Pelaniškiai

Iš „Graži tu mano“.

Susijusios žemėlapio žymos:

Įvertink straipsnįĮvertinimas: 2,8 / 5 (5 balsai)

Pelaniškiai arba Peleniškiai - kaimas Pakruojo rajone, Pašvitinio seniūnijoje. Jis yra 2,5 km. į rytus nuo Pašvitinio miestelio. Buvo kolūkio centras, dabar įsikūrusi Pelaniškių žemės ūkio bendrovė. Šiame kaime gyvena 160 gyventojų.


Nuo seniausių laikų Pelaniškių kaimą puošia ir garsina Pelaniškių piliakalnis, esantis Šiurpės ( Švitinio intakas) upelio dešiniame krante. Piliakalnis yra apie 8 metrus aukščio. Piliakalnio viršuje esančioje aikštelėje yra kapinės.


Pelaniškių piliakalnis


Viena iš legendų apie šį piliakalnį pasakoja, kad čia gyveno ponas. Vieną kartą jis įsakė savo žmonėms supilti jo garbei kalną. Iš visų kaimų buvo varomi žmonės, ir kiekvienas iš jų nešėsi po kepurę žemių. Taip ir buvo tas kalnas supiltas.


Pelaniškiai dar garsūs ir tuo, kad toliau už kaimo laukuose yra žmonių lankoma Marijos žemė. Pasakojama, kad toje vietoje senovėje yra stovėjęs gražus paminklas, kuris, sausinant laukus, buvo nuverstas ir išvežtas. Buvo kolūkio dirbami laukai, kai 1984 m. rugsėjo 7 dieną apsireiškė Švč. M. Marija. Tikintieji tą vietą pavadino Marijos žeme ir ėmė statyti kryžius. 1989 m. kunigo Kęstučio Daknevičiaus iniciatyva Marijos žemėje pastatyta ir pašventinta koplytėlė. Čia kasmet prieš Švč. Marijos atlaidus aukojamos šv. Mišios.


Viduryje kaimo stovi koplytstulpis. Jis pastatytas 1944 metų gruodžio 26 d. sušaudytų ir sudegintų penkių vyrų atminimui. Koplytstulpį iš ąžuolo išskaptavo skulptorius R. Valteris. Skulptūroje atvaizduotas degantis angelas.


Koplytstulpis žuvusiems

Straipsniui naudoti informaciniai šaltiniai

Lietuvos [...] administracinio- teritorinio suskirstymo žinynas I dalis.-V., 1974.-P.161.

Tarybų Lietuvos enciklopedija T. 3.- V.,1987.- P.344.

http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=5392&lang=lt

http://piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=350

Šliavas J. Pašvitinio- Linkuvos apylinkių archeologiniai paminklai// Kraštotryra.- V.,1970.-P.119.

Šliavas J. Žiemgalos krašto padavimai//Kraštotyra.- V.,1971.- P.273.

Žeimienė G.Angelas degs nesudegdamas// Šiauliųkraštas.- 1996m., birželio 13,


                                 Danutė Povilionienė