Panevėžio žydų bendruomenė

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,2 / 5 (6 balsai)
2011 metais sukanka dvidešimt metų, kai buvo atkurta Panevėžio žydų bendruomenė. Pirmasis jos pirmininkas žurnalistas Anatolijus Fainbliumas ir pirmininko pavaduotojas Gennady Kofman dėjo daug pastangų, kad bendruomenė turėtų savo patalpas, turėtų savo sinagogą, kad bendruomenės nuveikti darbai būtų žinomi visuomenei.

Dešimtmetį vadovaujantis Žydų bendruomenės veiklai Gennady Kofman pasakojo, kad nuveikta daug darbų. Kasmet švenčiamos tradicinės Roš ha-Šana, Chanukos, Purim, Pesah šventės, kuriose dalyvauja miesto vadovai ir visuomeninių organizacijų atstovai. Kiekvienais metais rugsėjo 23-iąją pažymi Žydų genocido aukų atminimą drauge su vidurinių mokyklų Tolerancijų centrų moksleiviais ir svečiais. Pagal surinktą istorinę holokausto medžiagą buvo pastatytas paminklas „Geto vartai“, atidengta memorialinė lenta prie buvusios žydų dvasinės mokyklos Ješiva pastato. Buvusiose miesto žydų kapinėse 2009 metais pastatytas memorialinis paminklas „Liūdinti žydų motina“ (skulp. Vytautas Tallat-Kelpša).

Įsikūrusioje Panevėžio žydų bendruomenės būstinės (Ramygalos g. 18, buvusi Žydų mergaičių gimnazija) dviejų kambarių erdvėje vos sutelpa gausi istorinė-dokumentinė medžiaga iš archyvų, knygos, suvenyrai. Patalpos sienas puošia istorinė nuotraukų ir dokumentų ekspozicija apie Panevėžio žydų gyvenimą prieškaryje, skirtas dėmesys buvusioms žydų šeimoms, gyvenusioms ir dirbusioms Panevėžyje. Būstinėje vyksta Tolerancijos pamokos, susitikimai su kultūros, politikos veikėjais. Didelėje Atminimų knygoje mirgėte mirga svečių įvairiomis kalbomis įrašytos padėkos už suteiktas žinias ieškant protėvių, senelių šaknų Panevėžio krašte.

2011 metais pirmininkas Gennady Kofman vykdo projektą „Tolerancijos vasara“.

Liepos mėnesį vyko nuoširdus ir atviras 2-ąjį renginys iš ciklo „Tolerancijos vasara“. Prie didelio stalo diskutavo Panevėžio miesto vicemeras Petras Narkevičius, verslininkė Dalia Kuklerienė, kun. dr., doc. Robertas Pukenis, skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša su žmona Zita, Totorių bendruomenės pirmininkas I. Bagatov, svečiai iš Izraelio ir Žydų bendruomenės aktyvas.

Vakaro metu buvo atidaryta fotografės Žydros Kofman meninės fotografijos paroda „Lietuvos gamta“. Autorę sveikino vicemeras P. Narkevičius, skulptorius V. Tallat-Kelpša. Jai buvo dovanota knyga apie Panevėžį ir įteikta spalvinga gėlių puokštė.

Popietės svečiai atvirai ir nuoširdžiai dalijosi mintimis apie žodžio „tolerancija“ prasmę, jo gyvastį šiandieniniame gyvenime. Kun. dr. doc. R. Pukenis susirinkusiems priminė 8-rių metų darbo rezultatus, steigiant Panevėžio santarvės rūmus. Kvietė visus jungtis prie šio unikalaus projekto įgyvendinimo. Kun. R. Pukeniui antrino vicemeras P. Narkevičius, pažymėdamas, kad Santarvės rūmų steigimas yra aktualus mūsų miestui, kad statybos problemas reikia spręsti politinio dialogo keliu. Žadėjo teikti paramą. Verslininkė Dalia Kuklerienė džiaugėsi, kad ji jau trečią kartą lankosi Žydų benduomenės būstinėje. Jai šis renginys yra prasmingas, leidžiantis išsakyti savo mintis tolerancijos klausimu. Fima Grafman dalijosi mintimis iš kelionės į Joniškį. Buvo aplankyta renovuota sinagoga, kurioje vyksta kultūros renginiai, susitikimai su išeiviais žydais, atvykusiais į Lietuvą ieškoti protėvių šaknų. Fima Grafman pažymėjo, kad Panevėžyje santarvės rūmai būtų jungtis tarp praeities ir dabarties, čia bendrautų visų tautinių bendrijų nariai ir atvykstantys svečiai į Panevėžio miestą. Totorių bendruomenės pirmininkas I. Bogatov savo kūrybos eilėraščius skyrė antrajai gimtinei - Lietuvai. Jo skaitoma poezija sužavėjo popietės dalyvius.

Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman visus svečius pakvietė į trečiąjį „Tolerancijos vasara“ renginį-parodą, kuri susipažindins su leidiniais, apie Lietuvos žydų asmenybes, susijusias su Lietuvos istoriniu bei kultūriniu paveldu, kurių bendrą indėlį Lietuvos paveldo istorijoje pavadintume žydiškąja Lituanika.

2011 m. rugpjūčio mėnesį žydų bendruomenės patalpose (Panevėžys, Ramygalos g. 18) konferencijos salėje vyko susitikimas su garsiu žydų – Litvakų specialiojo fondo vadovu, JAD Vašemo režisieriumi Borisu Mafceriu. Jis yra projekto „Žydų, kurie žuvo Holokausto metu buvusios TSRS okupuotų šalių teritorijose, vardų surinkimas“ vadovas.

Rugsėjo mėnesį bus surengta konferencija, skirta aktoriaus Benjamino Zuskino atminimui. Bus atidengta atminimo lenta prie namo Birutės gatvėje, kuriame gyveno B. Zuskino tėvai.

Panevėžio žydų bendruomenė 2011 metų renginius skiria veiklos 20-čiui pažymėti. Atminimo metais siekiama pagerbti Holokausto aukas ir Lietuvos gyventojus, kurie nesitaikė su nežmoniškais nacių režimo reikalavimais, rizikavo savo gyvybėmis gelbėdami kitus.

 
Pirmininkas Gennady Kofman kviečia visuomenę atviram susitikimui su Žydų bendruomenės valdyba, jos nariais dalintis gerumu ir meile vieni kitiems.


Joana Viga Čiplytė