Pakertų apylinkėse esantys gamtos paminklai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

DAINIŲ ALKAKALNIS, vad. RAGANKALNIU

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 5 / 5 (4 272 balsai)

Alkakalnis yra pietvakarinėje Dainių kaimo dalyje. Viršuje – 30 m. skersmens ir 20 m. aukščio apskrita aikštelė miško pakraštyje. Alkakalnis apaugęs medžiais. 1936m. LŽV apie alkakalnį užrašyta: ,,Balose yra kalnelis vadinamas Ragankalniu, nes seniau raganos ant jo susirinkdavusios burtų mesti”.


BUIVYDONIŲ PILIAKALNIS

Buivydonių piliakalnis yra 7 km. į PV nuo Žiežmarių Dūmės dešiniajame krante. Iš P ir R jį juosia Dūmė. Šlaitai statūs, 8 -9 m., vakaruose 5 -6 m. aukščio. Viršuje – ovali 5~8 m. dydžio aikštelė, apjuosta pylimu, kuris vakaruose 3,5 m. , kitur – 1m. aukščio. XX a. 5 d-metyje piliakalnį apžiūrėjo archeologas P. Tarasenka, kuris minėjo viršūnėje išlikusį kultūrinį sluoksnį bei 1,5 m. skersmens ąžuolų kelmus. Jis rašė: ,,Pasakojama , kad prieš keliasdešimt metų buvęs Buivydonių dvaro savininkas piliakalnyje iškasė molinį puodą su smala , aplieta kalkėmis ; dar pasakojama, kad piliakalnį kepurėmis supylę baudžiauninkai, kad jį supylę pagonys, kad piliakalnyje esą pakasti pinigai”. Jo nuomone, piliakalnis buvęs gynybinis, datuojamas IV – VIII a.1935 m. LŽV apie piliakalnį rašoma: ,,Piliakalnyje randasi sudegintų plytų, anglių ir žemės, aiškiai kalba seni, kad čia buvęs senovės, t.y. pagonijos aukuras.


BALCERIŠKIŲ PILIAKALNIS

Balceriškių piliakalnis yra šiaurrytiniame Balceriškių kaimo pakraštyje, ant kalvos, šalia didelės pelkės. Viršuje ovali, apie 20 m. ilgio R-V kryptimi nusitęsusi aikštelė, kurios galuose aptikta išskleistų pylimų žymių. Šiaurinis ir rytinis šlaitas leidžiasi į pelkę, yra 7-8m. o vakarinis ir pietinis – tik apie 4,5 m. aukščio. Piliakalnis ženkliai apardytas, kai 19 – 20 a.sandūroje ant jo pradėta laidoti. 19 a. ist. T. Narbuto teigimu , 1348 m. Strėvos mūšyje žuvę lietuvių kariai palaidoti šio piliakalnio pilkapiuose. Šiose kautynėse žuvo ir kunigaikštis Narimantas, kurio vardu yra pavadinta gatvė Žiežmariuose.Balcariškių kaimas 1701 m.priklausė Kulukiškių palivarkui, 1794 m. paminėtas Žiežmarių parapijos gyvenviečių sąraše. 1795 m. kaime buvo karčema, kurioje gyveno 3 asm. žydų šeima. 1844 m. kaimas su 353,13 deš. žemės priklausė Strėvininkų dvarui. Tuo metu kaime gyveno 13 šeimų , daugiausia Naudžiūnai.

,,Pakertukai“ Balceriškių piliakalnyje

Šią medžiagą apie gamtos paminklus esančius Pakertų apylinkėse surinko Pakertų pr. ugdymo sk. mokytoja Onutė Račiūnienė su stovyklautojais " Pakertukais"