Pavasarininkų organizacija Taujėnuose

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 4,9 / 5 (214 balsai)


Pavasarininkų organizacija apie 1938 m. Nuotrauka iš V. Krikštaponienės asmeninio albumo.


Prieš karą Taujėnuose (Ukmergės rajonas) veikė pavasarininkų organizacija. Aktyvūs jos dalyviai ir organizatoriai buvo kunigas Severinas Buteikis, kuris dirbo Vidiškiuose, vargonininkas Kazimieras Mačikėnas, mokytojas Kuolys. Pavasarininkams priklausė katalikiškas jaunimas iš Taujėnų ir aplinkinių kaimų. Pavasarininkai turėjo uniformas. Moterų buvo tamsiai mėlynos suknelės ir mėlynos kepurės su snapeliais. Bažnyčios choristai taip pat buvo pavasarininkai. Choras mokėjo ne tik religines giesmes, bet ir patriotines dainas. Namikių kaime ir dabar stovi pavasarininkų pastatytas kryžius. Jis cementinis, padarė Vaclovas Žeruolis. Tarybiniais metais kryžius buvo apdaužytas, bet dabar, vėl atstatytas. 1938 m. birželio 27-29 d. Kaune vyko jubiliejinis „Pavasario “ kongresas. Ten dalyvavo ir Taujėnų choristai, vadovaujami K. Mačikėno. Iš Taujėnų važiavo 30 žmonių. Atvykusieji nakvojo Kauno gimnazijose. Visi dalyviai gavo knygeles „Jubiliejinio „Pavasario“ kongreso vadovas“, kuriose buvo nurodyta programa, surašytos maldos ir įvairūs nurodymai dalyviams. Taujėnų bažnyčios choras buvo labai gerai įvertintas. Vargonininkas K. Mačikėnas gavo Ukmergės apskrities apdovanojimą. Pavasarininkės moterys turėjo pačios išsiaudusios tautinius rūbus, su kuriais dalyvaudavo įvairiose šventėse.

Literatūra ir šaltiniai:

1.Pavasarininkų organizacija Taujėnuose, Taujėnai, sudarytoja Žukauskienė, Gražina, 2005 m. psl.17, iliustr.