Panevėžio krašto knygnešiai ir jų kapai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,3 / 5 (102 balsai)


Šalims, nepatyrusios gimtosios kalbos, spaudos draudimo, vargu ar ką sako žodžiai „knygnešys, knygnešystė“. Jie neverčiami į svetimą kalbą. O mums šie žodžiai ir tas istorinis tarpsnis – istorinė, kultūrinė, dorovinė vertybė, neatsiejama nuo lietuvybės žadinimo, tautinės tapatybės įamžinimo.


Panevėžio krašto knygnešių kelio planas, sudarytas kraštotyrininko Broniaus Mažylio


Nuo istorinių įvykių vyksmo neliko nuošaly ir Panevėžio kraštas. Panevėžio knygnešiai jau veikė vyskupo Motiejaus Valančiaus laisvės ir lietuviškumo žadintojų gretose. Dešimtį metų (1885 – 1895) veikė garsioji Garšvių knygnešių draugija, kuriai priklausė ir knygnešių karaliumi tituluojamas Jurgis Bielinis. Didžiausi knygnešių, inteligentijos, visuomenės veikėjų susibūrimo centrai Panevėžio krašte buvo Garšvių kaimas, Ustronė ir Petkevičių dvaras Puziniškyje (Panevėžio rajonas). Netoliese Petkevičių sodybos esančiame miškelyje buvo įrengta draudžiamų knygų slėptuvė. Ustronėje lietuviškos spaudos sklaida rūpinosi 1902 – 1905 metais Vadaktėliuose (Panevėžio rajonas) kunigavęs rašytojas, kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas. Jo rūpesčiu Ustronės Vidugirio svirne buvo įrengta draudžiamų lietuviškų knygų slėptuvė.


Šiame puslapyje pateikiame Panevėžio krašto knygnešių, draudžiamos spaudos platinimo vietovių, Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios, Kristaus Karaliaus katedros kapinėse palaidotų knygnešių kapviečių nuotraukos. Portretinės knygnešių nuotraukos Audriaus Mikeliūno perfotografuotos iš įvairių leidinių ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Rankraščių skyriaus. Kapviečių antkapinių kryžių ir paminklų nuotraukos – originalios (autorius – Audrius Mikeliūnas). Panevėžio rajono kapinėse yra palaidota ir daugiau draudžiamos spaudos platintojų, aplankyti visų kapviečių nebuvo galimybės.Jurgis Bielinis (1846-1918) - knygnešys, spaudos veikėjas


Jurgio Bielinio kapvietė Suoste (Biržų r.)


Antano Aižino kapvietė Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios kapinės


Jonas Balvočius-Gerutis (1842 - 1915) - kunigas, rašytojas, spaudos darbuotojas, draudžiamų lietuviškų leidinių platintojas


Jono Balvočiaus-Geručio kapvietė Uliūnų (Panevėžio r.) bažnyčios šventoriuje


Felicija Bortkevičienė (1873 - 1945) - knygnešė, visuomenės veikėja


Andrius Domaševičius (1865 - 1935) - gydytojas, visuomenės veikėjas


Andriaus Domaševičiaus kapvietė Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse


Julija Janulaitytė-Biliūnienė-Matijošaitienė (1880 - 1978) - gydytoja, visuomenės veikėja, knygnešė. Palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune.


Elžbieta Jodinskaitė (1877 - 1951) - bibliotekininkė, filantropė, visuomenės veikėja, draudžiamos lietuviškos spaudos platintoja


Elžbietos Jodinskaitės kapvietė Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse


Jonas Karbauskas (1866 - 1929) - kunigas, visuomenės veikėjas, draudžiamos spaudos platintojas


Jono Karbausko antkapinis kryžius Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios kapinėse


Adomas Ladukas (1852 - 1930) - Garšvių (Panevėžio r.) knygnešių draugijos narys


Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852 - 1916) - dramaturgas, publicistas, draudžiamos spaudos platintojas


Felicionas Lialis (1870 - 1949) - kunigas, spaudos darbuotojas, redaktorius, lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, knygnešys.


Kunigo Feliciono Lialio kapas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse.


Juozas Masiulis (1864-1940) - lietuviško knygyno įkūrėjas, visuomenės veikėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių rėmėjas


Juozo Masiulio antkapinis kryžius Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse


Jonas Moigis (1867 - 1933) - teisininkas, knygnešys


Jono ir Konstancijos Moigių kapvietė Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios kapinėse


Kazimieras Paltarokas (1875 - 1958) - Panevėžio vyskupas, religinės literatūros rengėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. Palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kriptoje.


Jonas Leonas Petkevičius (1828 - 1909) - gydytojas, visuomenininkas, knygų platintojas. Palaidotas Laimučių kaimo (Pakruojo r.) kapinėse.


Rašytojos, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tėviškė Puziniškyje (Panevėžio r.).


Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861 - 1943) - rašytoja, visuomenininkė, daraktorė, slaptos lietuviškos spaudos platintoja.


Rašytojos, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kapvietė Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse.


Juozas Sakalauskas (1864 - ? ) - Garšvių (Panevėžio r.) knygnešių draugijos narys.


Stanislovas Stakelė (1862-1930) - kunigas, draudžiamos spaudos platintojas, visuomenės veikėjas. Palaidotas Rozalime (Pakruojo r.).


Knygnešio Juozo Stankevičiaus (1874 - 1977) ir jo šeimos kapvietė Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse


Kazimieras Ūdra (1857 - 1937) - knygnešys, Garšvių (Panevėžio r.) knygnešių draugijos įkūrėjas


Knygnešio Kazimiero Ūdros kapvietė Vadaktėlių (Panevėžio r.) kapinėse.


Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 - 1933) - rašytojas, kunigas, visuomenės veikėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, laikraščio "Tėvynės sargas" leidėjas.


Juozo Tumo-Vaižganto rūpesčiu įkurta draudžiamos lietuviškos spaudos slėptuvė Ustronėje (Panevėžio r.), Povilo Vidugirio svirne.


Jokūbas Varevičius-Varaitis (1861 - 1946) - knygnešys, ūkininkas.


Knygnešio Jokūbo Varevičiaus-Varaičio kapvietė Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios kapinėse.


Jonas Varevičius (1864 - 1937) - knygnešys.


Jono Varevičiaus šeimos kapvietė Panevėžio šv. Petro ir Povilo bažnyčios kapinėse.


Juozas Zikaras (1881 - 1944) - dailininkas, skulptorius, daraktorius. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune.

Parengė:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šilagalio filialo vyr. bibliotekininkas Audrius Mikeliūnas