Paminklas žuvusiesiems už laisvę Šilalėje

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Šilalės pušyne, šiaurės rytiniame miesto pakraštyje, prigludus prie evangelikų liuteronių kapinių, yra masinė partizanų, žuvusių 1945 – 1959 m. Šilalės apylinkėse, užkasimo vieta. Okupacijos pradžioje, vykstant partizaninėms kovoms, Šilalės stribai ir enkavedistai čia į tranšėjas bei buvusius karo metų apkasus vežė, vertė ir užpylė žemėmis žuvusių ir niekintų ant gatvių grindinio partizanų kūnus. Kiek jų čia užkasta tikslaus skaičiaus nėra. Skaičiuojama dešimtimis.

Atgimimo pradžioje partizano Margio – Prano Karbausko brolis Povilas Karbauskas, partizanų bendražygis Titas Žymančius – Sakalas ir Jurgis Juozapaitis pasirūpino, kad vieta būtų aptverta, prijungiant ją prie evangelikų liuteronų kapinių, pastatė paminklą

ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Granite iškalti tolin bėgą kryžiai, kurie simbolizuoja žuvusiuosius, o jų tūkstančiai. Paminklas pastatytas 1989 m.


LPKTS Šilalės skyriaus medžiaga