Nibragalio kaimo dainininkės

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2,8 / 5 (44 balsai)

Parengė: bibliotekininkė Violeta Karklytė


„Išsiaiškinau, kad taip (viena dainą „veda“, kita „turavoja“, trečia „bosavoja“) dainuojama tik Kretos saloje, – džiaugiasi Miežiškių seniūnijos, Nevėžio bendruomenės namų vadovė S.Eigirdienė


Nuotraukoje:Nevėžio bendruomenės kultūros namų vadovė Stasė Eigirdienė (kairėje) su Nibragalio kaimo etnografiniu moterų ansambliu.


Nibragalio kaimo dainininkės


Panevėžio rajono, Miežiškių kraštas – dainingas. Ir caro priespaudos laikais, ir vėliau jau nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje žmonės neretai dainuodavo dirbdami ir ypač poilsio metu, kai tiesiog plaukdavo daina iš kaimo į kaimą. Dainuodavo pulkeliais pasivaržydami, kas gražiau, skambiau. Senasis dainavimo būdas – sutartinės jau buvo nepopuliarus, o gal ir išnykęs, todėl dainuodavo dviem balsais: viena (moterų ar mišriame būryje) ar vienas (vyrų būryje) vesdavo, visi kiti tardavo. Tačiau vienos moterys tęsiamos lyrines dainas dainuodavo ir kitaip. Lietuvos muzikos akademijos etnomuzikologės 2001 metais labai nustebo, išgirdusios tikrai savitą, kitur Lietuvoje nepraktikuojamą Miežiškių apylinkės Nibragalio kaimo moterų dainavimą, kai viena veda, kitos taria, o viena ar dvi bosija, ir girdėti sodrus tribalsis dainavimas. LRT 2001m. spalio 1d. transliavo „Etnokultūros rato“ specialią laidą, kurios tema buvo „Daugiabalsis dainavimas Nibragalio kaime“. Laidoje dainavo Nibragalio kaimo daininkės Petronėlė Kurilienė, Stasė Barkauskienė, Petronėlė Baublienė, Veronika Zimnickaitė, Janina Riaubienė, Stefanija Straževičienė, Ona Plėtienė – visos nuo 73 iki 80 su viršum amžiaus (šios dainininkės yra įvairių folkloro festivalių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių dalyvės). Šiais metais ruošiama išleisti kompaktinė plokštelė „Nibragalio kaimo dainos“. Moterys moka per 200 dainų. Dažniausiai jos būna liūdnos: apie kariuomenėn išlydimą vaikiną, tėvų netekusios našlaitės sunkią dalią. Dainuoti su moterišku bosijimu jos išmoko iš motinų ir kitų ankstesnių kartų dainininkių. Vyrai turi tik dvibalsį dainavimą, o moterų būryje tribalsis dainavimas, dainininkių žodžiais tariant, skamba „ne taip skystai“. Kalbininkas Jonas Šukys iš savo vaikystės prisimena, kad karo ir pokario metais šitaip dainuodavo ir visoje apylinkėje garsi kaimo „bobutė“ pribuvėja – Pučekų kaimo našlė Rozalija Svaldenienė, visų vadinta Simaniene, su savo dukterimis: Prane Klikūnienė vesdavo, Elžbieta Kėburienė tardavo, o motina savo stipriu balsu bosydavo, ir tas trijų muzikalių balsingų moterų dainavimas skambėjo įspūdingai. Nibragalio moterys šitokio dainavimo lig šiol nepamiršo, bet iki karo tikriausiai šitaip padainuodavo visų Miežiškių krašto senesnės dainininkės.


Patarlės, priežodžiai apie dainą

1. Ant ko joja, o kam daineles dainuoja.

2. Anksti giedosi, vėlai raudosi.

3. Jei iš ryto dainuoji, vakare verksi.

4. Angelo balsu dainuoja, tik kodėl visa šeimyna dejuoja.

5. Artojas dainuoja, o girtuoklis dejuoja.

6. Atsikėlė dainuodamas, atsigulė dejuodamas.

7. Aš tavęs klausiu apie miltus, o tu man dainuoji apie tiltus.

8. Ar vergsi, ar dainuosi vistiek varge būsi.

9. Anksti negiedok, ba vakare verksi .

10. Jei iš ryto dainuoji, vakare verksi.

11. Daina džiaugsmą teikia, daina skausmą nuveikia.

12. Daina širdį ramina, daina skausmą mažina.

13. Aš tavęs klausiu apie miltus, o tu man dainuoji apie tiltus.


Straipsniui naudota literatūra

1. „Miežiškiai“, parengė: V. Marciuška, J.Šukys, Kaunas, Spindulys, 2003, p.195, „Meninis ir kultūrinis gyvenimas“, V.Bartulienė.

2. "XXI amžiaus" priedas "Abipus Nemuno", 2001, Nr.22 (25), "Daina neleidžia susenti", B.Vertelka

3.http://www.bendruomenes.lt/news.php?strid=11791&id=159157

4. http://patarles.dainutekstai.lt/s.php?q=daina


Iliustracijoms naudota literatūra

1.http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/anemuno/2001_22_25/abip1_01.html Foto B.Vertelka