Paminklas "Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę kovose ties Giedraičiais 1920 m."

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (360 balsai)

Paminklo „Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę kovose ties Giedraičiais“ autorius – dailininkas Antanas Jaroševičius (1870 – 1956)

Šis dailininkas 1921 – 1936 metais dėstė piešimą ir darbus Giedraičių

progimnazijoje,aktyviai dalyvavo Lietuvių liaudies dailės draugijos veikloje,

išleido (1912 m.) pieštų kryžių albumą „Lietuvos kryžiai“. Minint jo 120-

ąsias metines, Giedraičių vidurinei mokyklai suteiktas A. Jaroševičiaus

vardas. Mokykloje įkurtame muziejuje (vadovė A. Leišytė) galima plačiau

susipažinti su šio dailininko gyvenimu bei kūryba. Jo kapas yra naujos

Giedraičių kapinėse, antkapinis paminklas – irgi dailės kūrinys.

Nepriklausomybės kovų metu prie Giedraičių generolo Silvestro Žukausko

vadovaujama Lietuvos kariuomenė laimėjo mūšį su lenkais ir privertė juos

nutraukti puolimą ir pasitraukti į anksčiau užimtas pozicijas. Širvintų –

Giedraičių kautynės sustabdė lenkų generolo L.Želigovskio veržimąsi į

Lietuvos gilumą ir išsaugojo Lietuvos nepriklausomybę. Šiose kautynėse

žuvo daug lenkų, apie 200 jų paimta į nelaisvę. Lietuvių karių žuvo 20 ir 20-

30 sužeista.


1932 metais birželio 19 dieną paminklas „Karžygiams, žuvusiems už

Lietuvos laivę kovose ties Giedraičiais 1920 m.“ iškilmingai atidengiamas.

Tuomet pašventinami ir karių kapai bei Šaulių būrio vėliava. Šventėje

dalyvavo Vyriausybės atstovas, pirmojo pėstininkų pulko karių kuopa su

orkestru, Giedraičių šaulių būrys. Iš lėktuvų barstytos gėlės. 14

giedraitiškių įteikiami Gedimino medaliai. Šventę filmavo kino operatoriai.

Prie paminklo giedraitiškiai švenčia šventes, brangias kiekvienam lietuviui –

Vasario 16-ąją, Kariuomenės dieną, Vėlines. Įdomu , kad tai vienintelis

paminklas, išstovėjęs ir per visą sovietų okupacijos laikotarpį. 1970 metais

paminklas buvo restauruotas.


Paminklas suprojektuotas 1931-1932 metais. Priekinėje paminklo dalyje

yra užrašas: „Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę ties Giedraičiais

1920 m.“


Kairėje pusėje – „ Ilsėkitės, draugai, garbingai žuvę ties Giedraičiais

1920m.,ginant nuo lenkų tėvų žemelę. Veikiai mes Jus aplankysim, nes

kelias į VILNIŲ per jūsų kapus! 9 – as pėst. Liet. Kunigaikščio Vytenio

pulkas“.


Dešinėje pusėje yra užrašai: „Garbingai mirę Giedraičių laukuose už

Tėvynės laisvę 2. pėstininkų D.L.K. Algirdo pulko kariai 1920 m.“


1970 m. žiema


1970 m. paminklas buvo restauruotas


Paminklo fragmentas


Paminklas 1968 m.


2009 m. vasara

Naudoti šaltiniai

Giedraičiai amžių tėkmėje /parengė Aldona Leišytė

Aplankas „Molėtų raj. Giedraičių apyl. archeologiniai paminklai /parengė Meilė Bukauskienė

www.infomoletai.lt