnyte, kraštotyrinė kelionių apybraiža).

1984 m. – "Pavasario žvanguliai" (vaizdeliai vaikams).

1985 m. – "Miško etiudai" (gamtos miniatiūros).

1986 m. – "Į aukštą kalną" (su M. Telksnyte, biografinė apybraiža apie Joną Biliūną, pataisytas ir papildytas leidimas – 2008m.).

1991 m. – "Atminties medis" (su M. Telksnyte, miniatiūros ir meditacijos).

1992 m. – "Skėtis drugeliui" (apsakymėliai vaikams), "Pokario istorijos" (beletrizuoti atsiminimai).

1995 m. – "Nevėžiu ir jo pakrantėmis" (su M. Telksnyte, kraštotyrinė kelionių apybraiža).

1996 m. – "Mūsų Anykščiai" (su M. Telksnyte, kraštotyrinė literatūrinė apybraiža 2001 m. – "Latavos etiudai" (gamtos miniatiūros).

2002 m. – "Atodangos" (eilėraščiai).

2004 m. – "Kaip lašas mariose..." (su M. Telksnyte, biografinė knyga apie Liudviką Didžiulienę-Žmoną).

2005 m. – "Kunigas Bronius Strazdas" (sudarė kartu su M. Telksnyte, biografinis straipsnių rinkinys)

2006 m. – "Bėga vėjas miškais" (eilėraščiai ir miniatiūros).

2007 m. – "Devynžiedė" (etiudų romanas).

2009 m. – „O saule žeme...“ (impresijų knyga).

2009 m. – "Daumanto kalavijas" (su M. Telksnyte, istorinis romanas).

2009 m. – "Kamanė Dūzgalė" (su M. Telksnyte apysaka vaikams).

2011 m. „Nuo rudens lig rudens“.

Iš bulgarų ir rusų kalbų V. Račkaitis išvertė ir išleido

1971 m. – Jordan Jovkov "Balkanų legendos".

1973 m. – Bogumil Rainov "Geriausias oras – dargana" (nuotykių romanas).

1976 m. – Viktor Goliavkin "Arfa ir boksas" (romanas).

1977 m. – Emil Stanev "Persikų vagis. Tirpstant šerkšnui" (apysakos).

1979 m. – Emil Manov "Galaktikos baladė" (fantastinis romanas).

1981 m. – L. Michailova "Atidėtas startas" (apysaka), Nikolai Chaitov "Laukiniai apsakymai".

1983 m. – Pavel Vežinov "Naktį baltais žirgais" (romanas).

1984 m. – Ljudmil Stojanov "Sidabrinės pulkininko vestuvės. Cholera" (romanas ir apysaka).

1987 m. – N. Chaitov "Baimė. Medis be šaknų" (apsakymai), "Bulgarų novelės" (su kitais vertėjais), Diko Fučedžijev "Žalioji dykumos žolė" (romanas).

1991 m. – P. Vežinov "Svarstyklės" (romanas).

1995 m. – F. Weiser "Kalnų šviesa" (apysaka).

Nuo 2005 m. Vygandas Račkaitis yra Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narys.

Žmona Milda Elena Telksnytė (g. 1938 m.) – rašytoja ir publicistė. Duktė Skaidrė Račkaitytė (g. 1964 m.) – dailininkė